Statystyki

   STATYSTYKI SERWISU

 

   Jeszcze kilka lat temu wystarczał skromny licznik odwiedzin strony. Specjalny program (skrypt) zliczał ilość wyświetleń danej strony. Taki sposób liczenia odwiedzin odchodzi stopniowo do lamusa. Dziś dysponujemy bardziej funkcjonalnymi aplikacjami, które analizują rejestry zdarzeń (logi) serwera.

   Do dostarcza szczegółowych informacji na temat odwiedzin naszego serwisu zastosowany jest program o nazwie Webalizer, który prezentuje statystyki w postaci wykresów i tabel.

   Po kliknięciu na link znajdujący się poniżej tego tekstu, na ekranie wyświetlony zostanie raport sumaryczny w postaci wykresu i tabela z listą miesięcy. Należy kliknąć na wybrany miesiąc, aby wyświetlić jego dane. Prezentowane statystyki są bardzo szczegółowe i zapewniają ogromną ilość informacji na temat ruchu witryny, większości żądanych adresów URL, punktów wyjścia, lokalizacji gości itd.

 

 

   Webalizer posługuje się pojęciami, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niezrozumiałe i dlatego, dla łatwiejszego przyswojenia sobie słów kluczowych używanych przez to narzędzie, koniecznym może być wyjaśnienie stosowanych oznaczeń:

   • WYWOŁANIA - ilość żądań wysłanych przez przeglądarki do serwera WWW w badanym okresie. Należy pamiętać, że każdy plik - zarówno HTML, JPEG jak i ZIP jest liczony jako zapytanie.

   • PLIKI - jest to liczba zapytań zrealizowanych przez serwer w badanym okresie. Niektóre zapytanie nie powodują wysłania pliku np. jeśli strona jest już w cache lub strony nie odnaleziono.

   • STRONY - ponieważ nie zawsze interesuje nas informacja dotycząca plików "ozdobnych" np. GIF, ta liczba pokazuje ilość pobranych stron WWW.

   • WIZYTY - jedna wizyta to pobyt na stronie danego użytkownika nie przekraczający 30 minut (Webalizer mierzy czas między kolejnymi zapytaniami od danego komputera. Jeśli czas ten jest dłuższy niż pół godziny sesja uznawana jest za zakończoną i doliczana jest jedna wizyta w statystykach). Dane te należy traktować jako pewne przybliżenie prawdziwej liczby wizyt.

   • LOKALIZACJE - ilość unikalnych adresów IP/hostów (chodzi o komputer podłączony do Internetu), które wysłały zapytanie do serwera. Jeden IP/host nie musi oznaczać jednego użytkownika.

   • KB - suma wielkości wszystkich ściągniętych w danych okresie plików wyrażona w kilobajtach. Jest miarą obciążenia serwera i łącza.

   • STRONY - ilość wyświetlonych stron.

   • URL - (ang. Uniform Resource Locator) - kompletny adres zasobu wyrażony w konwencji: protokół://adres.serwera:port/katalog/nazwa.pliku. Liczba URLi to liczba różnych plików pobranych z serwera w badanym okresie.

 

*     *     *

   Źródło:

   1. Marcin Sochacki, Jak działa sieć WWW - problem statystyk

   2. Artur Pęczak, Witryna pod lupą, czyli jak korzystać z Webalizera

Komentarze:
Dziękujemy za dodanie komentarza.
Komentarz czeka na akceptację moderatora.
Nie dodano jeszcze komentarza.

X
   30 marca
   Św. Piotr Regalato
   kapłan z I Zakonu (1390-1456)

   Urodził się w 1390 r. w Valladolid (Hiszpania). Jako młodzieniec wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych, gdzie wyróżniał się pobożnością, umartwieniem, ubóstwem oraz umiłowaniem ciszy i samotności. W 1415 r. przyjął święcenia kapłańskie. Obdarzony został przez Boga różnymi charyzmatami. Zamarł 30 III 1456 r.
   Papież Benedykt XIV dnia 29 VI 1746 r. Piotra Regalato kanonizował.
   Boże, miłośniku pokornych, Ty wybrałeś kapłana św. Piotra Regalata, najmniejszego wśród braci, aby doprowadzić go do szczytów doskonałości serafickiej i ukazać go Twojemu ludowi jako wzór; spraw, abyśmy postępowali za jego przykładem i osiągnęli chwałę wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę