Statystyki

   STATYSTYKI SERWISU

 

   Jeszcze kilka lat temu wystarczał skromny licznik odwiedzin strony. Specjalny program (skrypt) zliczał ilość wyświetleń danej strony. Taki sposób liczenia odwiedzin odchodzi stopniowo do lamusa. Dziś dysponujemy bardziej funkcjonalnymi aplikacjami, które analizują rejestry zdarzeń (logi) serwera.

   Do dostarcza szczegółowych informacji na temat odwiedzin naszego serwisu zastosowany jest program o nazwie Webalizer, który prezentuje statystyki w postaci wykresów i tabel.

   Po kliknięciu na link znajdujący się poniżej tego tekstu, na ekranie wyświetlony zostanie raport sumaryczny w postaci wykresu i tabela z listą miesięcy. Należy kliknąć na wybrany miesiąc, aby wyświetlić jego dane. Prezentowane statystyki są bardzo szczegółowe i zapewniają ogromną ilość informacji na temat ruchu witryny, większości żądanych adresów URL, punktów wyjścia, lokalizacji gości itd.

 

 

   Webalizer posługuje się pojęciami, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niezrozumiałe i dlatego, dla łatwiejszego przyswojenia sobie słów kluczowych używanych przez to narzędzie, koniecznym może być wyjaśnienie stosowanych oznaczeń:

   • WYWOŁANIA - ilość żądań wysłanych przez przeglądarki do serwera WWW w badanym okresie. Należy pamiętać, że każdy plik - zarówno HTML, JPEG jak i ZIP jest liczony jako zapytanie.

   • PLIKI - jest to liczba zapytań zrealizowanych przez serwer w badanym okresie. Niektóre zapytanie nie powodują wysłania pliku np. jeśli strona jest już w cache lub strony nie odnaleziono.

   • STRONY - ponieważ nie zawsze interesuje nas informacja dotycząca plików "ozdobnych" np. GIF, ta liczba pokazuje ilość pobranych stron WWW.

   • WIZYTY - jedna wizyta to pobyt na stronie danego użytkownika nie przekraczający 30 minut (Webalizer mierzy czas między kolejnymi zapytaniami od danego komputera. Jeśli czas ten jest dłuższy niż pół godziny sesja uznawana jest za zakończoną i doliczana jest jedna wizyta w statystykach). Dane te należy traktować jako pewne przybliżenie prawdziwej liczby wizyt.

   • LOKALIZACJE - ilość unikalnych adresów IP/hostów (chodzi o komputer podłączony do Internetu), które wysłały zapytanie do serwera. Jeden IP/host nie musi oznaczać jednego użytkownika.

   • KB - suma wielkości wszystkich ściągniętych w danych okresie plików wyrażona w kilobajtach. Jest miarą obciążenia serwera i łącza.

   • STRONY - ilość wyświetlonych stron.

   • URL - (ang. Uniform Resource Locator) - kompletny adres zasobu wyrażony w konwencji: protokół://adres.serwera:port/katalog/nazwa.pliku. Liczba URLi to liczba różnych plików pobranych z serwera w badanym okresie.

 

*     *     *

   Źródło:

   1. Marcin Sochacki, Jak działa sieć WWW - problem statystyk

   2. Artur Pęczak, Witryna pod lupą, czyli jak korzystać z Webalizera

Komentarze:
Dziękujemy za dodanie komentarza.
Komentarz czeka na akceptację moderatora.
Nie dodano jeszcze komentarza.

X
   23 lipca
   Bł. Krystyn Gondek
   kapłan i męczennik z I Zakonu (1909-1942)

   Bł. Krystyn czyli Wojciech Stanisław Gondek urodił się 6 IV 1909 r. we wsi Słona w parafii Zakliczyn nad Dunajcem jako syn Jana i Julii z domu Cicha. Związany z franciszkanami z Zakliczyna, po szkole podstawowej podjął dalszą naukę w kolegium serafickim przy klasztorze Braci Mniejszych we Lwowie. Po szóstej klasie wstąpił do zakonu; został przyjęty do prowincji Matki Bożej Anielskiej i otrzymał imię Krystyn. Do nowicjatu w Wieliczce przybył 15 VIII 1928 r. Śluby czasowe złożył 26 VIII 1929 r., a wieczyste - 18 IV 1933 r. w Przemyślu i tam odbył również studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym. 21 VI 1936 r. został wyświęcony na kapłana w katedrze przemyskiej przez biskupa Franciszka Bardę. Został skierowany do pracy w Chełmie Lubelskim, a następnie do Włocławka, gdzie pełnił funkcję wikariusza parafialnego przy kościele franciszkanów.
   W czasie masowych aresztowań wśród duchowieństwa, w listopadzie 1939 r., w tym także bł. biskupa Michała Kozala oraz zamknięcia katedry i kościołów parafialnych we Włocławku, franciszkanów pozostawiono na razie w spokoju. W tej sytuacji zorganizowano duszpasterstwo parafialne, powierzając je trzem będącym na wolności franciszkanom; jednym z nich był o. Krystyn Gondek. Jednak 26 VIII 1940 r. wkroczyło do klasztoru gestapo i oznajmiono zakonnikom, że mają się udać do Niemiec na naukę języka, ponieważ Włocławek (Leslau) jest miastem niemieckim i obowiązuje tu język niemiecki. Miał zostać tu tylko przełożony o. Narcyz Turchan. Po przybyciu na gestapo zastali już tam ponad stu kapłanów diecezjalnych zwiezionych z diecezji włocławskiej i częściowo płockiej; wszyscy zostali aresztowani i wywiezieni do obozu przejściowego w Szczeglinie koło Poznania, a trzy dni później dużym transportem, liczącym prawie 500 duchownych, do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen koło Berlina. Stąd 12 XII 1940 r. wszyscy duchowni zostali przetransportowani do Dachau. Ojciec Krystyn otrzymał numer 22779. Wycieńczony dostał się na rewir. Przed pójściem do obozowego szpitala pożegnał się słowami: "Do zobaczenia w niebie!". Według kartoteki obozowej zmarł 23 VII 1942 r.
   Beatyfikował go w grupie 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej dnia 13 VI 1999 r. w Warszawie papież Jan Paweł II.
   Boże bogaty w miłosierdzie, wspominamy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Krystyna, kapłana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach; otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę