Statystyki

   STATYSTYKI SERWISU

 

   Jeszcze kilka lat temu wystarczał skromny licznik odwiedzin strony. Specjalny program (skrypt) zliczał ilość wyświetleń danej strony. Taki sposób liczenia odwiedzin odchodzi stopniowo do lamusa. Dziś dysponujemy bardziej funkcjonalnymi aplikacjami, które analizują rejestry zdarzeń (logi) serwera.

   Do dostarcza szczegółowych informacji na temat odwiedzin naszego serwisu zastosowany jest program o nazwie Webalizer, który prezentuje statystyki w postaci wykresów i tabel.

   Po kliknięciu na link znajdujący się poniżej tego tekstu, na ekranie wyświetlony zostanie raport sumaryczny w postaci wykresu i tabela z listą miesięcy. Należy kliknąć na wybrany miesiąc, aby wyświetlić jego dane. Prezentowane statystyki są bardzo szczegółowe i zapewniają ogromną ilość informacji na temat ruchu witryny, większości żądanych adresów URL, punktów wyjścia, lokalizacji gości itd.

 

 

   Webalizer posługuje się pojęciami, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niezrozumiałe i dlatego, dla łatwiejszego przyswojenia sobie słów kluczowych używanych przez to narzędzie, koniecznym może być wyjaśnienie stosowanych oznaczeń:

   • WYWOŁANIA - ilość żądań wysłanych przez przeglądarki do serwera WWW w badanym okresie. Należy pamiętać, że każdy plik - zarówno HTML, JPEG jak i ZIP jest liczony jako zapytanie.

   • PLIKI - jest to liczba zapytań zrealizowanych przez serwer w badanym okresie. Niektóre zapytanie nie powodują wysłania pliku np. jeśli strona jest już w cache lub strony nie odnaleziono.

   • STRONY - ponieważ nie zawsze interesuje nas informacja dotycząca plików "ozdobnych" np. GIF, ta liczba pokazuje ilość pobranych stron WWW.

   • WIZYTY - jedna wizyta to pobyt na stronie danego użytkownika nie przekraczający 30 minut (Webalizer mierzy czas między kolejnymi zapytaniami od danego komputera. Jeśli czas ten jest dłuższy niż pół godziny sesja uznawana jest za zakończoną i doliczana jest jedna wizyta w statystykach). Dane te należy traktować jako pewne przybliżenie prawdziwej liczby wizyt.

   • LOKALIZACJE - ilość unikalnych adresów IP/hostów (chodzi o komputer podłączony do Internetu), które wysłały zapytanie do serwera. Jeden IP/host nie musi oznaczać jednego użytkownika.

   • KB - suma wielkości wszystkich ściągniętych w danych okresie plików wyrażona w kilobajtach. Jest miarą obciążenia serwera i łącza.

   • STRONY - ilość wyświetlonych stron.

   • URL - (ang. Uniform Resource Locator) - kompletny adres zasobu wyrażony w konwencji: protokół://adres.serwera:port/katalog/nazwa.pliku. Liczba URLi to liczba różnych plików pobranych z serwera w badanym okresie.

 

*     *     *

   Źródło:

   1. Marcin Sochacki, Jak działa sieć WWW - problem statystyk

   2. Artur Pęczak, Witryna pod lupą, czyli jak korzystać z Webalizera

Komentarze:
Dziękujemy za dodanie komentarza.
Komentarz czeka na akceptację moderatora.
Nie dodano jeszcze komentarza.

X

   21 września
   Bł. Piotr z Avili
   kapłan i męczennik z I Zakonu (ok. 1592-1622)

   Urodził się około 1592 r. w Palornero koło Avili (Hiszpania). Od młodości odznaczał się inteligencją i dobrocią. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w prowincji św. Józefa, gdzie bracia żyli według norm i dyrektyw św. Piotra z Alkantary. Ojciec Piotr oddał się akcjom apostolskim, kierownictwu duchowemu, dziełom miłości oraz duchowej formacji dusz.
   Często zastanawiał się nad słowami Chrystusa: "Idźcie na cały świat głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, lecz kto nie uwierzy będzie potępiony". A także nad słowami św. Franciszka: "Teraz, bracia moi, rozejdźcie się po całym świecie i głoście Ewangelię dobra i pokoju". Ojciec Ludwik Sotelo przekonał o. Piotra, aby udał się z nim na misje. W 1617 r. trzydziestu franciszkanów opuściło Hiszpanię i udało się na Filipiny. Dwa lata przebywali tam, oddając się różnym formom apostolstwa wśród filipińskich chrześcijan.
   W 1619 r. z innymi udał się do Japonii. Tam wraz z bratem Wincentym od św. Józefa nauczał, katechizował i utwierdzał bojących się. Dzięki roztropności i przebiegłości udawało mu się uniknąć oddziałów, które ich poszukiwały. Jednak 17 IX 1620 r. zostali wydani przez chrześcijanina apostatę. Piotr został stracony 10 IX 1622 r. na Wzgórzu Męczenników w Nagasaki, śpiewając: Łaudate Dorniriurn omries gentes.
   Błogosławiony papież Pius IX beatyfikował go 7 VII 1867 r.
   Panie, utwierdź w nas nieustraszoną wiarę, dla której bł. Piotr z Avili, kapłan i męczennik, przylgnął do Chrystusa, Twojego Syna i dla Niego przelał krew; spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się sakramentem zbawienia dla wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

zamknij
Wyślij kartkę