Biblioteka eBooków

 

U początku chrześcijaństwa św. Paweł głosił Ewangelię na ateńskim areopagu (por. Dz 17,16-34) i w wielu innych miejscach. Dziś – jak pisze Jan Paweł II w swojej encyklice Redemptoris missio – „pierwszym «areopagiem» współczesnym jest świat środków przekazu, który jednoczy ludzkość i czyni z niej, jak to się określa, «światową wioskę». Środki społecznego przekazu osiągnęły takie znaczenie, że dla wielu są głównym narzędziem informacyjnym i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, społecznych. Przede wszystkim nowe pokolenia wzrastają w świecie uwarunkowanym przez mass media” (37).

 

Obecnie przekazowi myśli ludzkiej służą nie tylko prasa, film, radio czy telewizja, ale do grona nowych środków przekazu dołączył Internet oraz telefonia komórkowa, a w ostatnich latach także czytniki elektroniczne.

 

W tym nowoczesnym świecie obecny jest też i Kościół, który dostrzega te wszystkie zmiany. Nowe wynalazki, a w tym nowe media, cieszą się zatem uznaniem i aprobatą Kościoła, choć nie brakuje też pod ich adresem uwag krytycznych, ukazujących ambiwalencję stosowanych narzędzi. To, czy zostaną one użyte dobrze, czy źle, zależy od uformowanego sumienia twórcy, nadawcy i odbiorcy.

 

Aktualnie dostępne i pojawiające się nowe środki techniczne mają służyć pomocą w głoszeniu słowa Bożego, ale także – jak pisze Jan Paweł II we wspomnianej wyżej encyklice – „Zaangażowanie w dziedzinie środków społecznego przekazu nie ma jednak wyłącznie na celu zwielokrotnienia przepowiadania. Chodzi o fakt głębszy, gdyż sama ewangelizacja współczesnej kultury zależy w wielkiej mierze od ich wpływu. Nie wystarcza zatem używać ich do szerzenia orędzia chrześcijańskiego i Magisterium Kościoła, ale trzeba włączyć samo orędzie w tę «nową kulturę», stworzoną przez nowoczesne środki przekazu” (encyklika Redemptoris missio, 37).

W związku z powyższym, proponujemy Wam skorzystać z różnych naszych e-publikacji, które zamieszczamy poniżej. Wierzymy, że z upływem czasu zawartość tej biblioteki się powiększy. Zapraszamy do lektury!


 

 

Sergiusz Marek Bałdyga OFM
San Damiano - krzyż wezwania

 

"San Damiano - krzyż wezwania": ta książka to wspaniała okazja do głębszego poznania bogatego przesłania krzyża, z którego Chrystus powiedział do św. Franciszka z Asyżu: "Idź i odbuduj mój dom".
Oprócz tekstu wyjaśniającego poszczególne sceny przedstawione na krzyżu Autor proponuje także myśli, które mogą posłużyć do przeprowadzenia osobistej refleksji.

 

 


 

 

Sergiusz Marek Bałdyga OFM
Ikona świętego Franciszka

 

"Ikona świętego Franciszka" to próba przybliżenia przez sztukę tej nieskończenie małej, a zarazem ważnej postaci Kościoła katolickiego, którą był św. Franciszek z Asyżu. Ikona zawierająca kilka najważniejszych wydarzeń z życia Biedaczyny opowiada o tym, jak młody mężczyzna odczytał swoją drogę życia i jak przemienił się w dojrzałego człowieka i prawdziwego chrześcijanina. Francesco to nie tylko marzyciel, twórca reguły, ewangelizator, stygmatyk i założyciel Zakonu Braci Mniejszych czy patron ekologów, to także duchowa przygoda, którą może przeżyć każdy z nas. Dzięki odczytywaniu ikony można bliżej poznać św. Franciszka i jego duchowość, a także prześledzić własne drogi w poszukiwaniu swojego miejsca w świecie.

 

 


 

 

Sergiusz Marek Bałdyga OFM
Ikona świętej Klary

 

„Ikona św. Klary” – to zachęta do poznania niezwykłej postaci, jaką była św. Klara z Asyżu. Osiem scen z jej życia opowiada o historii powołania młodej Asyżanki, a cztery z nich ukazują charyzmat kobiecego oblicza franciszkanizmu. „Roślinka” św. Franciszka to jednocześnie kobieta nowa – matka, ksieni i prawodawca. Czytanie ikony pozwala zbliżyć się nie tylko do osoby św. Klary, ale również umożliwia czerpanie z jej wyjątkowego daru kontemplacji oraz uczy odkrywać w Duchu Pańskim wolę Boga. Niech przykład Ubogiej Siostry Klary nadal zachwyca, wzbudza podziw i uczy w pokorze i prostocie kochać Jezusa – Oblubieńca oraz każdego człowieka.

 

 


 

 

Syrach B. Janicki OFM
Medytacje franciszkańskie. Tom 1. Okres Adwentu i Bożego Narodzenia 

 

Medytacje franciszkańskie na wszystkie dni roku liturgicznego zaplanowane zostały jako pomoc całym wspólnotom i poszczególnym braciom, a także całej rodzinie franciszkańskiej w codziennej medytacji.
Rozmyślania w I tomie, oparte są głównie na Wczesnych Źródłach Franciszkańskich. Teksty przeznaczone są na kolejne dni w okresie od I niedzieli Adwentu do Niedzieli Chrztu Pańskiego.
Całość poprzedzona została wstępem autora, w którym podaje on metody rozmyślania i praktyczne wskazówki, w jaki sposób medytacje powinny przebiegać.

 

 


 

 

Syrach B. Janicki OFM
Medytacje franciszkańskie. Tom 2. Okres Wielkiego Postu i Wielkanocy

 

Medytacje franciszkańskie na wszystkie dni roku liturgicznego zaplanowane zostały jako pomoc całym wspólnotom i poszczególnym braciom, a także całej rodzinie franciszkańskiej w codziennej medytacji.
Rozmyślania w 2 tomie, oparte są głównie na Wczesnych Źródłach Franciszkańskich. Teksty przeznaczone są na kolejne dni w okresie od Środy Popielcowej do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Całość poprzedzona została wstępem autora, w którym podaje on metody rozmyślania i praktyczne wskazówki, w jaki sposób medytacje powinny przebiegać.

 

 


 

 

Syrach B. Janicki OFM
Medytacje franciszkańskie. Tom 3. Okres Zwykły - Tygodnie I-XVII

 

Medytacje franciszkańskie na wszystkie dni roku liturgicznego zaplanowane zostały jako pomoc całym wspólnotom i poszczególnym braciom, a także całej rodzinie franciszkańskiej w codziennej medytacji.
Rozmyślania w 3 tomie, oparte są głównie na Wczesnych Źródłach Franciszkańskich. Teksty przeznaczone są na kolejne dni w Okresie Zwykłym - Tygodnie I-XVII.
Całość poprzedzona została wstępem autora, w którym podaje on metody rozmyślania i praktyczne wskazówki, w jaki sposób medytacje powinny przebiegać.

 

 


 

 

Syrach B. Janicki OFM
Medytacje franciszkańskie. Tom 4. Okres Zwykły - Tygodnie XVIII-XXXIV

 

Medytacje franciszkańskie na wszystkie dni roku liturgicznego zaplanowane zostały jako pomoc całym wspólnotom i poszczególnym braciom, a także całej rodzinie franciszkańskiej w codziennej medytacji.
Rozmyślania w 4 tomie, oparte są głównie na Wczesnych Źródłach Franciszkańskich. Teksty przeznaczone są na kolejne dni w Okresie Zwykłym - Tygodnie XVIII-XXXIV.
Całość poprzedzona została wstępem autora, w którym podaje on metody rozmyślania i praktyczne wskazówki, w jaki sposób medytacje powinny przebiegać.

 

 


 

 

Syrach B. Janicki OFM
Panie, co chcesz, abym czynił?

 

Publikacja o. Syracha dotyczy rozeznawania powołania w oparciu o wybrane przez niego niektóre fragmenty Legendy Trzech Towarzyszy św. Franciszka z Asyżu (pierwszych naśladowców Biedaczyny). Zostały one połączone z refleksją nad aspektami dojrzałości ludzkiej, chrześcijańskiej i franciszkańskiej.  Nie jest tylko zwykłą lekturą, ale wymaga aktywnej i samodzielnej pracy Czytelnika, który ma możliwość skorzystania z tej książki jako swego rodzaju przewodnika.

Treść książki została podzielona na dwie części: pierwsza opisuje powołanie św. Franciszka i jej celem jest pomoc w uchwyceniu Bożego działania w jego życiu; druga część opisuje historię powołania pierwszych braci i kształtowania się ZakonuW dodatkowym rozdziale znajdujemy  dwa pisma Biedaczyny: Reguła św. Franciszka i  Testament św. Franciszka z Asyżu.

Celem tej książki jest danie do ręki narzędzia, dzięki któremu można znaleźć odpowiedź na pytanie: Panie, co chcesz, abym czynił?

Autor stwierdza: Pytanie o powołanie jest nie tyle kwestią tego, kim chciałbyś w życiu zostać – chodzi tu raczej o odczytanie Bożego zamiaru, jaki Bóg ma względem Ciebie. Dlatego konieczne jest wnikliwe i głębokie rozeznanie woli Bożej.

Książkę o. Janickiego można polecić nie tylko młodzieńcom, którzy są w trakcie rozeznawania powołania zakonnego, ale także formatorom i animatorom duszpasterstwa powołań, którzy towarzyszą młodym ludziom zachwyconym duchowością franciszkańską.

 

 


 

 

Syrach B. Janicki OFM
Panie, co chcesz, abym czyniła?

Lektura powołaniowa Legendy o św. Klarze z Asyżu.

 

Publikacja o. Syracha dotyczy rozeznawania powołania w oparciu o wybrane przez niego niektóre fragmenty Legendy św. Klary. Zostały one połączone z refleksją nad aspektami dojrzałości ludzkiej, chrześcijańskiej i klariańskiej.  Nie jest tylko zwykłą lekturą, ale wymaga aktywnej i samodzielnej pracy Czytelnika, który ma możliwość skorzystania z tej książki jako swego rodzaju przewodnika.
Treść książki została podzielona na trzy części: 1). Św. Klara z Asyżu – Kobieta Nowa. Dojrzałość ludzka; 2). Św. Klara z Asyżu – Chrześcijanka Nowa. Dojrzałość chrześcijańska; 3). Św. Klara z Asyżu – pierwsza Uboga Pani. Dojrzałość klariańska – synteza duchowości klariańskiej. W dodatkowym rozdziale znajdujemy pisma św. Klary:Reguła św. Klary Dziewicy; Testament; Błogosławieństwo św. Klary; Listy św. Klary do św. Agnieszki z Pragi.
Książkę o. Janickiego można polecić nie tylko dziewczętom, które są w trakcie poszukiwania powołania kontemplacyjnego, ale także formatorom i animatorom duszpasterstwa powołań, którzy towarzyszą młodym ludziom zachwyconym duchowością franciszkańską.

 

 


 

 

Mario Bertin
Proste życie brata Dydaka.

Bł. Dydak Oddi z Vallinfreda.

 

„Poprosiliśmy Mario Bertino, autora książki o życiu św. Franciszka, o ukazanie postaci brata Dydaka Oddi OFM (1839-1919) w taki sposób, który mógłby zainteresować dzisiejszego czytelnika. I on zrobił to znakomicie. Pragnę wyrazić mu wdzięczność wszystkich Braci Mniejszych z prowincji rzymskiej oraz, jestem tego pewien, także tych wszystkich, którzy przeczytają tę biografię.
Prezentując tę książkę wydaje mi się, że mogę stwierdzić, iż autor, bardziej niż pisać powieść hagiograficzną, starał się przedstawić brata Dydaka takim, jakim postrzegały go osoby spotykane przez niego w czasie jego wędrówek, a jednocześnie odkryć w codzienności i w oczywistości jego życia magnalia (wielkie rzeczy) i mirabilia (cuda), które Bóg w nim działał. Usiłował on zgłębić ten tajemniczy, wewnętrzny świat, którego wielkość można odkryć tylko po części - poprzez gesty i zachowanie osoby, która go posiada.
Autor rezygnuje z opisywania cudownych zdarzeń, które również towarzyszyły życiu brata Dydaka, żeby rzeczy „nadzwyczajne” nie zakłócały należytego rozumienia tego, co „zwyczajne” gdyż na tej właśnie płaszczyźnie duchowej trzeba umieścić życie brata Dydaka.”

 

fragment z „Wprowadzenia”

 

Komentarze:
Dziękujemy za dodanie komentarza.
Komentarz czeka na akceptację moderatora.
bardzo fajna inicjatywa. GRATULUJĘ !!!!
a może by coś w przyszłości więcej, będę czekał !
PAX ET BONUM
O qrde! Jak fajnie, że daliście książkę o.Syracha. Super...dzięki!
Do "ofm":

Dałoby się. Technicznie to żaden problem. Jednak tego typu publikacja, zawierająca zdjęcia i różne ozdobniki, musiałaby zostać ich pozbawiona. Pozostałby sam tekst. Polecam zatem kupno iPada :) albo wersję w PDF.
Szkoda, że pozycja o krzyżu San Damiano nie jest dostępna w epub..
Może w przyszłości dałoby się :)
Dziękuję, przyda się :D
No już sobie to ściągnąłem na piada...będzie coś jeszcze? czekam..i pozdrawiam
Mam nadzieję, że tak. Nasz webmaster się tym zajmuje...
A będzie coś więcej, bo to już sobie ściągnąłem. Pozdrawiam edytorów 3T,
Najwyzszy czas. Dzieki!
Super pomysł i sprawa :) Gratuluję pomysłu. :)

X
   23 lipca
   Bł. Krystyn Gondek
   kapłan i męczennik z I Zakonu (1909-1942)

   Bł. Krystyn czyli Wojciech Stanisław Gondek urodił się 6 IV 1909 r. we wsi Słona w parafii Zakliczyn nad Dunajcem jako syn Jana i Julii z domu Cicha. Związany z franciszkanami z Zakliczyna, po szkole podstawowej podjął dalszą naukę w kolegium serafickim przy klasztorze Braci Mniejszych we Lwowie. Po szóstej klasie wstąpił do zakonu; został przyjęty do prowincji Matki Bożej Anielskiej i otrzymał imię Krystyn. Do nowicjatu w Wieliczce przybył 15 VIII 1928 r. Śluby czasowe złożył 26 VIII 1929 r., a wieczyste - 18 IV 1933 r. w Przemyślu i tam odbył również studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym. 21 VI 1936 r. został wyświęcony na kapłana w katedrze przemyskiej przez biskupa Franciszka Bardę. Został skierowany do pracy w Chełmie Lubelskim, a następnie do Włocławka, gdzie pełnił funkcję wikariusza parafialnego przy kościele franciszkanów.
   W czasie masowych aresztowań wśród duchowieństwa, w listopadzie 1939 r., w tym także bł. biskupa Michała Kozala oraz zamknięcia katedry i kościołów parafialnych we Włocławku, franciszkanów pozostawiono na razie w spokoju. W tej sytuacji zorganizowano duszpasterstwo parafialne, powierzając je trzem będącym na wolności franciszkanom; jednym z nich był o. Krystyn Gondek. Jednak 26 VIII 1940 r. wkroczyło do klasztoru gestapo i oznajmiono zakonnikom, że mają się udać do Niemiec na naukę języka, ponieważ Włocławek (Leslau) jest miastem niemieckim i obowiązuje tu język niemiecki. Miał zostać tu tylko przełożony o. Narcyz Turchan. Po przybyciu na gestapo zastali już tam ponad stu kapłanów diecezjalnych zwiezionych z diecezji włocławskiej i częściowo płockiej; wszyscy zostali aresztowani i wywiezieni do obozu przejściowego w Szczeglinie koło Poznania, a trzy dni później dużym transportem, liczącym prawie 500 duchownych, do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen koło Berlina. Stąd 12 XII 1940 r. wszyscy duchowni zostali przetransportowani do Dachau. Ojciec Krystyn otrzymał numer 22779. Wycieńczony dostał się na rewir. Przed pójściem do obozowego szpitala pożegnał się słowami: "Do zobaczenia w niebie!". Według kartoteki obozowej zmarł 23 VII 1942 r.
   Beatyfikował go w grupie 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej dnia 13 VI 1999 r. w Warszawie papież Jan Paweł II.
   Boże bogaty w miłosierdzie, wspominamy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Krystyna, kapłana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach; otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę