Biblioteka eBooków

 

U początku chrześcijaństwa św. Paweł głosił Ewangelię na ateńskim areopagu (por. Dz 17,16-34) i w wielu innych miejscach. Dziś – jak pisze Jan Paweł II w swojej encyklice Redemptoris missio – „pierwszym «areopagiem» współczesnym jest świat środków przekazu, który jednoczy ludzkość i czyni z niej, jak to się określa, «światową wioskę». Środki społecznego przekazu osiągnęły takie znaczenie, że dla wielu są głównym narzędziem informacyjnym i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, społecznych. Przede wszystkim nowe pokolenia wzrastają w świecie uwarunkowanym przez mass media” (37).

 

Obecnie przekazowi myśli ludzkiej służą nie tylko prasa, film, radio czy telewizja, ale do grona nowych środków przekazu dołączył Internet oraz telefonia komórkowa, a w ostatnich latach także czytniki elektroniczne.

 

W tym nowoczesnym świecie obecny jest też i Kościół, który dostrzega te wszystkie zmiany. Nowe wynalazki, a w tym nowe media, cieszą się zatem uznaniem i aprobatą Kościoła, choć nie brakuje też pod ich adresem uwag krytycznych, ukazujących ambiwalencję stosowanych narzędzi. To, czy zostaną one użyte dobrze, czy źle, zależy od uformowanego sumienia twórcy, nadawcy i odbiorcy.

 

Aktualnie dostępne i pojawiające się nowe środki techniczne mają służyć pomocą w głoszeniu słowa Bożego, ale także – jak pisze Jan Paweł II we wspomnianej wyżej encyklice – „Zaangażowanie w dziedzinie środków społecznego przekazu nie ma jednak wyłącznie na celu zwielokrotnienia przepowiadania. Chodzi o fakt głębszy, gdyż sama ewangelizacja współczesnej kultury zależy w wielkiej mierze od ich wpływu. Nie wystarcza zatem używać ich do szerzenia orędzia chrześcijańskiego i Magisterium Kościoła, ale trzeba włączyć samo orędzie w tę «nową kulturę», stworzoną przez nowoczesne środki przekazu” (encyklika Redemptoris missio, 37).

W związku z powyższym, proponujemy Wam skorzystać z różnych naszych e-publikacji, które zamieszczamy poniżej. Wierzymy, że z upływem czasu zawartość tej biblioteki się powiększy. Zapraszamy do lektury!


 

 

Sergiusz Marek Bałdyga OFM
San Damiano - krzyż wezwania

 

"San Damiano - krzyż wezwania": ta książka to wspaniała okazja do głębszego poznania bogatego przesłania krzyża, z którego Chrystus powiedział do św. Franciszka z Asyżu: "Idź i odbuduj mój dom".
Oprócz tekstu wyjaśniającego poszczególne sceny przedstawione na krzyżu Autor proponuje także myśli, które mogą posłużyć do przeprowadzenia osobistej refleksji.

 

 


 

 

Sergiusz Marek Bałdyga OFM
Ikona świętego Franciszka

 

"Ikona świętego Franciszka" to próba przybliżenia przez sztukę tej nieskończenie małej, a zarazem ważnej postaci Kościoła katolickiego, którą był św. Franciszek z Asyżu. Ikona zawierająca kilka najważniejszych wydarzeń z życia Biedaczyny opowiada o tym, jak młody mężczyzna odczytał swoją drogę życia i jak przemienił się w dojrzałego człowieka i prawdziwego chrześcijanina. Francesco to nie tylko marzyciel, twórca reguły, ewangelizator, stygmatyk i założyciel Zakonu Braci Mniejszych czy patron ekologów, to także duchowa przygoda, którą może przeżyć każdy z nas. Dzięki odczytywaniu ikony można bliżej poznać św. Franciszka i jego duchowość, a także prześledzić własne drogi w poszukiwaniu swojego miejsca w świecie.

 

 


 

 

Sergiusz Marek Bałdyga OFM
Ikona świętej Klary

 

„Ikona św. Klary” – to zachęta do poznania niezwykłej postaci, jaką była św. Klara z Asyżu. Osiem scen z jej życia opowiada o historii powołania młodej Asyżanki, a cztery z nich ukazują charyzmat kobiecego oblicza franciszkanizmu. „Roślinka” św. Franciszka to jednocześnie kobieta nowa – matka, ksieni i prawodawca. Czytanie ikony pozwala zbliżyć się nie tylko do osoby św. Klary, ale również umożliwia czerpanie z jej wyjątkowego daru kontemplacji oraz uczy odkrywać w Duchu Pańskim wolę Boga. Niech przykład Ubogiej Siostry Klary nadal zachwyca, wzbudza podziw i uczy w pokorze i prostocie kochać Jezusa – Oblubieńca oraz każdego człowieka.

 

 


 

 

Syrach B. Janicki OFM
Medytacje franciszkańskie. Tom 1. Okres Adwentu i Bożego Narodzenia 

 

Medytacje franciszkańskie na wszystkie dni roku liturgicznego zaplanowane zostały jako pomoc całym wspólnotom i poszczególnym braciom, a także całej rodzinie franciszkańskiej w codziennej medytacji.
Rozmyślania w I tomie, oparte są głównie na Wczesnych Źródłach Franciszkańskich. Teksty przeznaczone są na kolejne dni w okresie od I niedzieli Adwentu do Niedzieli Chrztu Pańskiego.
Całość poprzedzona została wstępem autora, w którym podaje on metody rozmyślania i praktyczne wskazówki, w jaki sposób medytacje powinny przebiegać.

 

 


 

 

Syrach B. Janicki OFM
Medytacje franciszkańskie. Tom 2. Okres Wielkiego Postu i Wielkanocy

 

Medytacje franciszkańskie na wszystkie dni roku liturgicznego zaplanowane zostały jako pomoc całym wspólnotom i poszczególnym braciom, a także całej rodzinie franciszkańskiej w codziennej medytacji.
Rozmyślania w 2 tomie, oparte są głównie na Wczesnych Źródłach Franciszkańskich. Teksty przeznaczone są na kolejne dni w okresie od Środy Popielcowej do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Całość poprzedzona została wstępem autora, w którym podaje on metody rozmyślania i praktyczne wskazówki, w jaki sposób medytacje powinny przebiegać.

 

 


 

 

Syrach B. Janicki OFM
Medytacje franciszkańskie. Tom 3. Okres Zwykły - Tygodnie I-XVII

 

Medytacje franciszkańskie na wszystkie dni roku liturgicznego zaplanowane zostały jako pomoc całym wspólnotom i poszczególnym braciom, a także całej rodzinie franciszkańskiej w codziennej medytacji.
Rozmyślania w 3 tomie, oparte są głównie na Wczesnych Źródłach Franciszkańskich. Teksty przeznaczone są na kolejne dni w Okresie Zwykłym - Tygodnie I-XVII.
Całość poprzedzona została wstępem autora, w którym podaje on metody rozmyślania i praktyczne wskazówki, w jaki sposób medytacje powinny przebiegać.

 

 


 

 

Syrach B. Janicki OFM
Medytacje franciszkańskie. Tom 4. Okres Zwykły - Tygodnie XVIII-XXXIV

 

Medytacje franciszkańskie na wszystkie dni roku liturgicznego zaplanowane zostały jako pomoc całym wspólnotom i poszczególnym braciom, a także całej rodzinie franciszkańskiej w codziennej medytacji.
Rozmyślania w 4 tomie, oparte są głównie na Wczesnych Źródłach Franciszkańskich. Teksty przeznaczone są na kolejne dni w Okresie Zwykłym - Tygodnie XVIII-XXXIV.
Całość poprzedzona została wstępem autora, w którym podaje on metody rozmyślania i praktyczne wskazówki, w jaki sposób medytacje powinny przebiegać.

 

 


 

 

Syrach B. Janicki OFM
Panie, co chcesz, abym czynił?

 

Publikacja o. Syracha dotyczy rozeznawania powołania w oparciu o wybrane przez niego niektóre fragmenty Legendy Trzech Towarzyszy św. Franciszka z Asyżu (pierwszych naśladowców Biedaczyny). Zostały one połączone z refleksją nad aspektami dojrzałości ludzkiej, chrześcijańskiej i franciszkańskiej.  Nie jest tylko zwykłą lekturą, ale wymaga aktywnej i samodzielnej pracy Czytelnika, który ma możliwość skorzystania z tej książki jako swego rodzaju przewodnika.

Treść książki została podzielona na dwie części: pierwsza opisuje powołanie św. Franciszka i jej celem jest pomoc w uchwyceniu Bożego działania w jego życiu; druga część opisuje historię powołania pierwszych braci i kształtowania się ZakonuW dodatkowym rozdziale znajdujemy  dwa pisma Biedaczyny: Reguła św. Franciszka i  Testament św. Franciszka z Asyżu.

Celem tej książki jest danie do ręki narzędzia, dzięki któremu można znaleźć odpowiedź na pytanie: Panie, co chcesz, abym czynił?

Autor stwierdza: Pytanie o powołanie jest nie tyle kwestią tego, kim chciałbyś w życiu zostać – chodzi tu raczej o odczytanie Bożego zamiaru, jaki Bóg ma względem Ciebie. Dlatego konieczne jest wnikliwe i głębokie rozeznanie woli Bożej.

Książkę o. Janickiego można polecić nie tylko młodzieńcom, którzy są w trakcie rozeznawania powołania zakonnego, ale także formatorom i animatorom duszpasterstwa powołań, którzy towarzyszą młodym ludziom zachwyconym duchowością franciszkańską.

 

 


 

 

Syrach B. Janicki OFM
Panie, co chcesz, abym czyniła?

Lektura powołaniowa Legendy o św. Klarze z Asyżu.

 

Publikacja o. Syracha dotyczy rozeznawania powołania w oparciu o wybrane przez niego niektóre fragmenty Legendy św. Klary. Zostały one połączone z refleksją nad aspektami dojrzałości ludzkiej, chrześcijańskiej i klariańskiej.  Nie jest tylko zwykłą lekturą, ale wymaga aktywnej i samodzielnej pracy Czytelnika, który ma możliwość skorzystania z tej książki jako swego rodzaju przewodnika.
Treść książki została podzielona na trzy części: 1). Św. Klara z Asyżu – Kobieta Nowa. Dojrzałość ludzka; 2). Św. Klara z Asyżu – Chrześcijanka Nowa. Dojrzałość chrześcijańska; 3). Św. Klara z Asyżu – pierwsza Uboga Pani. Dojrzałość klariańska – synteza duchowości klariańskiej. W dodatkowym rozdziale znajdujemy pisma św. Klary:Reguła św. Klary Dziewicy; Testament; Błogosławieństwo św. Klary; Listy św. Klary do św. Agnieszki z Pragi.
Książkę o. Janickiego można polecić nie tylko dziewczętom, które są w trakcie poszukiwania powołania kontemplacyjnego, ale także formatorom i animatorom duszpasterstwa powołań, którzy towarzyszą młodym ludziom zachwyconym duchowością franciszkańską.

 

 


 

 

Mario Bertin
Proste życie brata Dydaka.

Bł. Dydak Oddi z Vallinfreda.

 

„Poprosiliśmy Mario Bertino, autora książki o życiu św. Franciszka, o ukazanie postaci brata Dydaka Oddi OFM (1839-1919) w taki sposób, który mógłby zainteresować dzisiejszego czytelnika. I on zrobił to znakomicie. Pragnę wyrazić mu wdzięczność wszystkich Braci Mniejszych z prowincji rzymskiej oraz, jestem tego pewien, także tych wszystkich, którzy przeczytają tę biografię.
Prezentując tę książkę wydaje mi się, że mogę stwierdzić, iż autor, bardziej niż pisać powieść hagiograficzną, starał się przedstawić brata Dydaka takim, jakim postrzegały go osoby spotykane przez niego w czasie jego wędrówek, a jednocześnie odkryć w codzienności i w oczywistości jego życia magnalia (wielkie rzeczy) i mirabilia (cuda), które Bóg w nim działał. Usiłował on zgłębić ten tajemniczy, wewnętrzny świat, którego wielkość można odkryć tylko po części - poprzez gesty i zachowanie osoby, która go posiada.
Autor rezygnuje z opisywania cudownych zdarzeń, które również towarzyszyły życiu brata Dydaka, żeby rzeczy „nadzwyczajne” nie zakłócały należytego rozumienia tego, co „zwyczajne” gdyż na tej właśnie płaszczyźnie duchowej trzeba umieścić życie brata Dydaka.”

 

fragment z „Wprowadzenia”

 

Komentarze:
Dziękujemy za dodanie komentarza.
Komentarz czeka na akceptację moderatora.
bardzo fajna inicjatywa. GRATULUJĘ !!!!
a może by coś w przyszłości więcej, będę czekał !
PAX ET BONUM
O qrde! Jak fajnie, że daliście książkę o.Syracha. Super...dzięki!
Do "ofm":

Dałoby się. Technicznie to żaden problem. Jednak tego typu publikacja, zawierająca zdjęcia i różne ozdobniki, musiałaby zostać ich pozbawiona. Pozostałby sam tekst. Polecam zatem kupno iPada :) albo wersję w PDF.
Szkoda, że pozycja o krzyżu San Damiano nie jest dostępna w epub..
Może w przyszłości dałoby się :)
Dziękuję, przyda się :D
No już sobie to ściągnąłem na piada...będzie coś jeszcze? czekam..i pozdrawiam
Mam nadzieję, że tak. Nasz webmaster się tym zajmuje...
A będzie coś więcej, bo to już sobie ściągnąłem. Pozdrawiam edytorów 3T,
Najwyzszy czas. Dzieki!
Super pomysł i sprawa :) Gratuluję pomysłu. :)

X

   21 września
   Bł. Piotr z Avili
   kapłan i męczennik z I Zakonu (ok. 1592-1622)

   Urodził się około 1592 r. w Palornero koło Avili (Hiszpania). Od młodości odznaczał się inteligencją i dobrocią. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w prowincji św. Józefa, gdzie bracia żyli według norm i dyrektyw św. Piotra z Alkantary. Ojciec Piotr oddał się akcjom apostolskim, kierownictwu duchowemu, dziełom miłości oraz duchowej formacji dusz.
   Często zastanawiał się nad słowami Chrystusa: "Idźcie na cały świat głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, lecz kto nie uwierzy będzie potępiony". A także nad słowami św. Franciszka: "Teraz, bracia moi, rozejdźcie się po całym świecie i głoście Ewangelię dobra i pokoju". Ojciec Ludwik Sotelo przekonał o. Piotra, aby udał się z nim na misje. W 1617 r. trzydziestu franciszkanów opuściło Hiszpanię i udało się na Filipiny. Dwa lata przebywali tam, oddając się różnym formom apostolstwa wśród filipińskich chrześcijan.
   W 1619 r. z innymi udał się do Japonii. Tam wraz z bratem Wincentym od św. Józefa nauczał, katechizował i utwierdzał bojących się. Dzięki roztropności i przebiegłości udawało mu się uniknąć oddziałów, które ich poszukiwały. Jednak 17 IX 1620 r. zostali wydani przez chrześcijanina apostatę. Piotr został stracony 10 IX 1622 r. na Wzgórzu Męczenników w Nagasaki, śpiewając: Łaudate Dorniriurn omries gentes.
   Błogosławiony papież Pius IX beatyfikował go 7 VII 1867 r.
   Panie, utwierdź w nas nieustraszoną wiarę, dla której bł. Piotr z Avili, kapłan i męczennik, przylgnął do Chrystusa, Twojego Syna i dla Niego przelał krew; spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się sakramentem zbawienia dla wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

zamknij
Wyślij kartkę