Audycje

 

Pasja w Panewnikach.

Audycja wyemitowana 16 marca 2015 r. w Polskim Radiu Katowice.

 

Plik udostępniony dzięki uprzejmości Pana Jacka Filusa, Szefa Anteny Polskiego Radia Katowice. 

*     *     *

 


 

 

Podsumowanie Dni Skupienia 20+, które odbyły się w FCMP "Trzej Towarzysze" w dniach 19-21 grudnia 2014 r.

Dziękujemy Mateuszowi K. za udostępnienie nagrania.

 

Źródło: m.soundcloud.com

*     *     *

 


 

 

Radio eM 107,6 fm
Podsumowanie Archidiecezjalnego Spotaknia Młodych w Piekarach Śląskich - 20-22 czerwca 2014 r.

 

Źródło: www.radioem.pl

*     *     *

 


 

 

Audycja w Radiu eM 107,6 fm
10 kwietnia 2014 r.
"eM jak Miłosierdzie. Caritas w działaniu"

 

Rozmowa z o. Idzim, o. Euzebiuszem i br. Bazylim
Rozmawia Katarzyna Widera – Podsiadło

 

Źródło: www.radioem.pl

*     *     *

 


 

Anna Musialik

 

Słowa na Wielki Post i nie tylko...

 

Rozmowy z prof. Antonim Jozafatem Nowakiem OFM
Rozmawia Anna Musialik

 

Źródło: www.radio.katowice.pl

 

*     *     *

o. Jozafat Antoni Nowak OFM

Dobro i zło, miłość, wolność, prawda - filozofowie od stuleci pytają o ich sens. W naukach humanistycznych nie brakuje definicji, a wielu ludziom wydaje się, że nic nowego nie można już na ten temat powiedzieć. Człowiek pytający o swoją chrześcijańską tożsamość nie może tych pojęć lekceważyć, nie powinien też pomijać takich słów jak: sumienie, grzech, wina.

Prof. Antoni Jozafat Nowak OFM psycholog i antropolog przez wiele lat wykładał psychologię, teologię duchowości, medycynę pastoralną w KUL-u i w seminarium duchownym swej macierzystej prowincji zakonnej (Wyższe Seminarium Duchowne oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach). Jest autorem wielu publikacji naukowych i książek z zakresu psychologii życia wewnętrznego, szczególnie w jej wymiarze religijnym. Pisał o pseudomistyce, parapsychologii, formacji świadomości moralnej, o psychologii eklezjalnej, o tzw. procesie chrystoformizacji oraz o osobowości sakramentalnej. W tym roku obchodzi złoty jubileusz kapłaństwa.

Rozmowy z ojcem Antonim Jozafatem w programch "Droga", przygotowane były na czas Wielkiego Postu, a dotyczyły również sakramentu pojednania i eucharystii.

 


 

Sylwia Sułkowska

 

Ślady na piasku

 

„Patrz, co zostało, Popatrz, jak mało, Jakiś kwiat, jakiś list, W piasku ślad...” (Fragm. tekstu piosenki Budki Suflera)

 

…co prawda tekst piosenki Budki Suflera nie był bezpośrednią inspiracją przy tworzeniu audycji, ale po części oddaje to, o czym chcemy mówić. Opowiadamy o „śladach na piasku”- które trzeba zachować od zapomnienia lub o takich, które warto odszukać. Audycje wprowadzają w świat kultury i religii poprzez indywidualne spojrzenie autorek. Od reportażu, przez formy literackie po dyskusje specjalistów prowadzone w studiu.

(...)


- Sylwia Sułkowska opowiada o Rodzinie z jej codziennymi i niecodziennymi problemami, a także o podróżowaniu do miejsc świętych. „Kiedy podróżowanie i zwiedzanie może stać się formą pielgrzymki”.

Program Pierwszy Polskiego Radia, środa, godzina 23.30

 

Źródło: www.polskieradio.pl

*     *     *

 

 


 

 

o. Fabian Gerard Watzulik OFM


Waculik (Watzulik) Gerard OFM (1910-1945), imię zakonne Fabian, kapelan Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
Urodził się 9 sierpnia 1910 w Piekarach Śląskich, w rodzinie Józefa i Matyldy z d. Guss. W domu używano języka niemieckiego. Gerard uczył się w szkołach niemieckich i nie znał języka polskiego. Po maturze studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Wstąpił do zakonu franciszkańskiego 25 stycznia 1933 w Wieluniu. Tak w nowicjacie, jak i podczas studium teologicznego w zakonnym seminarium we Wronkach (1934-1937) nauczył się języka polskiego. Czuł się Polakiem. Święcenia kapłańskie przyjął 26 września 1937 i objął funkcję wikariusza przy parafii w Panewnikach.

W styczniu 1940 roku w obawie przed aresztowaniem opuścił Panewniki. Przekroczył granicę austro-węgierską i dostał się do Jugosławii. Na wiadomość o tworzącym się Wojsku Polskim na Bliskim Wschodzie opuścił Chorwację i w towarzystwie konfratrów: o. Palii i o. Szawerny dostał się do Syrii, gdzie w Bejrucie, w ośrodku zbornym WP zgłosił się jako ochotnik do służby wojskowej. W lipcu 1940 roku otrzymał nominację na kapelana i tę funkcję pełnił kolejno w różnych jednostkach wojskowych. Brał udział w walkach w Libii i na froncie włoskim, nie wyłączając bitwy pod Monte Cassino. Na polach bitewnych odznaczał się niezwykłą odwagą. Na koniec jako kapelan Samodzielnej Kompanii Komandosów poniósł śmierć niemal u kresu kampanii włoskiej w bitwie nad rzeką Gaiano k. Bolonii 19 kwietnia 1945, trafiony przez hitlerowskiego snajpera w chwili, gdy pochylony udzielał pomocy religijnej rannemu żołnierzowi. Pochowany na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Bolonii, został odznaczony pośmiertnie Orderem Virtuti Militari.

 

Źródło: www.encyklo.pl

Inne: pl.wikipedia.org / www.prowincja.panewniki.pl

 

 

Poniższy film przedstawia historię o. Fabiana Gerarda Watzulika OFM, kapelana 2 Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych, jednostki wchodzącej w skład II Korpusu generała Władysława Andersa i walczącej na froncie włoskim w 1945 roku. Ojciec Watzulik jest jednym z bohaterów tej jednostki. 
Bolonia 21 - F - 2 to reportaż historyczny z miejsca ostaniej bitwy Polaków na froncie poludniowym, oparty o zeznania świadków, ale ze współczesnymi obrazami.

 

 


 

Komentarze:
Dziękujemy za dodanie komentarza.
Komentarz czeka na akceptację moderatora.
Nie dodano jeszcze komentarza.

X
   30 marca
   Św. Piotr Regalato
   kapłan z I Zakonu (1390-1456)

   Urodził się w 1390 r. w Valladolid (Hiszpania). Jako młodzieniec wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych, gdzie wyróżniał się pobożnością, umartwieniem, ubóstwem oraz umiłowaniem ciszy i samotności. W 1415 r. przyjął święcenia kapłańskie. Obdarzony został przez Boga różnymi charyzmatami. Zamarł 30 III 1456 r.
   Papież Benedykt XIV dnia 29 VI 1746 r. Piotra Regalato kanonizował.
   Boże, miłośniku pokornych, Ty wybrałeś kapłana św. Piotra Regalata, najmniejszego wśród braci, aby doprowadzić go do szczytów doskonałości serafickiej i ukazać go Twojemu ludowi jako wzór; spraw, abyśmy postępowali za jego przykładem i osiągnęli chwałę wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę