Sito Del Centro Francescano Giovanile - Vocazionale "Trzej Towarzysze" a Chorzów

   Benvenuto nel sito francescano della pastorale giovanile-vocazionale della Provincia dei Frati Minori di Katowice in Polonia.
   Lo scopo principale del nostro sito è di accompagnare i giovani ed informarli sulle possibilità di fare un cammino di fede nello spirito di San Francesco e Santa Chiara d’Assisi presso il nostro Centro "Trzej Towarzysze" (Tre Compagni) a Chorzów.
   Quindi vogliamo offrirti una guida e un aiuto tramite il nostro servizio nella rete che corrisponde alle attività svolte presso il nostro Centro.

   Nella nostra pagina web trovi diversi servizi: • Informazioni generali sul nostro Centro "Trzej Towarzysze" (Tre Compagni) • Informazioni su San Francesco e Santa Chiara d’Assisi • Informazioni riguardanti le tappe formative nella nostra Provincia (postulandato, noviziato, formazione post-noviziato e seminario maggiore) • Informazioni sul Terzo Ordine Francescano • Informazioni sulla Gioventù Francescana (GiFra) • Informazioni sulle Clarisse • Un santo francescano per ogni giorno • Alcune testimonianze delle persone chiamate alla vita francescana • Oratorio con delle preghiere francescane • Avvisi delle attività in corso • Cronaca delle iniziative passate (vedi galleria) • Inviti e proposte di diverso tipo in cui puoi anche scaricare il poster Inoltre proponiamo il forum aperto alla discussione sui diversi temi proposti dai partecipanti di questo sito (per ora solamente in polacco).
   Puoi accedere alla galleria dove trovi le foto del nostro Centro, dei posti francescani e tanti altri posti interessanti dove si svolge la nostra attività.
   Per te abbiamo aperto anche uno shop dove puoi ordinare il libretto sulla croce di San Damiano, il libro dei canti francescani o chiedere un adesivo con il logo del nostro Centro.
   Puoi contattarci tramite e-mail: centrum(at)trzejtowarzysze.pl o scrivendo all’indirizzo:

   TRZEJ TOWARZYSZE
   Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe
   ul. Franciszkańska 1
   41-506 Chorzów
   Polonia

   Tel. 0048-32 247 38 70

   Ti aspettiamo!

   Frati Minori della Provincia dell’Assunzione della BVM in Polonia

   (traduzione: o. Sergiusz M. Bałdyga OFM)


   Atto di affidamento dell’Ordine dei Frati Minori alla Madona Nello Spirito del Poverello di Assisi, che venne ottocento anni fa in questo luogo santo per chiedere "senso e conoscimento", anche noi, Frati Minori del terzo millennio, chiediamo l ‘intercessione di Maria nel nostro cammino verso "la grazie delle origini" perchè il nostro Ordine continui ad aprire sentieri per il futuro.
   A te Maria, Madre di Gesù e di tutti noi, ti affidiamo tutto L’Ordine dei frati minori, seguitori di Francesco. Accoglici nel tuo cuore di Madre, perchè possiamo perseverare nella vocazione francescana e crescere sempre nello "spirito del Signore e nella sua santa operazione".

   A te Maria, Madre di Gesù e di tutti noi, dirigiamo la nostra preghiera per tutti i nostri fratelli missionari, perchè con la forza dei martiri francescani, possano annunciare la buona notizia della salvezza al mondo intero.

   A te Maria, Madre di Gesà e di tutti noi, ti raccomandiamo i nostri fratelli anziani e infermi. Abbracciali e infondi in loro il coraggio di imitare Cristo crocifisso.

   A te Maria, Madre di Gesà e di tutti noi, ti raccomandiamo i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella casa del Padre. Ringraziamo per l’esempio di vita francescana e il loro impegno per costruire il Regno di Dio.

   A te Maria, Madre di Gesà e di tutti noi, ti presentiamo le infedeltà nell’ora di vivere "secondo il Vangelo" e ti chiediamo la forza necessaria per continuare ad essere fedeli alla "forma di vita" tramessaci dall’"uomo infinitamente piccolo"

   A te Maria, Madre di Gesà e di tutti noi, alla tua intercessione e protezzione ci affidiamo perchè siamo coscienti che la responsabilità di essere frati minori ha bisogno della tua materna presenza.

   Aiutaci a essere modesti e pacifici
   Messaggeri di giustizia e di amore,
   Interpreti audaci dei segni dei tempi
   Uomini nuovi e felici
   Autentici testimoni del Vangelo
   Aperti all’uomo del nostro tempo.
    A te Maria, Vergine immacolata ti offriamo questi rose segno del nostro amore e della nostsra fiducia verso di te ponento nelle tue mani il futuro del nostro carisma. Amen


   Sergiusz M. Bałdyga OFM

 


X
   23 lipca
   Bł. Krystyn Gondek
   kapłan i męczennik z I Zakonu (1909-1942)

   Bł. Krystyn czyli Wojciech Stanisław Gondek urodił się 6 IV 1909 r. we wsi Słona w parafii Zakliczyn nad Dunajcem jako syn Jana i Julii z domu Cicha. Związany z franciszkanami z Zakliczyna, po szkole podstawowej podjął dalszą naukę w kolegium serafickim przy klasztorze Braci Mniejszych we Lwowie. Po szóstej klasie wstąpił do zakonu; został przyjęty do prowincji Matki Bożej Anielskiej i otrzymał imię Krystyn. Do nowicjatu w Wieliczce przybył 15 VIII 1928 r. Śluby czasowe złożył 26 VIII 1929 r., a wieczyste - 18 IV 1933 r. w Przemyślu i tam odbył również studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym. 21 VI 1936 r. został wyświęcony na kapłana w katedrze przemyskiej przez biskupa Franciszka Bardę. Został skierowany do pracy w Chełmie Lubelskim, a następnie do Włocławka, gdzie pełnił funkcję wikariusza parafialnego przy kościele franciszkanów.
   W czasie masowych aresztowań wśród duchowieństwa, w listopadzie 1939 r., w tym także bł. biskupa Michała Kozala oraz zamknięcia katedry i kościołów parafialnych we Włocławku, franciszkanów pozostawiono na razie w spokoju. W tej sytuacji zorganizowano duszpasterstwo parafialne, powierzając je trzem będącym na wolności franciszkanom; jednym z nich był o. Krystyn Gondek. Jednak 26 VIII 1940 r. wkroczyło do klasztoru gestapo i oznajmiono zakonnikom, że mają się udać do Niemiec na naukę języka, ponieważ Włocławek (Leslau) jest miastem niemieckim i obowiązuje tu język niemiecki. Miał zostać tu tylko przełożony o. Narcyz Turchan. Po przybyciu na gestapo zastali już tam ponad stu kapłanów diecezjalnych zwiezionych z diecezji włocławskiej i częściowo płockiej; wszyscy zostali aresztowani i wywiezieni do obozu przejściowego w Szczeglinie koło Poznania, a trzy dni później dużym transportem, liczącym prawie 500 duchownych, do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen koło Berlina. Stąd 12 XII 1940 r. wszyscy duchowni zostali przetransportowani do Dachau. Ojciec Krystyn otrzymał numer 22779. Wycieńczony dostał się na rewir. Przed pójściem do obozowego szpitala pożegnał się słowami: "Do zobaczenia w niebie!". Według kartoteki obozowej zmarł 23 VII 1942 r.
   Beatyfikował go w grupie 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej dnia 13 VI 1999 r. w Warszawie papież Jan Paweł II.
   Boże bogaty w miłosierdzie, wspominamy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Krystyna, kapłana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach; otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę