Sito Del Centro Francescano Giovanile - Vocazionale "Trzej Towarzysze" a Chorzów

   Benvenuto nel sito francescano della pastorale giovanile-vocazionale della Provincia dei Frati Minori di Katowice in Polonia.
   Lo scopo principale del nostro sito è di accompagnare i giovani ed informarli sulle possibilità di fare un cammino di fede nello spirito di San Francesco e Santa Chiara d’Assisi presso il nostro Centro "Trzej Towarzysze" (Tre Compagni) a Chorzów.
   Quindi vogliamo offrirti una guida e un aiuto tramite il nostro servizio nella rete che corrisponde alle attività svolte presso il nostro Centro.

   Nella nostra pagina web trovi diversi servizi: • Informazioni generali sul nostro Centro "Trzej Towarzysze" (Tre Compagni) • Informazioni su San Francesco e Santa Chiara d’Assisi • Informazioni riguardanti le tappe formative nella nostra Provincia (postulandato, noviziato, formazione post-noviziato e seminario maggiore) • Informazioni sul Terzo Ordine Francescano • Informazioni sulla Gioventù Francescana (GiFra) • Informazioni sulle Clarisse • Un santo francescano per ogni giorno • Alcune testimonianze delle persone chiamate alla vita francescana • Oratorio con delle preghiere francescane • Avvisi delle attività in corso • Cronaca delle iniziative passate (vedi galleria) • Inviti e proposte di diverso tipo in cui puoi anche scaricare il poster Inoltre proponiamo il forum aperto alla discussione sui diversi temi proposti dai partecipanti di questo sito (per ora solamente in polacco).
   Puoi accedere alla galleria dove trovi le foto del nostro Centro, dei posti francescani e tanti altri posti interessanti dove si svolge la nostra attività.
   Per te abbiamo aperto anche uno shop dove puoi ordinare il libretto sulla croce di San Damiano, il libro dei canti francescani o chiedere un adesivo con il logo del nostro Centro.
   Puoi contattarci tramite e-mail: centrum(at)trzejtowarzysze.pl o scrivendo all’indirizzo:

   TRZEJ TOWARZYSZE
   Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe
   ul. Franciszkańska 1
   41-506 Chorzów
   Polonia

   Tel. 0048-32 247 38 70

   Ti aspettiamo!

   Frati Minori della Provincia dell’Assunzione della BVM in Polonia

   (traduzione: o. Sergiusz M. Bałdyga OFM)


   Atto di affidamento dell’Ordine dei Frati Minori alla Madona Nello Spirito del Poverello di Assisi, che venne ottocento anni fa in questo luogo santo per chiedere "senso e conoscimento", anche noi, Frati Minori del terzo millennio, chiediamo l ‘intercessione di Maria nel nostro cammino verso "la grazie delle origini" perchè il nostro Ordine continui ad aprire sentieri per il futuro.
   A te Maria, Madre di Gesù e di tutti noi, ti affidiamo tutto L’Ordine dei frati minori, seguitori di Francesco. Accoglici nel tuo cuore di Madre, perchè possiamo perseverare nella vocazione francescana e crescere sempre nello "spirito del Signore e nella sua santa operazione".

   A te Maria, Madre di Gesù e di tutti noi, dirigiamo la nostra preghiera per tutti i nostri fratelli missionari, perchè con la forza dei martiri francescani, possano annunciare la buona notizia della salvezza al mondo intero.

   A te Maria, Madre di Gesà e di tutti noi, ti raccomandiamo i nostri fratelli anziani e infermi. Abbracciali e infondi in loro il coraggio di imitare Cristo crocifisso.

   A te Maria, Madre di Gesà e di tutti noi, ti raccomandiamo i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella casa del Padre. Ringraziamo per l’esempio di vita francescana e il loro impegno per costruire il Regno di Dio.

   A te Maria, Madre di Gesà e di tutti noi, ti presentiamo le infedeltà nell’ora di vivere "secondo il Vangelo" e ti chiediamo la forza necessaria per continuare ad essere fedeli alla "forma di vita" tramessaci dall’"uomo infinitamente piccolo"

   A te Maria, Madre di Gesà e di tutti noi, alla tua intercessione e protezzione ci affidiamo perchè siamo coscienti che la responsabilità di essere frati minori ha bisogno della tua materna presenza.

   Aiutaci a essere modesti e pacifici
   Messaggeri di giustizia e di amore,
   Interpreti audaci dei segni dei tempi
   Uomini nuovi e felici
   Autentici testimoni del Vangelo
   Aperti all’uomo del nostro tempo.
    A te Maria, Vergine immacolata ti offriamo questi rose segno del nostro amore e della nostsra fiducia verso di te ponento nelle tue mani il futuro del nostro carisma. Amen


   Sergiusz M. Bałdyga OFM

 


X

   21 września
   Bł. Piotr z Avili
   kapłan i męczennik z I Zakonu (ok. 1592-1622)

   Urodził się około 1592 r. w Palornero koło Avili (Hiszpania). Od młodości odznaczał się inteligencją i dobrocią. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w prowincji św. Józefa, gdzie bracia żyli według norm i dyrektyw św. Piotra z Alkantary. Ojciec Piotr oddał się akcjom apostolskim, kierownictwu duchowemu, dziełom miłości oraz duchowej formacji dusz.
   Często zastanawiał się nad słowami Chrystusa: "Idźcie na cały świat głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, lecz kto nie uwierzy będzie potępiony". A także nad słowami św. Franciszka: "Teraz, bracia moi, rozejdźcie się po całym świecie i głoście Ewangelię dobra i pokoju". Ojciec Ludwik Sotelo przekonał o. Piotra, aby udał się z nim na misje. W 1617 r. trzydziestu franciszkanów opuściło Hiszpanię i udało się na Filipiny. Dwa lata przebywali tam, oddając się różnym formom apostolstwa wśród filipińskich chrześcijan.
   W 1619 r. z innymi udał się do Japonii. Tam wraz z bratem Wincentym od św. Józefa nauczał, katechizował i utwierdzał bojących się. Dzięki roztropności i przebiegłości udawało mu się uniknąć oddziałów, które ich poszukiwały. Jednak 17 IX 1620 r. zostali wydani przez chrześcijanina apostatę. Piotr został stracony 10 IX 1622 r. na Wzgórzu Męczenników w Nagasaki, śpiewając: Łaudate Dorniriurn omries gentes.
   Błogosławiony papież Pius IX beatyfikował go 7 VII 1867 r.
   Panie, utwierdź w nas nieustraszoną wiarę, dla której bł. Piotr z Avili, kapłan i męczennik, przylgnął do Chrystusa, Twojego Syna i dla Niego przelał krew; spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się sakramentem zbawienia dla wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

zamknij
Wyślij kartkę