Galilea - Tabor - Góra Przemienienia Pańskiego

ZIEMIA ŚWIĘTA - GALILEA
Tabor - Góra Przemienienia Pańskiego

 

   Tabor. Już z daleka widoczna jest jak na dłoni wyniosła, majestatyczna, osobna Góra Przemienienia Pańskiego z klasztorem franciszkańskim na szczycie (562 m n.p.m). Z daleka zdaje się wraz z drugą ważną górą podejmować hymn na cześć Pana Boga: "Tabor i Hermon wykrzykują radośnie na cześć Twego imienia" (Ps 89,13). O niej napisano, że dzięki swemu charakterystycznemu kształtowi, swej malowniczości, swej roślinności i wspaniałej panoramie, jaką stąd można oglądać, jest to jedyna w swoim rodzaju góra na terenie całej Palestyny. U jej stóp rozłożyła się wioska, która była świadkiem cudownego uzdrowienia epileptyka (Mt 17,15). Na samą górę Tabor można się dostać jedynie przy pomocy taksówki (zabiera na raz siedmioro pasażerów), która wije się serpentynami po jej zboczach, można oczywiście także pieszo. Na szczycie piękna, w naszym wieku zbudowana bazylika w stylu romańsko-syryjskim o trzech nawach, podobnych do trzech namiotów, w nawiązaniu do Mt 17,4: Panie... jeśli chcesz uczynią tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.
   Jak tyle innych sanktuariów Ziemi Świętej, także ona została zbudowana na ruinach wcześniejszych. Pięknie jest tutaj i chciałoby się zawołać razem z Piotrem, Jakubem i Janem: Panie, dobrze nam tu być. Bowiem bazylika upamiętnia wydarzenie Przemienienia Pańskiego (Mt 17,1-8).
   Z góry Tabor roztacza się przy dobrej pogodzie wspaniała panorama, szkoda, że dziś mgła przesłania widok. U stóp rozciąga się najżyźnieszja równina Ezdrelonu. Tu już wiosna w całej pełni. Na południe widoczne są góry Samarii, przed którymi wznosi się słynna góra Gilboa, na której Saul poniósł klęskę i śmierć (l Sm 31,1-8) oraz Mały Hermon u którego stóp rozłożyło się małe osiedle muzułmańskie Nain (Naim), znane z cudu wskrzeszenia przez Jezusa zmarłego młodzieńca ubogiej wdowy (Łk 7,11-15). Na zachód roztaczają się pasma gór Karmelu, a przed nimi wzniesienia Dolnej Galilei z Nazaretem. Na północ - Górna Galilea, a w oddali - przy sprzyjającej aurze - moglibyśmy zobaczyć najwyższy szczyt Ziemi Świętej Hermon (zwykle ośnieżony) w Górach Antylibanu, skąd wypływa Jordan. Na wschód mamy dolinę Jordanu, Jezioro Galilejskie, a za nimi Góry Golan (okupowana część Syryjska, gdzie w ramach ONZ pełnią służbę wojskową m.in. także Polacy).

Ks. Alojzy Sitek

ZIEMIA ŚWIĘTA - GALILEA
Tabor - Góra Przemienienia Pańskiego

© o. Piotr Mędrak OFM, Lidia Sikora

 

Komentarze:
Dziękujemy za dodanie komentarza.
Komentarz czeka na akceptację moderatora.
Nie dodano jeszcze komentarza.

X
   25 października
   Błogosławione Maria Jezus Masiá Ferragut (1882-1936),
   Maria Weronika Masiá Ferragut (1884-1936)
   i Maria Felicyta Masiá Ferragut (1890-1936)
   dziewice i męczennice z II Zakonu

   Trzy błogosławione zakonnice to trzy siostry - córki Wincentego Masiá i Teresy z domu Ferragut, którzy mieli siedmioro dzieci, spośród których pięć córek wstąpiło do klasztoru klauzurowego, a jedyny syn został kapucynem.
   Maria Jezus Masiá Ferragut urodziła się 12 I 1882 r. w Algemesí (Hiszpania). Ochrzczona została jeszcze tego samego dnia przez proboszcza Joachima Cabanesa, bierzmowana 19 V 1899 r. w parafii św. Jakuba Apostoła w Algernesí przez arcybiskupa Walencji Sebastiana Herrero y Espinosa de los Monteros. Habit zakonny przywdziała w klasztorze Klarysek Kapucynek w Agullent dnia 13 XII 1900 r., a śluby złożyła 16 I 1902 r.
   Maria Weronika Masiá Ferragut urodziła się 15 VI 1884 r. w Algemesí. Ochrzczona została następnego dnia przez księdza Józefa Sanchisa, a bierzmowanie przyjęła 19 V 1899 r. Do klasztoru Klarysek Kapucynek wstąpiła w Agullent, przyjmując habit zakonny 18 I 1903 r. Pierwszą profesję złożyła 26 I 1904 r., a wieczystą 10 IV 1907 r.
   Maria Felicyta Masiá Ferragut urodziła się 28 VIII 1890 r. w Algemesí. Przyjęła habit zakonny w klasztorze Kapucynek w Agullent 17 IV 1909 r., śluby czasowe złożyła 20 IV 1913 r., a wieczyste 26 IV 1916 r.
   Trzy siostry były bardzo szanowane przez wspólnotę. Ich pobożność była mocna i ugruntowana, wpojona jeszcze przez pobożną matkę. Były szczególnie oddane modlitwie, pokorne i zawsze gotowe do ofiarności wobec innych sióstr. Odznaczały się nabożeństwem do Eucharystii, Najświętszej Dziewicy i w szczególny sposób do Męki Pańskiej.
   Z nadejściem republiki w 1931 r. opuściły klasztor i przez około trzy miesiące pozostawały w swoim domu rodzinnym, a następnie, nie doznawszy prześladowań, wróciły do klasztoru. Na początku rewolucji 1936 r. jeszcze raz szukały schronienia w domu rodzinnym w Algemesí, gdzie pozostały aż do 16 X tego samego roku, zajmując się domowymi pracami i prowadząc życie wspólnotowe, całkowicie oddane modlitwie.
   Zostały aresztowane 19 X 1936 r. przez milicjantów o czwartej popołudniu, wraz z jeszcze inną swoją siostrą augustianką z klasztoru w Beniganim, Józefą od Oczyszczenia Masiá Ferragut (ur. 10 VI 1887). Osiemdziesięciotrzyletnia Teresa, matka zakonnic, nie chciała ich opuścić i udała się razem z nimi. Zostały uwięzione w klasztorze Fons Salutis, który służył wówczas jako więzienie, gdzie przebywały 8 dni. Na koniec podzieliły wszystkie ten sam los. Zostały stracone w miejscowości Alzira na miejscu zwanym Crnz cubierta, 25 X 1936 r. Matka patrzyła, jak córki padały jedna po drugiej, i dodawała im otuchy, mówiąc: "Moje córki, bądźcie wierne waszemu Oblubieńcowi i nie pragnijcie ani nie przyzwalajcie na nęcące propozycje tych ludzi". Szczątki doczesne pięciu męczenniczek zostały pochowane w Alzirze, a obecnie spoczywają w rodzinnej parafii w Algamesí.
   Papież Jan Paweł II beatyfikował je 11 III 2001 r. w Rzymie w grupie 233 męczenników hiszpańskich.
   Panie Boże, Ty zesłałeś na błogosławione dziewice i męczennice Marię Jezus, Weronikę i Felicytę dary niebios; pomóż nam w czasie naszej ziemskiej wędrówki naśladować ich cnoty i wraz z nimi cieszyć się wieczną radością w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę