Asyż - Kościół św. Damiana (San Damiano)

ŚLADAMI ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU
Asyż - Kościół św. Damiana (San Damiano)

© o. Piotr Mędrak OFM

 

   "Jest to błogosławione i święte miejsce, na którym powstał dzięki błogosławionemu Franciszkowi, w prawie sześć lat od jego nawrócenia, sławny i znakomity Zakon Ubogich Pań i świętych dziewic. To tutaj Klara, rodem również z Asyżu, najszlachetniejsza i najtrwalsza opoka, stała się fundamentem dla wszystkich innych kamieni nowej rodziny zakonnej."

Tomasz z Celano, Życiorys pierwszy św. Franciszka

   "To jest ów sławny kościół, przy odbudowie którego Franciszek pracował z wielką gorliwością, a jego kapłanowi zaoferował pieniądze na remont świątyni. Tutaj, kiedy się modlił, usłyszał głos z drzewa krzyża, który mówił do niego: "Franciszku, idź i odbuduj mój dom, bo - jak widzisz - cały jest w ruinie"."

Tomasz z Celano, Życiorys św. Klary
Komentarze:
Dziękujemy za dodanie komentarza.
Komentarz czeka na akceptację moderatora.
Nie dodano jeszcze komentarza.

X

   17 października
   Bł. Baltazar z Chiavari
   kapłan z I Zakonu (1420-1492)

   Urodził się w 1420 r. w Chiavari (Włochy) w rodzinie hrabiowskiej. Rodzice jego byli pobożni i religijni. Jako chłopiec wstąpił do braci mniejszych. Potem studiował, doktoryzował się w teologii i przyjął święcenia kapłańskie.
   Odważny i aktywny, najpierw był gwardianem, a potem ministrem prowincjalnym w Genui, nadto gorliwym i dobrym kaznodzieją. Zdawało się, że przed nim wspaniała kariera, tymczasem poważnie zaatakował go gościec stawowy, doprowadzając do paraliżu. Przybity do łoża boleści, ćwiczył się i wzrastał duchowo. W klasztorze w Binasco koło Mediolanu wnosili go na rękach do kościoła i tam przebywał całymi godzinami, modląc się i rozmyślając. Zanoszono go również do lasu, gdzie spowiadał wiernych, udzielał porad i pocieszał. Pewnego dnia złapała go w lesie śnieżyca. Wszyscy zapomnieli o nim, ale - jak mówi biograf - sam śnieg oszczędził go, nie padając nań.
   Każdego dnia bracia wnosili go do chóru na odmawianie brewiarza oraz by mógł uczestniczyć we Mszy św. i spowiadać wiernych. Ojciec Baltazar łączył swoje cierpienia fizyczne i moralne z cierpieniami miłosiernego i pokornego Jezusa w intencji nawrócenia grzeszników. Z doliny padańskiej spieszyli do niego wierni, przynosząc ze sobą swoich chorych, z których wielu uzdrowił. Matki przyprowadzały dzieci, aby je błogosławił.
   Przez wiele lat cierpliwie, z poddaniem się woli Bożej i pogodnie znosił swoje w chorobie męczeństwo. Umarł 17 X 1492 r.
   Papież Pius XI potwierdził jego kult 8 I 1930 r.
   Boże, który rządzisz i kierujesz losami człowieka, Ty pobudziłeś bł. Baltazara, kapłana, i uczyniłeś go rozdawcą skarbów Twojego przebaczenia jako szafarza Sakramentu Pokuty; spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ściśle zjednoczeni z tajemnicą Kościoła wielkodusznie poświęcili się dla dobra braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

zamknij
Wyślij kartkę