Akko - św. Franciszek w Ziemi Świętej

ŚLADAMI ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU
Ziemia Święta - Akko

© o. Jerzy Kraj OFM

   Akko - św. Franciszek w Ziemi Świętej.

   Jednym z sanktuariów w Ziemi Świętej, w którym nie czci się wydarzeń związanych z historią Starego i Nowego Testamentu, ale wydarzenia z życia fundatora Zakonu, jest mały kościół usytuowany tuż przy nabrzeżu portowym w starożytnym mieście Akko. Chociaż patronem miasta jest święty Jan Chrzciciel to jednak kaplica w Akko, którą opiekują się bracia mniejsi, upamiętnia pobyt w Ziemi Świętej samego św. Franciszka. W czasie kapituły Zielonych Świątek 26 maja 1219 roku zostają podjęte przez franciszkanów decyzje o wybraniu się na misje do Niemiec, Francji, Węgier, Hiszpanii i Maroka. 24 czerwca Franciszek wraz z bratem Illuminatem wyruszają statkiem z Ankony do Akko, by później, przekraczając szańce wokół Damietty, udać się na spotkanie z wrogiem interesów bliskowschodnich ówczesnej Europy - sułtanem Melek el-Khamelem. Po upadku Damietty 5 listopada święty wraca do Akko, gdzie czeka na niego brat Eliasz, odpowiedzialny za rozwój misji na terenie Syrii. Pobyt Franciszka w tym mieście przedłużyć się miał do końca okresu letniego następnego roku. Obecność świętego wpłynęła na lokalny Kościół. Istnieją świadectwa o masowym wstępowaniu do Zakonu Franciszkańskiego. Najprawdopodobniej Franciszek odwiedził w tym czasie Miejsca Święte. Piękne świadectwo o dniach dniach jego pobytu w Ziemi Świętej odnajdujemy w listach i spisanej przez bp. Jakuba z Witry "Historii Zachodniej".

   Akko - miasto leżące w Zachodniej Palestynie nad brzegiem Morza Śródziemnego. Usytułowane na cyplu zamykającym od północy Zatokę Hajfy, od której odległe jest o około 16 kilometrów. Wymieniono je po raz pierwszy w tekstach egipskich faraona Tutmozisa III w 2000 roku przed Chr. Mitologia grecka lokalizuje w Akko miejsce, do którego udał się Herkules w poszukiwaniu lekarstwa na swoje rany (lekarstwo po grecku: àkos). Jozue przydzielił je pokoleniu Asera (Joz 19,30). Żydom nie udało się go zdobyć z powodu braku floty (por. Sdz 1,31). Ptolomeusz II zburzył miasto w 302 roku przed Chrystusem. Jego syn odbudował je i ozdobił, zaś wnuk zmienił nazwę na Ptolemaida. W roku 47 po Chrystusie zostaje przyłączone do rzymskiej prowincji Syrii. Rzymianie nazwali je Colonia Claudia Caesarea Ptolomais. Cieszyło się wewnętrzną autonomią. Już od początku dziejów Kościoła w Akko mieszkała niewielka liczba neofitów. Zatrzymał się u nich św. Paweł udając się do Jerozolimy (por. Dz 21,7). W 638 roku miasto zdobywają muzułmanie. Król Jerozolimy Baldwin I odbiera je z ich rąk w roku 1104 przy ogromnej pomocy floty Republiki Genui. Pozostanie w posiadaniu chrześcijańskim do roku 1291. Dwa wieki dominacji krzyżowców w Akko są równocześnie wiekami rozwoju Zakonu franciszkańskiego w tym mieście.
oprac. o. Abraham Sobkowski OFM
Komentarze:
Dziękujemy za dodanie komentarza.
Komentarz czeka na akceptację moderatora.
Nie dodano jeszcze komentarza.

X
   30 marca
   Św. Piotr Regalato
   kapłan z I Zakonu (1390-1456)

   Urodził się w 1390 r. w Valladolid (Hiszpania). Jako młodzieniec wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych, gdzie wyróżniał się pobożnością, umartwieniem, ubóstwem oraz umiłowaniem ciszy i samotności. W 1415 r. przyjął święcenia kapłańskie. Obdarzony został przez Boga różnymi charyzmatami. Zamarł 30 III 1456 r.
   Papież Benedykt XIV dnia 29 VI 1746 r. Piotra Regalato kanonizował.
   Boże, miłośniku pokornych, Ty wybrałeś kapłana św. Piotra Regalata, najmniejszego wśród braci, aby doprowadzić go do szczytów doskonałości serafickiej i ukazać go Twojemu ludowi jako wzór; spraw, abyśmy postępowali za jego przykładem i osiągnęli chwałę wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę