7 i 8 kwietnia 2017 r. - XI Misterium Męki Pańskiej - Kalwaria Śląska w Katowicach - Panewnikach

2017-04-09

W dniach 7 i 8 kwietnia br. w Bazylice w Katowicach – Panewnikach odbyło się XI Misterium Męki Pańskiej – Kalwaria Śląska, które z racji na przeżywany w Kościele Rok Świętego Brata Alberta było wzbogacone o postacie mające uwrażliwić nas na obecność naszych ubogich braci i sióstr.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, bez których to wyjątkowe wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca: wiernym z parafii pod wezwaniem świętego Ludwika IX Króla i Wniebowzięcia NMP w Panewnikach, braciom z Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Braci Mniejszych w Panewnikach, młodzieży z Franciszkańskiego Centrum Młodzieżowo-Powołaniowego "Trzej Towarzysze" z Chorzowa; grupie Power Tech, która zadbała o wydarzenie od strony technicznej; Operze Śląskiej, która udostępniła artystom piękne stroje oraz muzykom z orkiestry i chóru pod dyrygenturą Kamila Gojowego; aktorom z Teatru Franciszka, Teatru Ewangelizacyjnego KEFAS oraz wielu innym osobom i grupom zaangażowanym w przygotowanie tego widowiska.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Mariusza Kozubka, który czuwał nad całością i był odpowiedzialny za scenariusz Misterium.

 

fot. Agnieszka Krzyształowicz


X

   21 września
   Bł. Piotr z Avili
   kapłan i męczennik z I Zakonu (ok. 1592-1622)

   Urodził się około 1592 r. w Palornero koło Avili (Hiszpania). Od młodości odznaczał się inteligencją i dobrocią. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w prowincji św. Józefa, gdzie bracia żyli według norm i dyrektyw św. Piotra z Alkantary. Ojciec Piotr oddał się akcjom apostolskim, kierownictwu duchowemu, dziełom miłości oraz duchowej formacji dusz.
   Często zastanawiał się nad słowami Chrystusa: "Idźcie na cały świat głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, lecz kto nie uwierzy będzie potępiony". A także nad słowami św. Franciszka: "Teraz, bracia moi, rozejdźcie się po całym świecie i głoście Ewangelię dobra i pokoju". Ojciec Ludwik Sotelo przekonał o. Piotra, aby udał się z nim na misje. W 1617 r. trzydziestu franciszkanów opuściło Hiszpanię i udało się na Filipiny. Dwa lata przebywali tam, oddając się różnym formom apostolstwa wśród filipińskich chrześcijan.
   W 1619 r. z innymi udał się do Japonii. Tam wraz z bratem Wincentym od św. Józefa nauczał, katechizował i utwierdzał bojących się. Dzięki roztropności i przebiegłości udawało mu się uniknąć oddziałów, które ich poszukiwały. Jednak 17 IX 1620 r. zostali wydani przez chrześcijanina apostatę. Piotr został stracony 10 IX 1622 r. na Wzgórzu Męczenników w Nagasaki, śpiewając: Łaudate Dorniriurn omries gentes.
   Błogosławiony papież Pius IX beatyfikował go 7 VII 1867 r.
   Panie, utwierdź w nas nieustraszoną wiarę, dla której bł. Piotr z Avili, kapłan i męczennik, przylgnął do Chrystusa, Twojego Syna i dla Niego przelał krew; spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się sakramentem zbawienia dla wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

zamknij
Wyślij kartkę