31 maja 2014 r. - Nominacja biskupia o. Zbiegniewa Kusego OFM w RCA

2014-05-31
Drodzy Bracia i Siostry!
Z wielką radością informuję, że Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem koadiutorem diecezji Kaga-Bandoro w Republice Środkowoafrykańskiej (RCA) o. Zbigniewa Tadeusza Kusego OFM, który od 35 lat pracuje na misjach. Biskupa Nominata polecamy modlitewnej pamięci.
o. Antonin Brząkalik OFM - minister prowincjalny.

O. Zbigniew Tadeusz Kusy OFM
Urodził się 2 grudnia 1951 r. w Cieszynie (woj. śląskie, diec. bielsko–żywiecka). Do Zakonu Braci Mniejszych w naszej Prowincji Wniebowzięcia NMP wstąpił 31.08.1969 roku. Śluby wieczyste złożył 26.08.1974 r. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 15 kwietnia 1976 roku. Po dwuletniej praktyce duszpasterskiej w Polsce wyjechał na misje do Zairu, gdzie pracował od 1979 do 1986 roku. Następnie po ukończonych studiach w Instytucie Nauk i Teologii Religii w Paryżu, od 1989 roku, rozpoczął pracę misyjną w Republice Środkowoafrykańskiej. Aktualnie pełni posługę w domu formacyjnym w Bangui - Bimbo.

 

Więcej o naszych misjach możesz dowiedzieć się na stronie internetowej naszego Sekretariatu Misyjnego.


Wywiad z o. Tadeuszem Kusym OFM - misjonarzem z RCA (23 maja 2011)

 


Informacja ze strony Radia Watykańskiego:

 


Republika Środkowoafrykańska: Polak nowym biskupem w Kaga-Bandoro

 

Ojciec Święty mianował biskupem koadiutorem diecezji Kaga-Bandoro w Republice Środkowoafrykańskiej o. Tadeusza Kusego OFM. 62-letni franciszkański misjonarz pochodzi z Cieszyna. 


W 1969 r. wstąpił do prowincji Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach, gdzie w 1974 r. złożył śluby wieczyste, a w 1976 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował w seminarium franciszkanów w Katowicach oraz w Instytucie Nauk i Teologii Religii w Paryżu, gdzie uzyskał licencjat z teologii. W 1979 r. wyjechał na misje, najpierw do Demokratycznej Republiki Konga, a później do Republiki Środkowoafrykańskiej. Poza duszpasterstwem zajmował się głównie kształceniem młodych franciszkanów. Był m.in. mistrzem postulatu i odpowiedzialnym za formację w Bangi. Sprawował tam też funkcje diecezjalne; m.in. kierował komisją ds. życia konsekrowanego i był członkiem kolegium konsultorów tej stołecznej archidiecezji.

Biskup nominat będzie jako koadiutor wspomagał w kierowaniu diecezją Kaga-Bandoro ordynariusza, którym jest 73-letni belgijski salezjanin bp Albert Vanbuel. Kiedy ten złoży rezygnację, zostanie jego następcą. W rozmowie z Radiem Watykańskim bp Tadeusz Kusy powiedział, że posługa, którą podejmie, ukierunkuje jego pracę misyjną bardziej w stronę zaangażowania duszpasterskiego. Będzie ona o tyle trudna, że Republika Środkowoafrykańska targana jest od dłuższego czasu poważnymi konfliktami politycznymi i atakami różnych grup zbrojnych na wspólnoty chrześcijańskie.

„Posługa biskupia zawiera szczególnie bycie apostołem, ale jednocześnie jest też wyrazem ojcostwa. To bycie misjonarzem w innym charakterze, przekazywanie pracy miejscowym ludziom. Wydaje mi się, że będę tam ostatnim biskupem nie-Afrykańczykiem. Tak więc jest to przygotowywanie przyszłości. W Zairze, gdzie byłem wcześniej wychowawcą młodzieży, po mnie też przyszli zakonnicy miejscowi. Tam, gdzie byłem proboszczem ,też przejęli po mnie miejscowi księża. Jesteśmy po to, aby uczyć podążać drogą Bożą, bo ochrzczeni to oni są, ale muszą pogłębić wiarę, zwłaszcza w wyrażaniu relacji, działania, zaangażowania, prawdy. Diecezja Kaga-Bandoro, do której jadę, znajduje się niejako linii frontu albo rozdziału między siłami rebeliantów muzułmańskich z grupy Seleka i innymi miejscowymi grupami zbrojnymi tak zwanych „Antybalaka”. Wiem zatem, że to nie będzie łatwe. Trzeba nam świadomości, że świadkiem Jezusa należy być także w cierpieniu. Tam się sprawdza, czy rzeczywiście jesteśmy chrześcijanami. Z tego, co się dzieje ostatnio w naszym kraju, jestem świadom, że są tutaj pewne znaki prześladowania Kościoła, tzn. czynienia mu zła. Chodzi o to, abyśmy my potrafili odpowiedzieć na to dobrem, zatrzymać zło przez dobro” – powiedział biskup nominat.

lg/ rv

 

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 31.05.2014 – wersja dźwiękowa - mp3 (słuchaj od  5:40)


X

   21 września
   Bł. Piotr z Avili
   kapłan i męczennik z I Zakonu (ok. 1592-1622)

   Urodził się około 1592 r. w Palornero koło Avili (Hiszpania). Od młodości odznaczał się inteligencją i dobrocią. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w prowincji św. Józefa, gdzie bracia żyli według norm i dyrektyw św. Piotra z Alkantary. Ojciec Piotr oddał się akcjom apostolskim, kierownictwu duchowemu, dziełom miłości oraz duchowej formacji dusz.
   Często zastanawiał się nad słowami Chrystusa: "Idźcie na cały świat głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, lecz kto nie uwierzy będzie potępiony". A także nad słowami św. Franciszka: "Teraz, bracia moi, rozejdźcie się po całym świecie i głoście Ewangelię dobra i pokoju". Ojciec Ludwik Sotelo przekonał o. Piotra, aby udał się z nim na misje. W 1617 r. trzydziestu franciszkanów opuściło Hiszpanię i udało się na Filipiny. Dwa lata przebywali tam, oddając się różnym formom apostolstwa wśród filipińskich chrześcijan.
   W 1619 r. z innymi udał się do Japonii. Tam wraz z bratem Wincentym od św. Józefa nauczał, katechizował i utwierdzał bojących się. Dzięki roztropności i przebiegłości udawało mu się uniknąć oddziałów, które ich poszukiwały. Jednak 17 IX 1620 r. zostali wydani przez chrześcijanina apostatę. Piotr został stracony 10 IX 1622 r. na Wzgórzu Męczenników w Nagasaki, śpiewając: Łaudate Dorniriurn omries gentes.
   Błogosławiony papież Pius IX beatyfikował go 7 VII 1867 r.
   Panie, utwierdź w nas nieustraszoną wiarę, dla której bł. Piotr z Avili, kapłan i męczennik, przylgnął do Chrystusa, Twojego Syna i dla Niego przelał krew; spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się sakramentem zbawienia dla wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

zamknij
Wyślij kartkę