29 kwietnia - 2 maja 2017 r. - Spotkanie młodzieży franciszkańskiej w Kobylinie - PWZ FRA V

2017-05-04

Od 29 kwietnia do 2 maja 2017 roku przy naszym klasztorze w Kobylinie odbywało się  Franciszkańskie Spotkanie Młodych -  PWZ FRA (Pogłębianie Wiary Ze św. FRAnciszkiem). Celem spotkania było pogłębienie i poznanie duchowości franciszkańskiej.

W niedzielę, 30 kwietnia o godz. 12.00 w kobylińskim kościele, pw. Matki Bożej przy Żłóbku który jest jednocześnie kościołem parafialnym, odprawiona została uroczysta Eucharystia, której przewodniczył kaliski bp pomocniczy o. Łukasz Buzun OSPPE. Msza św. była transmitowana przez Telewizję Internetową Diecezji Kaliskiej "Dom Józefa." 

 

Program spotkania PWZ FRA był bardzo napięty. Młodzież, która przybyła na spotkanie uczestniczyła w wielu spotkaniach zorganizowanych przez braci mniejszych z Kobylina i naszej prowincji, na które składały się konferencje, modlitwy oraz zabawa. Był także czas na ewangelizacyjny film i teatr. Spektakl teatralny przygotowała grupa teatralna z Katowic "Teatr Kefas". Spektakl nosił tytuł  "Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną".

 

W poniedziałek, 1 maja młodzież uczestniczyła w Eucharystii razem z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie. Eucharystii przewodniczył kapelan DPS o. Faustyn Sapiecha z klasztoru w Kobylinie.

 

Spotkanie zakończyło się we wtotek 2 maja obiadem i rozesłaniem.

Za organizację spotkania odpowiedzialni byli bracia z klasztoru kobylińskiego, na czele z proboszczem i gwardianem o. Ksawerym Majewskim i o. Masseo Senczkiem - wiceasystentem prowincjalnym MF oraz o. Izaakiem Kusionem z Chocza, a takze Młodzież Franciszkańska z Kobylina.

 

za: www.prowincja.panewniki.pl


X
   23 lipca
   Bł. Krystyn Gondek
   kapłan i męczennik z I Zakonu (1909-1942)

   Bł. Krystyn czyli Wojciech Stanisław Gondek urodił się 6 IV 1909 r. we wsi Słona w parafii Zakliczyn nad Dunajcem jako syn Jana i Julii z domu Cicha. Związany z franciszkanami z Zakliczyna, po szkole podstawowej podjął dalszą naukę w kolegium serafickim przy klasztorze Braci Mniejszych we Lwowie. Po szóstej klasie wstąpił do zakonu; został przyjęty do prowincji Matki Bożej Anielskiej i otrzymał imię Krystyn. Do nowicjatu w Wieliczce przybył 15 VIII 1928 r. Śluby czasowe złożył 26 VIII 1929 r., a wieczyste - 18 IV 1933 r. w Przemyślu i tam odbył również studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym. 21 VI 1936 r. został wyświęcony na kapłana w katedrze przemyskiej przez biskupa Franciszka Bardę. Został skierowany do pracy w Chełmie Lubelskim, a następnie do Włocławka, gdzie pełnił funkcję wikariusza parafialnego przy kościele franciszkanów.
   W czasie masowych aresztowań wśród duchowieństwa, w listopadzie 1939 r., w tym także bł. biskupa Michała Kozala oraz zamknięcia katedry i kościołów parafialnych we Włocławku, franciszkanów pozostawiono na razie w spokoju. W tej sytuacji zorganizowano duszpasterstwo parafialne, powierzając je trzem będącym na wolności franciszkanom; jednym z nich był o. Krystyn Gondek. Jednak 26 VIII 1940 r. wkroczyło do klasztoru gestapo i oznajmiono zakonnikom, że mają się udać do Niemiec na naukę języka, ponieważ Włocławek (Leslau) jest miastem niemieckim i obowiązuje tu język niemiecki. Miał zostać tu tylko przełożony o. Narcyz Turchan. Po przybyciu na gestapo zastali już tam ponad stu kapłanów diecezjalnych zwiezionych z diecezji włocławskiej i częściowo płockiej; wszyscy zostali aresztowani i wywiezieni do obozu przejściowego w Szczeglinie koło Poznania, a trzy dni później dużym transportem, liczącym prawie 500 duchownych, do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen koło Berlina. Stąd 12 XII 1940 r. wszyscy duchowni zostali przetransportowani do Dachau. Ojciec Krystyn otrzymał numer 22779. Wycieńczony dostał się na rewir. Przed pójściem do obozowego szpitala pożegnał się słowami: "Do zobaczenia w niebie!". Według kartoteki obozowej zmarł 23 VII 1942 r.
   Beatyfikował go w grupie 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej dnia 13 VI 1999 r. w Warszawie papież Jan Paweł II.
   Boże bogaty w miłosierdzie, wspominamy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Krystyna, kapłana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach; otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę