29 kwietnia - 2 maja 2017 r. - Spotkanie młodzieży franciszkańskiej w Kobylinie - PWZ FRA V

2017-05-04

Od 29 kwietnia do 2 maja 2017 roku przy naszym klasztorze w Kobylinie odbywało się  Franciszkańskie Spotkanie Młodych -  PWZ FRA (Pogłębianie Wiary Ze św. FRAnciszkiem). Celem spotkania było pogłębienie i poznanie duchowości franciszkańskiej.

W niedzielę, 30 kwietnia o godz. 12.00 w kobylińskim kościele, pw. Matki Bożej przy Żłóbku który jest jednocześnie kościołem parafialnym, odprawiona została uroczysta Eucharystia, której przewodniczył kaliski bp pomocniczy o. Łukasz Buzun OSPPE. Msza św. była transmitowana przez Telewizję Internetową Diecezji Kaliskiej "Dom Józefa." 

 

Program spotkania PWZ FRA był bardzo napięty. Młodzież, która przybyła na spotkanie uczestniczyła w wielu spotkaniach zorganizowanych przez braci mniejszych z Kobylina i naszej prowincji, na które składały się konferencje, modlitwy oraz zabawa. Był także czas na ewangelizacyjny film i teatr. Spektakl teatralny przygotowała grupa teatralna z Katowic "Teatr Kefas". Spektakl nosił tytuł  "Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną".

 

W poniedziałek, 1 maja młodzież uczestniczyła w Eucharystii razem z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie. Eucharystii przewodniczył kapelan DPS o. Faustyn Sapiecha z klasztoru w Kobylinie.

 

Spotkanie zakończyło się we wtotek 2 maja obiadem i rozesłaniem.

Za organizację spotkania odpowiedzialni byli bracia z klasztoru kobylińskiego, na czele z proboszczem i gwardianem o. Ksawerym Majewskim i o. Masseo Senczkiem - wiceasystentem prowincjalnym MF oraz o. Izaakiem Kusionem z Chocza, a takze Młodzież Franciszkańska z Kobylina.

 

za: www.prowincja.panewniki.pl


X

   21 września
   Bł. Piotr z Avili
   kapłan i męczennik z I Zakonu (ok. 1592-1622)

   Urodził się około 1592 r. w Palornero koło Avili (Hiszpania). Od młodości odznaczał się inteligencją i dobrocią. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w prowincji św. Józefa, gdzie bracia żyli według norm i dyrektyw św. Piotra z Alkantary. Ojciec Piotr oddał się akcjom apostolskim, kierownictwu duchowemu, dziełom miłości oraz duchowej formacji dusz.
   Często zastanawiał się nad słowami Chrystusa: "Idźcie na cały świat głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, lecz kto nie uwierzy będzie potępiony". A także nad słowami św. Franciszka: "Teraz, bracia moi, rozejdźcie się po całym świecie i głoście Ewangelię dobra i pokoju". Ojciec Ludwik Sotelo przekonał o. Piotra, aby udał się z nim na misje. W 1617 r. trzydziestu franciszkanów opuściło Hiszpanię i udało się na Filipiny. Dwa lata przebywali tam, oddając się różnym formom apostolstwa wśród filipińskich chrześcijan.
   W 1619 r. z innymi udał się do Japonii. Tam wraz z bratem Wincentym od św. Józefa nauczał, katechizował i utwierdzał bojących się. Dzięki roztropności i przebiegłości udawało mu się uniknąć oddziałów, które ich poszukiwały. Jednak 17 IX 1620 r. zostali wydani przez chrześcijanina apostatę. Piotr został stracony 10 IX 1622 r. na Wzgórzu Męczenników w Nagasaki, śpiewając: Łaudate Dorniriurn omries gentes.
   Błogosławiony papież Pius IX beatyfikował go 7 VII 1867 r.
   Panie, utwierdź w nas nieustraszoną wiarę, dla której bł. Piotr z Avili, kapłan i męczennik, przylgnął do Chrystusa, Twojego Syna i dla Niego przelał krew; spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się sakramentem zbawienia dla wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

zamknij
Wyślij kartkę