Kronika - Rok 2009 cz. 1

   20-25 lipca 2009 r. - Góra św. Anny - Święto Młodzieży

   Na Górze Świętej Anny w diecezji opolskiej odbyło się po raz trzynasty Święto Młodzieży. Rok 2009 to rok Jubileuszu - 800-lecia powstania Zakonu Braci Mniejszych, dlatego tematem tegorocznego Święta były słowa św. Franciszka z Asyżu z jego Testamentu: "Zacznij od nowa!".

   W programie zaplanowano wspólną modlitwę, konferencje, czas na dyskusje i zabawę na koncertach. W spotkaniu wzięło udział ok. 1,5 tys. młodych ludzi, w tym także bracia z naszej Prowincji oraz młodzież związana z naszym FCMP "Trzej Towarzysze".

 

20-25 lipca 2009 r.
Góra św. Anny - Święto Młodzieży

© br. Magnus OFM

 

   2-5 lipca 2009 r. - Europejski Kongres Powołaniowy (EVS) Rzym 2009

   Odpowiedzialni za narodowe duszpasterstwa powołań z 22 krajów europejskich zebrali się w Rzymie od 2 do 5 lipca 2009 r. Celem corocznego spotkania komisji należącej do Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) jest wspólna troska o szerzenie kultury powołań w Europie oraz stawianie sobie pytań o przyszłość duszpasterstwa powołań w XXI wieku. Zebranym towarzyszyło hasło: „Siewcy Ewangelii powołania - Słowa, które wzywa i posyła". W oparciu o ikonę biblijną o siewcy wysłuchano referatów: biblijnego (R. Virgil); socjologicznego (P. Zuleher); pedagogicznego (A. Cencini) i pastoralnego (I. Castellani). Gospodarzami tegorocznego spotkania EVS (European Vocations Service) byli Włosi z racji 10-lecia powstania dokumentu „Nowe Powołania dla Nowej Europy", który powstał jako owoc kongresu powołaniowego w Rzymie w 1997 r. Podczas kongresu reprezentanci krajowych ośrodków powołań brali udział w Eucharystii, a także modlili się przed Najświętszym Sakramentem o nowe powołania w Kościele. Delegatami Polski byli: Ks. Bp Wojciech Polak - delegat KEP i przewodniczący EVS, ks. Marek Dziewiecki - krajowy duszpasterz powołań oraz o. Sergiusz Bałdyga OFM z FCMP "Trzej Towarzysze" w Chorzowie - z Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. W sobotę 4 lipca br. na prywatnej audiencji przyjął nas papież Benedykt XVI, który skierował do nas słowa zachęty oraz wskazał na to, co jeszcze możemy zrobić w celu szerzenia kultury powołań, zwłaszcza w Roku Kapłańskim. Podczas tegorocznego spotkania wybrano także nowego koordynatora EVS - Jorge Madureira z Portugalii oraz na wice koordynatora ks. Marka Dziewieckiego z Polski.

 

2-5 lipca 2009 r.

Europejski Kongres Powołaniowy (EVS) Rzym 2009

© OFM

 

   29 czerwca - 4 lipca 2009 r. - "Wakacje z Chrystusem 2009" - Koszarawa Bystra - Ministranci

   W klasztorze w Koszarawie Bystrej odbył się kolejny turnus „Wakacji z Chrystusem 2009". Turnus prowadził o. Idzi z pomocą br. Magnusa i br. Bernarda. Uczestniczyło w nim jedynie 9 ministrantów: 4 z Chorzowa Klimzowca, 3 z Rachowic i 2 z Suszca. Czas spędziliśmy na wspólnej modlitwie, wycieczkach w góry oraz rozmowach przy posiłkach i w czasie wolnym. Tematem naszego wspólnego wyjazdu były słowa: „Być ministrantem to znaczy...". Poznawaliśmy osobę św. Franciszka i zgłębialiśmy znaczenie poszczególnych części Mszy św. Dziękujemy Współbraciom z Koszarawy Bystrej za gościnne przyjęcie, a p. Annie (Hanusi) za smaczne jedzenie. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi.

 

29 czerwca - 4 lipca 2009 r.

"Wakacje z Chrystusem 2009" - Koszarawa Bystra - Ministranci

© br. Magnus OFM

 

   27 czerwca - 11 lipca 2009 r. - Skępe - Probacja

   Przy Sanktuarium Maryjnym w Skępem rozpoczęło się coroczne przygotowanie braci mających złożyć wkrótce śluby wieczyste. W tym roku kandydatów do ślubów wieczystych mamy 28. Całość organizuje o. Witosław Sztyk z Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce - Sekretarz Formacji i Studiów naszej Konferencji Północnosłowiańskiej. Z pierwszym wykładem nt. komunikacji braterskiej pojechał o. Sergiusz z Chorzowa.

 

27 czerwca - 11 lipca 2009 r.

Skępe - Probacja

© OFM

 

   27-28 czerwca 2009 r. - EKOSONG

   Po raz szesnasty zagościł w Panewnikach Festiwal Piosenki Ekologicznej EKOSONG, którego organizatorem jest br. Benigny. Liczna grupa młodzieży związana z Centrum pomagała w sprawnym przeprowadzeniu całego przedsięwzięcia. Oto kilka fotek z pierwszego dnia festiwalu.


27-28 czerwca 2009 r.

Festiwal Piosenki Ekologicznej EKOSONG

© OFM

 

   22-26 czerwca 2009 r. - Kraków - „Miasto świętych"

   Pierwszy turnus WAKACJI Z CHRYSTUSEM 2009 odbył się w klasztorze Sióstr Albertynek na Prądniku i zgromadził 30 osób, które przy pomocy sióstr albertynek (Bernardy, Marzeny, Bernadety, Krystyny) oraz braci mniejszych (Idziego, Ariela i Fortunata) poznawali historie świętych związanych z Krakowem. Pomimo pogody w kratkę, turnus rekolekcyjny był udany.


22-26 czerwca 2009 r.

Kraków - „Miasto świętych"

© OFM

 

   15-17 czerwca 2009 r. - Ministranci w Chorzowie

   Ministranci z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu wraz ze swoim księdzem proboszczem Krzysztofem Winklerem odbyli w naszym Centrum 3 dniowe skupienie połączone z poznawaniem Chorzowa i okolic. Pomocą duchową służył im o. Idzi oraz gościnnie br. Bazyli. W skupieniu wzięło udział 25 ministrantów.


15-17 czerwca 2009 r.

 Ministranci w Chorzowie

© OFM

 

   12-13 czerwca 2009 r. - AMADEUS - warsztaty biblijne

   Nowa propozycja FCMP "Trzej Towarzysze" to warsztaty biblijne AMAEDUS. Zgromadziły one młodzież na wspólnotowym i osobistym czytaniu Słowa Bożego. Tematem warsztatów były słowa św. Pawła: "Słowo Boże nie uległo skrępowaniu". W warsztatach wzięło udział 17 osób, a zajęcia poprowadzili: o. Abraham, o. Idzi, o. Sergiusz i br. Benugny. Młodzież uczyła się jak medytować Słowo Boże, posługiwać się AMOR-em - sposób franciszkańskiej Lectio Divina, a także pogłębiała wiedzę biblijną.

 

12-13 czerwca 2009 r.

AMADEUS - warsztaty biblijne

© OFM

 

   6 czerwca 2009 r. - Lednica

   Młodzież związana z Centrum razem z młodzieżą parafii św. Ludwika w Katowicach wyjechała na spotkanie młodzieży w Lednicy. W tym roku z racji na jubileusz 800-lecia istnienia Zakonu Braci Mniejszych na to spotkanie udało się wielu młodych franciszkanów z całej Polski. Byli wśród nich nasi postulanci, nowicjusze oraz bracia z Domu Formacji Czasowej. O tym, jak przeżyli Lednicę można przeczytać na naszym forum.

 

6 czerwca 2009 r.

Lednica

© OFM

 

Minister Generalny o. Jose' R. Carballo OFM

   26 maja - 20 czerwca 2009 r. - Asyż, Kapituła Generalna Zakonu Braci Mniejszych

   Dnia 25 maja rozpoczęła się w Asyżu (Włochy) już 187. Kapituła Generalna Zakonu Braci Mniejszych. Uczestniczy w niej 181 braci mniejszych reprezentujących wszystkie regiony świata i 113 narodowości. Bazylika Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkula) jako kolebka Zakonu, gości braci kapitulnych pod przewodnictwem Ministra generalnego o. José Rodríguez Carballo OFM w 800 lecie powstania Zakonu (1209).

   Motto Kapituły: "Verbum Domini nuntiantes in universo mundo" - Głosiciele Słowa Bożego na całym świecie odwołuje się do misyjnego wymiaru wspólnoty franciszkańskiej.

   Podczas tej Kapituły zostanie wybrany nowy zarząd generalny pod przewodnictwem delegata papieskiego kardynała JOSÉ SARAIVA MARTINS. Dzisiaj 4 czerwca wszystkie wspólnoty franciszkańskie braci mniejszych modlą się o dobry wybór Ministra generalnego.
   Wybrano ponownie na urząd Ministra generalnego o. Jose' R. Carballo, kóry poprowadzi piętnastotysięczny Zakon aż do 2015r. O. Jose' R. Carballo jest 119 następcą św. Franciszka.

   29-31 maja 2009 r. - Franciszkańskie Dni Skupienia "Rivotorto"
   "Pismo Święte drogą do Boga" to temat minionych dni skupienia. Cały plan skupienia dotyczył Pisma Świętego, począwszy od konferencji, które przedstawiły nam budowę tej Świętej Księgi jak i sposobów jej czytania, poprzez kręgi biblijne, a skończywszy na adoracji Słowa. FDS "Rivotorto" zgromadziło tym razem prawie 50 osób, z czego wiele przyjechało do nas po raz pierwszy z różnych rejonów naszego województwa, a także spoza jego granic. Całość spotkania moderował br. Paschalis z pomocą ojców Sergiusza i Medarda oraz braci: Benignego, Ariela, Magnusa, Leopolda i Masseo. Młodzież miała również okazję otrzymać błogosławieństwo prymicyjne od o. Dydaka, który pochodzi z naszej chorzowskiej parafii.

 

29-31 maja 2009 r.

Franciszkańskie Dni Skupienia "Rivotorto"

© OFM

 

   22-24 maja 2009 r. - Skupienie dla młodzieży 20+
   W dniach od 22 do 24 maja odbyły się dni skupienia 20+. Do Chorzowa przyjechało ponad 30 młodych osób. Tematem głównym tych dni była Eucharystia. Wykład sobotni wygłosił o. Tacjan z Zabrza, a następnie pozostałe konferencje, modlitwy i rozmowy koncentrowały się wokół "Eucharystii jako szansy moralnego odrodzenia". W niedzielę parafia w Chorzowie przeżywała dzień modlitw za powołanych i o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Wraz z parafią młodzież uczestniczyła w Mszy św. modląc się o powołania do służby Bożej. Z naszego panewnickiego seminarium przyjechali do pomocy bracia: Paschalis, Magnus, Ariel, Herbert, Ignacy. W poszczególne dni gośćmi byli bracia: Euzebiusz, Remigiusz oraz o. Idzi. Natomiast o. Efraim głosił kazania i dawał świadectwo o swoim powołaniu franciszkańskim oraz kapłańskim.

 

22-24 maja 2009 r.

Skupienie dla młodzieży 20+

© OFM

 

   16 maja 2009 r. - Majówka towarzyska
   W tym roku wybraliśmy się olbrzymim autobusem do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Mieliśmy okazję zapoznać się z historią sanktuarium oraz zwiedzić kilka najważniejszych miejsc tego wyjątkowego miejsca. W Kaplicy św. Antoniego wzięliśmy udział w Eucharystii, a Kasi z Chorzowa, która obchodziła w tym dniu swoje urodziny, zaśpiewaliśmy na placu klasztornym tradycyjne „100 lat”! Aura dopisała nam (nie licząc drobnego deszczyku w Wadowicach) i szczęśliwie udało nam się wrócić do naszych domów. Majówka towarzyska A.D. 2009 była super!

 

16 maja 2009 r.
Majówka towarzyska

© OFM

 

   3 maja 2009 r. - Prymicje o. Dydaka Konrada Rycyka OFM
   Parafia św. Franciszka z Asyżu w Chorzowie cieszyła się w tym roku niezwykłym wydarzeniem, jakim były prymicje, czyli pierwsza Msza św., nowo wyświęconego kapłana. O. Dydak pochodzi z naszej parafii i po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Odbył roczny postulat, następnie roczny nowicjat w Miejskiej Górce, po czym studiował 2 lata filozofię i 4 lata teologię w Wyższym Seminarium Duchowym OFM w Katowicach Panewnikach. Dnia 30 kwietnia przyjął święcenia kapłańskie, a 3 maja odprawił swoją pierwszą Mszę św. Na zdjęciach można zobaczyć jaka to była piękna uroczystość. Prosimy o modlitwę w intencji neoprezbitera oraz o łaskę nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

 

3 maja 2009 r.
Prymicje o. Dydaka Konrada Rycyka OFM

© Michał Skowroński

 

   30 kwietnia 2009 r. - Katowice Panewniki - Święcenia diakonów i prezbiterów

   W roku obchodów 800-lecia istnienia Zakonu Braci Mniejszych nasza Prowincja cieszy się z 6 nowych diakonów i 7 nowych kapłanów. Dnia 30 kwietnia 2009 r. o godz. 16.00 w Bazylice panewnickiej Ks. Abp Damian Zimoń udzielił naszym braciom święceń diakonatu i prezbiteratu. Diakonat otrzymali br. Remigiusz, br. Nereusz, br. Samuel, br. Tytus, br. Bogusław, br. Walenty. Natomiast święcenia prezbiteratu otrzymali: br. dk Idzi, br. dk Daniel, br. dk Faustyn, br. dk Adrian, br. dk Dydak, br. dk Efraim oraz br. dk Aaron. Otoczmy ich powołania naszymi modlitwami u progu Tygodnia Modlitw o Powołania Kapłańskie i do Życia Konsekrowanego, by nigdzie na świecie nie zabrakło dobrych pasterzy na miarę XXI wieku.

 

30 kwietnia 2009 r. 

Katowice Panewniki - Święcenia diakonów i prezbiterów

© br. Marek OFM

 

   25-26 kwietnia 2009 r. - Nocne czuwanie
   W dniu 25-26 kwietnia u Franciszkanów w Chorzowie - Klimzowcu odbyło się w ramach obchodów 800-lecia istnienia Zakonu Braci Mniejszych całonocne czuwanie w intencji tegorocznych maturzystów oraz o nowe powołania, na które przybyła młodzież z różnych miejscowości. Tę wspólną modlitwę ubogacili: zespół braci mniejszych "San Damiano" z Kalwarii Zebrzydowskiej oraz schola młodzieżowa. Konferencję dla młodzieży wygłosił o. Witosław Sztyk - rektor WSD Franciszkanów z Katowic Panewnik. Wspólnie z nami modlili się bracia z Panewnik, siostry Albertynki z Krakowa i siostry Serafitki. Punktem centralnym była uroczysta Eucharystia o północy, podczas której homilię wygłosił ks. Antoni Klemens - dziekan chorzowski.

 

25-26 kwietnia 2009 r.
Nocne czuwanie

© OFM

 

   15-18 kwietnia 2009 r. - Międzynarodowa Kapituła Namiotów 2009

   W drodze do Asyżu

   Minister prowincjalny o. Ezdrasz Biesok wraz z wychowawcami naszej Prowincji udali się na Kapitułę Namiotów do Asyżu. Pierwszy postój odbył się w Austrii, gdzie bracia z klasztoru w Maria Lankowitz przyjęli nas na nocleg. Po Mszy św. i śniadaniu kolejnego dnia ruszyliśmy dalej w drogę do Włoch. Wspólnota z Viareggio przyjęła nas równie gościnnie i po odpoczynku udaliśmy się już bezpośrednio do Asyżu. Na placu przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej zgromadziliśmy się w Namiocie Kapituły. Swoje powitanie skierował do nas Minister generalny o. Jose R. Carballo, a następnie wysłuchaliśmy konferencji o. Raniera Cantalamessy pt. "Zachowajmy Regułę, jaką przyrzekliśmy Panu". Procesyjnie weszliśmy do Bazyliki i zawierzyliśmy się wspólnie opiece Matki Bożej z Porcjunkuli. Zaraz potem uczestniczyliśmy we Mszy św., której przewodniczył ks. Bp Domenico Sorrentino, biskup Asyżu. Mamy nadzieję, że parę zdjęć odda choćby częściowo atmosferę panującą podczas podróży i na kapitule.

 

15 kwietnia 2009 r. - Międzynarodowa Kapituła Namiotów 2009
W drodze do Asyżu

© OFM

 

   Świadectwo
   Dzisiejszy dzień 16 kwietnia jest dla naszego Zakonu szczególny. Odnawiamy bowiem we wspólnotach nasze śluby zakonne. Podczas Kapituły Namiotów zrobimy to w obecności Papieża Benedykta XVI w Castel Gandolfo, natomiast dzisiaj w Asyżu pod Bazyliką Matki Bożej Anielskiej przyglądamy się jak wygląda i jakie dajemy świadectwo życia franciszkańskiego. W ramach panelu przy okrągłym stole wzięli udział: bp John Corriveau OFM Cap. Z Kanady, o. Giacomo Bini OFM i bp Agostino Gardin OFM Conv. Sekretarz Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Każdy z mówców był wcześniej Ministrem generalnym swojego Zakonu i dzielił się z nami refleksjami dotyczącymi sposobu życia braci mniejszy (forma vitae), braterstwa, misji oraz posłuszeństwa świętej Matce Kościołowi. Popołudniowe spotkanie było oparte na świadectwach braci z różnych stron świata i związane były z misjami, posługą edukacji, komunikacji, z dialogiem międzyreligijnym oraz ze światem franciszkanów świeckich. Nasz dzień zakończył się wspólną Eucharystią sprawowaną w Bazylice Matki Bożej Anielskiej pod przewodnictwem kard. Franca Rode Prefekta Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Apostolskich. W ciągu całego dnia mieliśmy także okazję do lepszego wzajemnego poznania się i do dawania świadectwa braterstwa i wspólnoty.

 

16 kwietnia 2009 r. - Międzynarodowa Kapituła Namiotów 2009
Świadectwo

© OFM

 

   Pokuta i post

   Piątek 17 kwietnia był dniem wspólnej pokuty i postu. Zrezygnowaliśmy z obiadu, a dochód z niego przekazany został Przełożonym Generalnym na cele humanitarne (najprawdopodobniej na pomoc doświadczonym przez trzęsienie ziemi w Abruzji). Nasz dzień rozpoczął się od jutrzni, którą odmówiliśmy w Bazylice św. Klary w Asyżu. Przewodniczył naszej modlitwie o. Mauro - Minister generalny Kapucynów, natomiast klaryska z Foligno s. Angela Scandella zaproponowała nam refleksję do medytacji opartą na Słowie Bożym oraz doświadczeniu poznania Boga przez Franciszka i Klarę. Potem mieliśmy czas dla siebie na tzw. pustynię, by w ciszy przetrawić wiele treści, które w tych dniach były naszą strawą duchową. Popołudnie natomiast było wypełnione pokutną pielgrzymką z Porcjunkuli do Grobu św. Franciszka, gdzie każdy brat otrzymał egzemplarz Reguły św. Franciszka. Wspólna Eucharystia pod przewodnictwem kard. Claudio Hummesa zakończyła nasz dzień pokuty i postu. Ostatnim akcentem było spotkanie wychowawców Konferencji Północnosłowiańskiej w Domus Pacis, które poprowadził o. Witosław Sztyk.

 

17 kwietnia 2009 r. - Międzynarodowa Kapituła Namiotów 2009
Post i pokuta

© OFM

 

   Dziękczynienie
   Ostatni dzień Kapituły Namiotów (18 kwietnia 2009 r.) przeznaczony był na spotkanie z Następcą Piotra -  Signor Papa - Benedyktem XVI. Wcześnie rano udaliśmy się do Castel Gandolfo na Mszę św., która zamykała Kapitułę Namiotów, a następnie w Pałacu Apostolskim mieliśmy specjalną audiencję, podczas której Minister generalny całego Zakonu Braci Mniejszych o. Jose R. Carballo skierował do Papieża słowa wdzięczności oraz życzenia z okazji urodzin oraz rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową. Po przemówieniu Benedykta XVI, który w języku polskim powiedział: "Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskiej rodziny franciszkańskiej. Obejmuję nim ojców i braci, siostry franciszkanki i klaryski oraz z innych zgromadzeń odwołujących się do duchowości św. Franciszka, jak też tercjarzy i tercjarki. W osiemsetlecie zatwierdzenia pierwszej reguły razem z wami dziękuję Bogu za wszelkie dobro jakie Zakon wniósł w życie i rozwój Kościoła. Dziękuję wam szczególnie za zaangażowanie w dzieło misyjne na różnych kontynentach. Na wzór waszego Założyciela trwajcie w miłości Chrystusa ubogiego i nieście ewangeliczną radość wszystkim ludziom. Niech was wspiera Boże błogosławieństwo", w imieniu zgromadzonych braci Ministrowie generalni odnowili przed Ojcem Świętym śluby zakonne. Tym wyjątkowym spotkaniem zakończyła się Kapituła Namiotów i wyruszyliśmy w drogę powrotną do swoich wspólnot.


18 kwietnia 2009 r. - Międzynarodowa Kapituła Namiotów 2009
Dziękczynienie

© OFM

 

   Nasze wrażenia
   Poniżej można znaleźć niektóre świadectwa przeżywania Kapituły Namiotów opowiedziane przez braci naszej Prowincji.

   Co byś powiedział braciom, którzy przyjechali razem z tobą na Kapitułę Namiotów?

   Cieszę się, że mogę wraz z Wami świętować u Matki Bożej Anielskiej 800-lecie zatwierdzenie przez Ojca Świętego Innocentego III tego sposobu życia, który zaproponował św. Franciszek z Asyżu. Po raz pierwszy mam tutaj okazję spotkać się z tak dużą liczbą współbraci w różnym wieku i z różnych stron świata. Dziękuję Wam wszystkim za wysiłek, który podejmujecie codziennie, by trwać w miłości do Chrystusa i Jego Kościoła. Mam nadzieję, że doświadczenie tych dni pomoże nam wszystkim z jeszcze większą pasją realizować to, cośmy ślubowali. JC

   Jak przeżyłeś czas Kapituły Namiotów?

   Od samego początku przeżywam Kapitułę w atmosferze radości doświadczając, iż braćmi jesteśmy i tworzymy jedną rodzinę. Już w drodze do Asyżu odwiedziliśmy nasze klasztory w Maria Lankowitz i Viareggio. Na samej zaś Kapitule jako jedna rodzina bracia wszystkich obediencji (konwentualni, kapucyni i my) byliśmy razem w Namiocie Spotkania, przy stole… Przybyliśmy z różnych stron świata i dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami powołania franciszkańskiego nie tylko poprzez słowa, ale przez osobiste świadectwo. Jednocześnie ukazując innym bogactwo jakie wnosimy do wspólnoty Kościoła.

   Z wysłuchanych konferencji rodzi się niejedna myśl. Oto niektóre z nich: musiałem zapytać samego siebie czy nie poddałem się pokusie stawiania siebie, swoich pomysłów i poglądów w centrum mojego życia? Gdzie w tym wszystkim jest Jezus i Jego Ewangelia? Jak realizuję powołanie do bycia prawdziwym bratem mniejszym? Czy moje posłuszeństwo jest posłuszeństwem Miłości (woli Bożej) albo tylko przepisom? Czym jest dla mnie habit zakonny? Czy nie przestaję być narzędziem głoszenia Dobrej Nowiny?

   A na koniec jeszcze jeden ważny wniosek: uczmy się języków obcych, wtedy można przeżyć takie spotkanie znaczniej głębiej. FK

   Co ci się podobało najbardziej na Kapitule Namiotów?

   Wśród wielu cennych konferencji i dyskusji urzekły mnie dwie sprawy: pierwsza to ożywienie ducha misyjnego w naszym Zakonie, z którym związane jest wyjście do głoszenia Ewangelii z nowym zapałem i przejrzystością (konferencja o. Giacomo Biniego OFM); druga kwestia to habit, który jest nie tylko ubiorem, lecz darem brata mniejszego dla świata i nie należy pozbawiać świata tak wielkiego znaku (konferencja o. Raniero Cantalamessy OFM Cap.). JH

 

   6 kwietnia 2009 r. - Rekolekcje w Sosnowcu
   Technikum nr 8 w Sosnowcu podczas swoich rekolekcji szkolnych gościło różnych przedstawicieli zakonów i zgromadzeń, w tym z Zakonu Braci Mniejszych. Nasz Zakon reprezentowali na spotkaniach z młodzieżą o. Sergiusz i br. Benigny z Chorzowa. Spotkania odbyły się w bardzo dobrej atmosferze i liczymy na dalszą i owocną współpracę.

 

6 kwietnia 2009 r.
Rekolekcje w Sosnowcu

© OFM

 

   4 kwietnia 2009 r. - Kalwaria Śląska
   Po raz trzeci odbyło się na Kalwarii Panewnickiej misterium Męki Pańskiej pod kierownictwem br. Benignego z Chorzowa. Przy udziale parafian z Panewnik, młodzieży z Gimnazjum nr 23, braci i ojców z klasztoru panewnickiego oraz wielu ludzi dobrej woli (w tym licznej młodzieży związanej z FCMP Trzej Towarzysze) mogliśmy podziwiać nie tylko grę aktorów, ale przede wszystkim przygotować się duchowo do osobistego przeżywania tajemnic wiary wypływających z Wielkiego Tygodnia. Wprowadzeniem do tego wymiaru wiary była wspólna modlitwa pieśniami postnymi, którym przewodziła Antonina Krzysztoń. Komisarz Ziemi Świętej w Polsce o. Paschalis Kwoczała OFM przekazał na ręce organizatorów oryginalny fragment skały z Kalwarii w Jerozolimie, by podkreślić sakralny i duchowy wymiar Kalwarii Panewnickiej. Misterium obejrzało prawie 1000 osób.

 

4 kwietnia 2009 r.
Kalwaria Śląska

© br. Marek OFM

 

   27-29 marca 2009 r. -  Franciszkańskie Dni Skupienia "Alwernia"

   W dniach 27 - 29 marca 2009 odbyły się Franciszkańskie Dni Skupienia "Alwernia". Tematem przewodnim był: "Krzyż w życiu człowieka". Licznie zgromadzona młodzież (43 osoby), w tym wiele nowych osób, starali się przeżywać swoje chrześcijaństwo w oparciu o tajemnicę Odkupienia. Konferencje i kazania które wygłosili: o. Sergiusz, o. Medard, dk. Idzi oraz czas poświęcony na eucharystię, drogę krzyżową i indywidualne rozmowy pomógł bardziej otworzyć się młodzieży na działanie łaski Bożej. Całość spotkania moderował br. Magnus przy pomocy braci: Remigiusza, Ariela, Paschalisa, Euzebiusza, Honorata, Bernarda i Karola. Gościem specjalnym skupienia była pani Agnieszka Dudek, która wprowadziła młodzież w tajniki wykonywania zawodu sędziego.

 

 27-29 marca 2009 r.
Franciszkańskie Dni Skupienia "Alwernia"

© OFM

 

   20-22 marca 2009 r. -  Kraków - Ogólnopolska Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań

   Tegoroczne spotkanie odbyło się w Centrum Formacji Duchowej, które znajduje się w Krakowie, a jest prowadzone przez Księży Salwatorianów. Tematem spotkania było "Słowo Boże w duszpasterstwie powołań". Naszą prowincję zakonną reprezentowali ojcowie Sergiusz i Medard oraz bracia Remigiusz, Magnus i Paschalis. W zjeździe wzięło udział około 160 osób z różnych stron Polski i reprezentujących różne zgromadzenia zakonne i instytuty świeckie. Słowo wstępne skierował ks.bp. Wojciech Polak - delegat KEP, przewodniczący Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Zebrani wysłuchali wielu interesujących konferencji poświęconych Pismu Świętemu, wśród prelegentów byli Ewa KUSZ (Przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich), ks. prof. Waldemar CHROSTOWSKI, ks. Marek DZIEWIECKI, ks. Ireneusz ŚWIĄTEK. Poza tymi wykładami, ważnym elementem spotkania była modlitwa, która miała wielorakie wymiary począwszy od liturgii godzin przy akompaniamencie cytry aż po adorację Najświętszego Sakramentu połączona z rozważaniem tekstu Pisma Świętego.

 

20-22 marca 2009 r.
Kraków - Ogólnopolska Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań

© OFM

 

   20 marca 2009 r. - Koncert akustyczny 2Tm2,3

   W piątek 20 marca br., o godz. 19.30, odbył się niezwykły koncert wielkopostny w wykonaniu zespołu 2Tm2,3. Koncert , był częścią trasy koncertowej obejmującej kilkanaście miast Polski. Dzięki Urzędowi Miasta Chorzów wszyscy zgromadzeni mogli usłyszeć materiał Zespołu z nowej płyty „dementi".
   Chorzowski kościół Parafii św. Franciszka już dawno nie widział takich tłumów. Zgromadzonych powitał O. Emanuel - Proboszcz parafii, który na zakończenie udzielił też wszystkim błogosławieństwa Bożego na dalsze przeżywanie Wielkiego Postu. Koncert wielkopostny wpisuje się w nurt obchodów Jubileuszu 800 lecia istnienia Zakonu w naszej Wspólnocie. Dochód ze sprzedaży cegiełek został przeznaczony na pokrycie części kosztów koncertu. Dziękujemy naszej młodzieży związanej z Centrum i Parafią za pomoc w organizacji tego projektu.


20 marca 2009 r.
Koncert akustyczny 2Tm2,3

© OFM

 

   13-15 marca 2009 r. - Dni Skupienia dla młodzieży 20+
   Dni skupienia dla młodzieży 20+ odbyły się pierwszy raz w tym roku. Były bardzo oczekiwane, gdyż zgromadziły w Chorzowie ponad 50 osób, które pragnęły przeżyć czas razem z Jezusem Chrystusem. Powodem do radości jest liczba nowych uczestników, ponieważ tym razem przyjechało ich ponad dwudziestu. Tematyka spotkania dotyczyła sakramentu pokuty i pojednania. W programie znalazły się konferencje, które wygłosili: o. Tacjan, o. Medard oraz dk  Idzi. Czas poświęcony na adorację Najświętszego Sakramentu, osobiste rozmowy i modlitwę prywatną, przyczynił się do wielu owoców duchowych. Dni skupienia moderował br. Remigiusz wraz z o. Sergiuszem, o. Medardem i braćmi: Benignym, Magnusem, Paschalisem, Karolem, Honoratem i Ignacym.


13-15 marca 2009 r.
Dni Skupienia dla młodzieży 20+

© OFM


   12 marca 2009 r. - Jabłonków - Formacja ciągła

   W ramach formacji ciągłej o. Sergiusz odbył sesję wykładową w klasztorze Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie (CZ). Tematem zajęć była komunikacja interpersonalna na rzecz wspólnoty zakonnej. Program formację ciągłej we współpracy z siostrami przygotował o. Witosław - Prowincjalny Sekretarz ds. Formacji i Studiów. Swoje wykłady o roli Słowa Bożego w życiu konsekrowanym miał już o. Lidian, a następne poprowadził o. Symplicjusz. Siostry Elżbietanki z Jabłonkowa są agregowane do naszej Prowincji. Ich obecność i działalność na rzecz chorych i ubogich w Jabłonkowie ma już ponad 150-letnią tradycję.


12 marca 2009 r.
Jabłonków - Formacja ciągła

© OFM

 

   6-8 marca 2009 r. - Wielkopostny Dzień Skupienia dla ministrantów

   Ministranci z parafii św. Jana Nepomucena z Bytomia Łagiewnik przeżyli w Chorzowie swój wielkopostny dzień skupienia. Organizatorami wyjazdu byli animatorzy, którzy przy pomocy braci z Centrum przygotowali konferencje, modlitwy, czytanie Słowa Bożego, formację oraz zabawę dla uczestników skupienia. Przybyło 22 ministrantów, którzy zakończyli swój pobyt służeniem na Mszach świętych w naszym kościele parafialnym.


6-8 marca 2009 r.
Wielkopostny Dzień Skupienia dla ministrantów

© OFM

 

   27 lutego - 1 marca 2009 r. - Franciszkańskie Dni Skupienia "San Damiano"

   Poznając polskie miejsce pielgrzymkowe na ziemi warmińskiej - Gietrzwałd, rozpoczęliśmy wraz z grupą 53 młodych ludzi naszą doroczną przygodę ze świętym Franciszkiem. FDS San Damiano zgromadziło prawie 30 osób, które przyjechały do nas po raz pierwszy. Całość spotkania koordynował brat Karol z pomocą braci Sergiusza, Medarda, Benignego oraz Remigiusza, Magnusa, Euzebiusza, Bernarda i Herberta. Gości specjalnymi w naszej "braterskiej gromadzie" byli: s. Noemi, benedyktynka samarytanka Krzyża Chrystusowego z Niegowa k/ Warszawy, która razem z bratem Remigiuszem podzieliła się historią swojego powołania zakonnego oraz br. Masseo, który w niedzielne przedpołudnie opowiedział nam swoją pełną przygód podróż autostopem do Gietrzwałdu. Był to czas pełen modlitwy oraz radosnej zabawy... słowem: Boska Rewelacja.

 

27 lutego - 1 marca 2009 r.
Franciszkańskie Dni Skupienia "San Damiano"
© OFM

 

   2-6 lutego 2009 r. - Dni rozeznania drogi życiowej

   W dniach rozeznania powołania w Chorzowie wzięło udział 15 młodzieńców z różnych stron Polski, którym towarzyszyli o. Sergiusz i br. Benigny. Naszymi gośćmi była młoda rodzina z Zabrza ze swoimi dziećmi Klarą i Wiktorem, która dała świadectwo życia małżeńskiego i rodzinnego, natomiast o kapłaństwie mówił do zgromadzonych ks. Bernard Rak prefekt z WŚSD w Katowicach. Czas spędzony w Centrum poświęcony był na modlitwę, Eucharystię, adorację, milczenie, rozważanie Słowa Bożego, a także na rozmowy o powołaniu do życia i świętości.

 

2-6 lutego 2009 r.

Dni rozeznania drogi życiowej

© OFM

 

   26-30 stycznia 2009 r. - Rekolekcje dla maturzystów

   Odważnych siedemnastu maturzystów wzięło udział w rekolekcjach organizowanych specjalnie dla nich w FCMP "Trzej Towarzysze". Przy pomocy o. Sergiusza, br. dk Izaaka i br. Benignego przeżyli ten czas na modlitwie, skupieniu, adoracji, a także rozmowach i rekreacji. Niespodzianką było wyjście do Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz wyjazd do Panewnik. Jak było zobaczcie sami...

 

26-30 stycznia 2009 r.

Rekolekcje dla maturzystów

© OFM

 

   23-24 stycznia 2009 r.  - Formacja Powołaniowa

   Dnia 21 stycznia br. bracia z FCMP „Trzej Towarzysze” spotkali się w WSD OFM w Katowicach Panewnikach z klerykami, którzy pragną dołączyć do grupy powołaniowej. Zgłosiło się pięciu braci i liczymy na ich zaangażowanie. Natomiast w dniach 23 i 24 stycznia br. odbyła się w Chorzowie Formacja Powołaniowa (FoPo), którą tym razem poprowadziła dr M. Kudelka.  Warsztatowe zajęcia z dynamiki grupy okazały się bardzo pożyteczne i sympatyczne.

 

23-24 stycznia 2009 r.

Formacja Powołaniowa

© OFM & o. Abraham

 

   19 stycznia 2009 r. - Koncert "Pokaż drogę do Betlejem"

   W kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Chorzowie Klimzowcu o godz. 19:00 odbył się wyjątkowy koncert kolęd w wykonaniu "Zespołu w składzie", który tworzą muzycy grający na co dzień w takich zespołach jak: Arka Noego, Armia, Deus Meus, czy 2 Tm 2,3.

   Choć muzycy byli mocno zakatarzeni i zabrakło między nami Gości z pierwszego rzędu to atmosfera była bardzo wyjątkowa i rodzinna.

   Koncert połączony z adoracją Bożego Dzieciątka zainaugurował Rok Jubileuszu 800-lecia istnienia Zakonu Braci Mniejszych w chorzowskiej Wspólnocie.

   Usłyszeliśmy znane wszystkim kolędy w bardzo ciekawej aranżacji. Także wszyscy którzy przybyli na koncert mogli się włączyć we wspólne kolędowanie przy chorzowskim, najpiękniejszym na świecie, żłóbku.

   Kolędowanie z muzykami „Zespołu w składzie", zgromadziło w naszej świątyni bardzo dużą liczbę słuchaczy: naszych Parafian, Gości z Chorzowa i okolic,  Braci z Panewnik oraz Braci z Prowincji MB Anielskiej z Krakowa.

   Członkowie „Zespołu w składzie":

      Katarzyna Bogusz - śpiew

      Robert Drężek - gitary

      Łukasz Kluczniak - saksofon, istr. klawiszowe

      Daniel Pomorski - trąbka, istr. klawiszowe

      Krzysztof Kmiecik - bas

      Przemysław Pacan - perkusja

 

19 stycznia 2009 r.

Koncert "Pokaż drogę do Betlejem"

© OFM o. Abraham, br. Magnus

 


X

   21 września
   Bł. Piotr z Avili
   kapłan i męczennik z I Zakonu (ok. 1592-1622)

   Urodził się około 1592 r. w Palornero koło Avili (Hiszpania). Od młodości odznaczał się inteligencją i dobrocią. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w prowincji św. Józefa, gdzie bracia żyli według norm i dyrektyw św. Piotra z Alkantary. Ojciec Piotr oddał się akcjom apostolskim, kierownictwu duchowemu, dziełom miłości oraz duchowej formacji dusz.
   Często zastanawiał się nad słowami Chrystusa: "Idźcie na cały świat głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, lecz kto nie uwierzy będzie potępiony". A także nad słowami św. Franciszka: "Teraz, bracia moi, rozejdźcie się po całym świecie i głoście Ewangelię dobra i pokoju". Ojciec Ludwik Sotelo przekonał o. Piotra, aby udał się z nim na misje. W 1617 r. trzydziestu franciszkanów opuściło Hiszpanię i udało się na Filipiny. Dwa lata przebywali tam, oddając się różnym formom apostolstwa wśród filipińskich chrześcijan.
   W 1619 r. z innymi udał się do Japonii. Tam wraz z bratem Wincentym od św. Józefa nauczał, katechizował i utwierdzał bojących się. Dzięki roztropności i przebiegłości udawało mu się uniknąć oddziałów, które ich poszukiwały. Jednak 17 IX 1620 r. zostali wydani przez chrześcijanina apostatę. Piotr został stracony 10 IX 1622 r. na Wzgórzu Męczenników w Nagasaki, śpiewając: Łaudate Dorniriurn omries gentes.
   Błogosławiony papież Pius IX beatyfikował go 7 VII 1867 r.
   Panie, utwierdź w nas nieustraszoną wiarę, dla której bł. Piotr z Avili, kapłan i męczennik, przylgnął do Chrystusa, Twojego Syna i dla Niego przelał krew; spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się sakramentem zbawienia dla wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

zamknij
Wyślij kartkę