Sitio Franciscano Del Centro Juvenil De Vocaciones "Trzej Towarzysze" De Chorzów

   Bienvenido al sitio franciscano de la pastoral juvenil de la Provincia de los Frailes Menores de Katowice, Polonia.
   El objetivo principal de nuestro sitio es acompańar a los jóvenes y proporcionarles algunas informaciones sobre las posibilidades de realizar un camino de fe según el espíritu de San Francisco y Santa Clara de Asis en nuestro Centro "Trzej Towarzysze" (Tres Compańeros) de Chorzów.
   Por ello queremos ofrecerte una guía y nuestra ayuda on-line sobre las actividades desarrolladas en nuestro Centro.

   En nuestra página web encontrarás diversos servicios: • Información general sobre nuestro Centro "Trzej Towarzysze" (Tres Compańeros) • Información sobre San Francisco y Santa Clara de Asis • Información relacionada con las etapas de formación en nuestra Provincia (postulantado, noviciado, formación post-noviciado y seminario mayor) • Información sobre la Tercera Orden Franciscana • Información sobre Juventud Franciscana (JuFra) • Información sobre las Clarisas • Un santo franciscano para cada día • Algunos testimonios de personas llamadas a la vida franciscana • Oraciones franciscanas • Noticias de las actividades en curso • Crónica de iniciativas pasadas (ver galería) • Invitaciones y propuestas de distinto tipo (puedes descargarte el poster) Te ofrecemos además un forum abierto al debate sobre diferentes temas propuestos por los participantes del sitio (por ahora solamente en polaco).
   Puedes acceder a la galería donde encontrarás fotos de nuestro Centro, de otros lugares franciscanos y de muchos otros sitios interesantes en los que se desarrolla nuestra actividad.
   Hemos abierto también para ti la tienda donde podrás pedir el libro sobre la cruz de San Damiano, el libro de cantos franciscanos o una pegatina con el logo de nuestro Centro.
   Puedes contactar con nosotros por e-mail: centrum(at)trzejtowarzysze.pl o escribiendo a:

   TRZEJ TOWARZYSZE
   Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe
   ul. Franciszkańska 1
   41-506 Chorzów
   Polonia

   Tel. 0048-32 247 38 70

   Te esperamos!

   Frailes Menores de la Provincia de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María en Polonia

   (traduccion: Marcelo Rodriguez Rivollier)


   La oración a la Virgen Imaculada En el Espiritu del Pobrecillo de Asís, que vino hace ochocientos ańos a este lugar santo para pedir "sentido y concocimiento", también nosotros, Hermanos Menores del Tercer Milenio, pedimos la intercesión de María en nuestro camino hacia "la gracia de los origenes" para que nuestra Orden siga abriendo sendas de futuro.
   A tí María, Madre de Jesús y de todos nosotros, te confiamos toda la Orden de Hermanos Menores, seguidores de Francisco. Acógenos en tu corazón de madre, para que podamos perseverar en la vocación franciscana y crecer siempre en "el Espíritu del Seńor y su santa operación".

   A tí María, Madre de Jesús y de todos nosotros, te dirijimos nuestra oración por todos nuestros hermanos misioneros, para que la fuerza de los mártires franciscanos, puedan anunciar la Buena Noticia de la salvación al mundo entero.

   A tí María, Madre de Jesús y de todos nosotros, te encomendamos a nuestros hermanos ancianos y enfermos. Abrázalos y infunde en ellos el coraje de imitar a Cristo crucificado.

   A tí María, Madre de Jesús y de todos nosotros, te encomedamos a todos nuestros hermanos que nos han precedido en el casa del Padre. Agradecemos el ejemplo de vida franciscana y su compromiso por construir el Reino de Dios.

   A tí María, Madre de Jesús y de todos nosotros, te presentamos nuestras infidelidades a la hora de vivir "según el Evangelio" y te pedimos la fuerza necesaria para seguir siendo fieles a la "forma de vida" trasmitida por el "hombre infinitamente pequeńo".

   A tí María, Madre de Jesús y de todos nosotros, a tu intercesión y protección nos acogemos para que seamos conscientes que la responsabilidad de ser Hermanos Menores tiene necesidad de tu materna presencia.

   Ayúdanos a ser modestos y pacíficos, mensajeros de justicia y de amor,
   intérpretes audaces de los signos de los tiempos,
   hombres nuevos y alegres,
   auténticos testigos del Evangelio,
   y abiertos al hombre de nuestro tiempo.
   A tí, María, Vírgen Inmaculada, te ofrecemos éstas rosas signo de nuestro amor y de nuestra confianza    hacia Tí, poniendo en tus manos el futuro de nuestro carisma. AMÉN
   
   Sergiusz M. Bałdyga OFM

X
   23 lipca
   Bł. Krystyn Gondek
   kapłan i męczennik z I Zakonu (1909-1942)

   Bł. Krystyn czyli Wojciech Stanisław Gondek urodił się 6 IV 1909 r. we wsi Słona w parafii Zakliczyn nad Dunajcem jako syn Jana i Julii z domu Cicha. Związany z franciszkanami z Zakliczyna, po szkole podstawowej podjął dalszą naukę w kolegium serafickim przy klasztorze Braci Mniejszych we Lwowie. Po szóstej klasie wstąpił do zakonu; został przyjęty do prowincji Matki Bożej Anielskiej i otrzymał imię Krystyn. Do nowicjatu w Wieliczce przybył 15 VIII 1928 r. Śluby czasowe złożył 26 VIII 1929 r., a wieczyste - 18 IV 1933 r. w Przemyślu i tam odbył również studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym. 21 VI 1936 r. został wyświęcony na kapłana w katedrze przemyskiej przez biskupa Franciszka Bardę. Został skierowany do pracy w Chełmie Lubelskim, a następnie do Włocławka, gdzie pełnił funkcję wikariusza parafialnego przy kościele franciszkanów.
   W czasie masowych aresztowań wśród duchowieństwa, w listopadzie 1939 r., w tym także bł. biskupa Michała Kozala oraz zamknięcia katedry i kościołów parafialnych we Włocławku, franciszkanów pozostawiono na razie w spokoju. W tej sytuacji zorganizowano duszpasterstwo parafialne, powierzając je trzem będącym na wolności franciszkanom; jednym z nich był o. Krystyn Gondek. Jednak 26 VIII 1940 r. wkroczyło do klasztoru gestapo i oznajmiono zakonnikom, że mają się udać do Niemiec na naukę języka, ponieważ Włocławek (Leslau) jest miastem niemieckim i obowiązuje tu język niemiecki. Miał zostać tu tylko przełożony o. Narcyz Turchan. Po przybyciu na gestapo zastali już tam ponad stu kapłanów diecezjalnych zwiezionych z diecezji włocławskiej i częściowo płockiej; wszyscy zostali aresztowani i wywiezieni do obozu przejściowego w Szczeglinie koło Poznania, a trzy dni później dużym transportem, liczącym prawie 500 duchownych, do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen koło Berlina. Stąd 12 XII 1940 r. wszyscy duchowni zostali przetransportowani do Dachau. Ojciec Krystyn otrzymał numer 22779. Wycieńczony dostał się na rewir. Przed pójściem do obozowego szpitala pożegnał się słowami: "Do zobaczenia w niebie!". Według kartoteki obozowej zmarł 23 VII 1942 r.
   Beatyfikował go w grupie 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej dnia 13 VI 1999 r. w Warszawie papież Jan Paweł II.
   Boże bogaty w miłosierdzie, wspominamy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Krystyna, kapłana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach; otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę