Homepage Of Youth Franciscan Centre "Trzej Towarzysze" in Chorzów

   Hallo, we greet you from the Homepage of the Franciscans from Katowice (Poland), which is created by young Franciscans for young people and those who still feel young.
   The aim of our page is providing the information about the life and spirituality of St Francis & Clare of Assisi.
   It also enables you to accompany young people on their way of faith in our Franciscan centre for the young people "Trzej Towarzysze" (Three Comrades/Companions) in Chorzów.
   If you would like to then visit us again, we would be happy about your visit.
   Our Homepage shows the activities of our centre for the young people. You will find there reports, a lot of photos and proposals from our retreats, days of concentration and the days spent together.
   You have the possibility to learn more about St Francis and everything that belongs to Franciscan life.

   Our links: • our centre "Trzej Towarzysze" in Chorzów • Francis & Clare • Franciscan life • our three stages of formation: postulantship, noviciate, juniorate • our seminary in Katowice • Franciscan community • the nuns of the Order of St Clare • Franciscan saints for every day • testimonies of the calling for the Order of St Francis • Franciscan prayers • news • chronicle • days of spiritual retreats, being together (poster downloads) You can see the photos from our centre in Chorzów but also from all the places where we have spent time with our youth and which have something to do with Franciscan Orders.
   The shop is also at your disposal. Here you can order our song-book "Biedaczyna", the notebook about the cross from San Damiano and the stickers from our centre "Trzej Towarzysze" (these are for free!).
We are always glad to receive your feedback.
   Contact with us:
   Email: centrum(at)trzejtowarzysze.pl

   Address:
   TRZEJ TOWARZYSZE
   Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe
   ul. Franciszkańska 1
   41-506 Chorzów
   Poland

   Telephone: 0048-32 247 38 70

   Your Franciscans

   The Franciscans from the Province of Assumption of Virgin Mary in Poland

   (Translated by: Ewa Turzańska)


   A prayer of entrust the Order to the Most Holy Virgin, the Immaculate Conception, patroness of our Order In the spirit of the Poverello of Assisi, who came to this holy place 800 years ago to ask for "wisdom and discernment", so do we, Friars Minor of the third Millenium, ask the intercession of Mary on our way towards the "graces of the origins" so that our Order may continue to open up paths toward the future.
   To you Mary, Mother of Jesus and of us all, we entrust the entire Order of the Friars Minor, followers of Francis. Welcome us into your motherly heart, so that we may persevere in the Franciscan vocation and always grow in the "spirit of the Lord and his holy operation".

   To you Mary, Mother of Jesus and of us all, we address our prayer for all of our missionary brothers, so that with the strength of the Franciscan martyrs, they may announce the good news of salvation to the whole world.

   To you Mary, Mother of Jesus and of us all, we commend our old and sick brothers. Embrace them and give them the courage to imitate the crucified Christ.

   To you Mary, Mother of Jesus and of us all, we commend our brothers who have preceded us to the house of the Father. We thank you for their example of Franciscan life and their commitment to construct the Kingdom of God.

   To you Mary, Mother of Jesus and of us all, we present our infidelities in the hour of living "according to the Gospel" and we ask you the necessary strength to continue to be faithful to the "form of life" transmitted to us by "the infinitely small man".

   To you Mary, Mother of Jesus and of us all, to your intercession and protection we entrust ourselves so that we be aware that the responsibility of being a Friar Minor needs your motherly presence.

   Help us to be modest and peaceful
   Messengers of justice and love,
   Daring interpreters of the signs of the times
   New and happy men
   Authentic witnesses of the Gospel
   Open to modern man.
   To you Mary, Immaculate Virgin, we offer these roses, sign of our love and of our fidelity towards you placing in your hands the future of our charism. Amen
   
   Sergiusz M. Bałdyga OFM

X
   23 lipca
   Bł. Krystyn Gondek
   kapłan i męczennik z I Zakonu (1909-1942)

   Bł. Krystyn czyli Wojciech Stanisław Gondek urodił się 6 IV 1909 r. we wsi Słona w parafii Zakliczyn nad Dunajcem jako syn Jana i Julii z domu Cicha. Związany z franciszkanami z Zakliczyna, po szkole podstawowej podjął dalszą naukę w kolegium serafickim przy klasztorze Braci Mniejszych we Lwowie. Po szóstej klasie wstąpił do zakonu; został przyjęty do prowincji Matki Bożej Anielskiej i otrzymał imię Krystyn. Do nowicjatu w Wieliczce przybył 15 VIII 1928 r. Śluby czasowe złożył 26 VIII 1929 r., a wieczyste - 18 IV 1933 r. w Przemyślu i tam odbył również studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym. 21 VI 1936 r. został wyświęcony na kapłana w katedrze przemyskiej przez biskupa Franciszka Bardę. Został skierowany do pracy w Chełmie Lubelskim, a następnie do Włocławka, gdzie pełnił funkcję wikariusza parafialnego przy kościele franciszkanów.
   W czasie masowych aresztowań wśród duchowieństwa, w listopadzie 1939 r., w tym także bł. biskupa Michała Kozala oraz zamknięcia katedry i kościołów parafialnych we Włocławku, franciszkanów pozostawiono na razie w spokoju. W tej sytuacji zorganizowano duszpasterstwo parafialne, powierzając je trzem będącym na wolności franciszkanom; jednym z nich był o. Krystyn Gondek. Jednak 26 VIII 1940 r. wkroczyło do klasztoru gestapo i oznajmiono zakonnikom, że mają się udać do Niemiec na naukę języka, ponieważ Włocławek (Leslau) jest miastem niemieckim i obowiązuje tu język niemiecki. Miał zostać tu tylko przełożony o. Narcyz Turchan. Po przybyciu na gestapo zastali już tam ponad stu kapłanów diecezjalnych zwiezionych z diecezji włocławskiej i częściowo płockiej; wszyscy zostali aresztowani i wywiezieni do obozu przejściowego w Szczeglinie koło Poznania, a trzy dni później dużym transportem, liczącym prawie 500 duchownych, do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen koło Berlina. Stąd 12 XII 1940 r. wszyscy duchowni zostali przetransportowani do Dachau. Ojciec Krystyn otrzymał numer 22779. Wycieńczony dostał się na rewir. Przed pójściem do obozowego szpitala pożegnał się słowami: "Do zobaczenia w niebie!". Według kartoteki obozowej zmarł 23 VII 1942 r.
   Beatyfikował go w grupie 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej dnia 13 VI 1999 r. w Warszawie papież Jan Paweł II.
   Boże bogaty w miłosierdzie, wspominamy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Krystyna, kapłana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach; otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę