Homepage Des Franziskanischen Jugendzentrums "Trzej Towarzysze" in Chorzów

   Hallo, wir grüßen Dich auf der Homepage der Franziskaner aus Kattowitz (Polen), die von jungen Franziskanern für die Jugendliche und junggebliebene Leute gemacht ist.
   Das Ziel unsere Seite ist die Information über das Leben und der Spiritualität der Hl. Franziskus & Klara von Assisi. Sie ermöglicht auch, die Begleitung der jungen Leute auf dem Weg des Glaubens in unserem Franziskanischen Jugendzentrums "Trzej Towarzysze" (Drei Genosse) in Chorzów.
   Wenn es Dir gefällt, dann besuche uns immer wieder. Wir freuen uns auf Dein kommen.
   Unsere Homepage zeigt die Aktivitäten unseres Jugendzentrums. Da findest Du Berichte, zahlreiche Fotos und viele Anregungen von unseren Exerzitien, Einkehrtagen und gemeinsam verbrachten Tagen.
   Du hast bei uns die Möglichkeit, den heiligen Franziskus und alles, was zum franziskanischen Leben dazu gehört, näher kennenlernen.

   Unsere Links: • Unser Zentrum "Trzej Towarzysze" in Chorzów • Franziskus & Klara • Franziskaner werden • Die drei Schritte der Formation: Postulat, Noviziat, Juniorat • Unser Priesterseminar in Kattowitz • Franziskanische Gemeinschaft • Klarissinnen • Franziskanische Heiligen für jeden Tag • Zeugnisse der Berufung zum Franziskanerorden • Franziskanische Gebete • Aktuelles • Chronik • Besinnungstage, Exerzitien, Zusammensein (Plakat downloaden) Du kannst die Bilder aus unserem Zentrum in Chorzow anschauen, aber auch von all den Orten, wo wir die Zeit mit den Jugendlichen verbringen, und die mit dem franziskanischen Orden zu tun haben.
   Ein Shop steht Dir auch zu Verfügung. Hier bekommst Du unser Liederbuch „Poverello“ ein Heft übers Kreuz von San Damiano und Aufkleber von unserem Zentrum "Trzej Towarzysze" (die sind gratis!).
   Wir freuen uns immer auf Dein Feedback.
   Kontakt mit Uns:
   Email: centrum(at)trzejtowarzysze.pl

   Adressen:
   TRZEJ TOWARZYSZE
   Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe
   ul. Franciszkańska 1
   41-506 Chorzów
   Polen

   Telefon: 0048-32 247 38 70

   Eure Franziskaner

   Minderbrüder der Provinz Aufnahme Mariens in den Himmel in Polen

   (übersetzt v. P. Äneas Opitek OFM)

X
   23 lipca
   Bł. Krystyn Gondek
   kapłan i męczennik z I Zakonu (1909-1942)

   Bł. Krystyn czyli Wojciech Stanisław Gondek urodił się 6 IV 1909 r. we wsi Słona w parafii Zakliczyn nad Dunajcem jako syn Jana i Julii z domu Cicha. Związany z franciszkanami z Zakliczyna, po szkole podstawowej podjął dalszą naukę w kolegium serafickim przy klasztorze Braci Mniejszych we Lwowie. Po szóstej klasie wstąpił do zakonu; został przyjęty do prowincji Matki Bożej Anielskiej i otrzymał imię Krystyn. Do nowicjatu w Wieliczce przybył 15 VIII 1928 r. Śluby czasowe złożył 26 VIII 1929 r., a wieczyste - 18 IV 1933 r. w Przemyślu i tam odbył również studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym. 21 VI 1936 r. został wyświęcony na kapłana w katedrze przemyskiej przez biskupa Franciszka Bardę. Został skierowany do pracy w Chełmie Lubelskim, a następnie do Włocławka, gdzie pełnił funkcję wikariusza parafialnego przy kościele franciszkanów.
   W czasie masowych aresztowań wśród duchowieństwa, w listopadzie 1939 r., w tym także bł. biskupa Michała Kozala oraz zamknięcia katedry i kościołów parafialnych we Włocławku, franciszkanów pozostawiono na razie w spokoju. W tej sytuacji zorganizowano duszpasterstwo parafialne, powierzając je trzem będącym na wolności franciszkanom; jednym z nich był o. Krystyn Gondek. Jednak 26 VIII 1940 r. wkroczyło do klasztoru gestapo i oznajmiono zakonnikom, że mają się udać do Niemiec na naukę języka, ponieważ Włocławek (Leslau) jest miastem niemieckim i obowiązuje tu język niemiecki. Miał zostać tu tylko przełożony o. Narcyz Turchan. Po przybyciu na gestapo zastali już tam ponad stu kapłanów diecezjalnych zwiezionych z diecezji włocławskiej i częściowo płockiej; wszyscy zostali aresztowani i wywiezieni do obozu przejściowego w Szczeglinie koło Poznania, a trzy dni później dużym transportem, liczącym prawie 500 duchownych, do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen koło Berlina. Stąd 12 XII 1940 r. wszyscy duchowni zostali przetransportowani do Dachau. Ojciec Krystyn otrzymał numer 22779. Wycieńczony dostał się na rewir. Przed pójściem do obozowego szpitala pożegnał się słowami: "Do zobaczenia w niebie!". Według kartoteki obozowej zmarł 23 VII 1942 r.
   Beatyfikował go w grupie 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej dnia 13 VI 1999 r. w Warszawie papież Jan Paweł II.
   Boże bogaty w miłosierdzie, wspominamy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Krystyna, kapłana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach; otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę