Juniorat i seminarium

Nie trwoń czasu!
   Pierwsze śluby zakonne, które złożysz po ukończeniu Nowicjatu, zwane są profesją czasową. Stajesz się teraz jednym z Braci Mniejszych (śluby te odnawia się co roku, aż do ostatecznych ślubów wieczystych).
   Rozpoczyna się kolejny etap Twojej franciszkańskiej drogi. Trafiasz do Domu Profesów Czasowych (Junioratu) w Katowicach Panewnikach.
   Tu również działa Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych.

   Adres:
     Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych
     ul. Panewnicka 76
     40-760 Katowice-Panewniki
     tel./fax: 032 / 252 68 05
     e-mail: rektorat@panewniki.pl
     web: www.panewniki.pl

     Dom Formacji Początkowej
     ul. Panewnicka 76
     40-760 Katowice-Panewniki
     tel.: 032 / 801 15 54
     e-mail: dfp@panewniki.pl

   Pozostaniesz tu aż do złożenia ślubów wieczystych. Czeka Cię teraz sporo nauki. Jeśli zechcesz być kapłanem, masz przed sobą 6 lat studiów w Seminarium. Jako przyszły kapłan odbędziesz również praktykę w parafii. Bracia nie będący klerykami również studiują wybrane przedmioty, a także uczą się zawodu lub podejmują studia wyższe.

   Czy wiesz, że w ciągu ponad 50 lat Seminarium w Panewnikach wydało aż 360 kapłanów?

   JUNIORAT
   Juniorat rozpoczyna się od złożenia ślubów czasowych, aż do złożenia ślubów wieczystych. Dom Formacji Początkowej (DFP) jest w Katowicach Panewnikach. Formacja w DFP trwa 4 lata i jest przeznaczona dla braci, którzy nie będą przyjmowali święceń kapłańskich. Wypełniona jest ta formacja pogłębianiem znajomości Pisma Św., teologii i franciszkanizmu. Bracia przygotowują się do konkretnych posług w klasztorach jako:
   Formacja ta potrzebna jest braciom, aby mogli w przyszłości dobrze wykonać powierzone zadania i współtworzyć życie duchowe we wspólnocie.
   Po zakończeniu tego etapu formacji i złożeniu ślubów wieczystych, bracia udają się na wyznaczone placówki do klasztorów naszej prowincji.

 

 

Komentarze:
Dziękujemy za dodanie komentarza.
Komentarz czeka na akceptację moderatora.
Oczywiście - jeśli posiadają wykształcenie wyższe wymagane do nauczania katechezy w szkole.
Czy bracia laicy mogą katechizować w szkołach? Pozdrawiam +
Ja pragnę być bratem zakonnym :D w Zakonie Braci Mniejszych:)
Pozdrawiam Braci i Ojców - Franciszkanów

OFM

O-Oficjalni
F-Fajni
M-Mężycźni

Pokój i Dobro ! :D ;D ;) :) ;P :P

X
   23 lipca
   Bł. Krystyn Gondek
   kapłan i męczennik z I Zakonu (1909-1942)

   Bł. Krystyn czyli Wojciech Stanisław Gondek urodił się 6 IV 1909 r. we wsi Słona w parafii Zakliczyn nad Dunajcem jako syn Jana i Julii z domu Cicha. Związany z franciszkanami z Zakliczyna, po szkole podstawowej podjął dalszą naukę w kolegium serafickim przy klasztorze Braci Mniejszych we Lwowie. Po szóstej klasie wstąpił do zakonu; został przyjęty do prowincji Matki Bożej Anielskiej i otrzymał imię Krystyn. Do nowicjatu w Wieliczce przybył 15 VIII 1928 r. Śluby czasowe złożył 26 VIII 1929 r., a wieczyste - 18 IV 1933 r. w Przemyślu i tam odbył również studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym. 21 VI 1936 r. został wyświęcony na kapłana w katedrze przemyskiej przez biskupa Franciszka Bardę. Został skierowany do pracy w Chełmie Lubelskim, a następnie do Włocławka, gdzie pełnił funkcję wikariusza parafialnego przy kościele franciszkanów.
   W czasie masowych aresztowań wśród duchowieństwa, w listopadzie 1939 r., w tym także bł. biskupa Michała Kozala oraz zamknięcia katedry i kościołów parafialnych we Włocławku, franciszkanów pozostawiono na razie w spokoju. W tej sytuacji zorganizowano duszpasterstwo parafialne, powierzając je trzem będącym na wolności franciszkanom; jednym z nich był o. Krystyn Gondek. Jednak 26 VIII 1940 r. wkroczyło do klasztoru gestapo i oznajmiono zakonnikom, że mają się udać do Niemiec na naukę języka, ponieważ Włocławek (Leslau) jest miastem niemieckim i obowiązuje tu język niemiecki. Miał zostać tu tylko przełożony o. Narcyz Turchan. Po przybyciu na gestapo zastali już tam ponad stu kapłanów diecezjalnych zwiezionych z diecezji włocławskiej i częściowo płockiej; wszyscy zostali aresztowani i wywiezieni do obozu przejściowego w Szczeglinie koło Poznania, a trzy dni później dużym transportem, liczącym prawie 500 duchownych, do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen koło Berlina. Stąd 12 XII 1940 r. wszyscy duchowni zostali przetransportowani do Dachau. Ojciec Krystyn otrzymał numer 22779. Wycieńczony dostał się na rewir. Przed pójściem do obozowego szpitala pożegnał się słowami: "Do zobaczenia w niebie!". Według kartoteki obozowej zmarł 23 VII 1942 r.
   Beatyfikował go w grupie 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej dnia 13 VI 1999 r. w Warszawie papież Jan Paweł II.
   Boże bogaty w miłosierdzie, wspominamy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Krystyna, kapłana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach; otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę