Juniorat i seminarium

Nie trwoń czasu!
   Pierwsze śluby zakonne, które złożysz po ukończeniu Nowicjatu, zwane są profesją czasową. Stajesz się teraz jednym z Braci Mniejszych (śluby te odnawia się co roku, aż do ostatecznych ślubów wieczystych).
   Rozpoczyna się kolejny etap Twojej franciszkańskiej drogi. Trafiasz do Domu Profesów Czasowych (Junioratu) w Katowicach Panewnikach.
   Tu również działa Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych.

   Adres:
     Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych
     ul. Panewnicka 76
     40-760 Katowice-Panewniki
     tel./fax: 032 / 252 68 05
     e-mail: rektorat@panewniki.pl
     web: www.panewniki.pl

     Dom Formacji Początkowej
     ul. Panewnicka 76
     40-760 Katowice-Panewniki
     tel.: 032 / 801 15 54
     e-mail: dfp@panewniki.pl

   Pozostaniesz tu aż do złożenia ślubów wieczystych. Czeka Cię teraz sporo nauki. Jeśli zechcesz być kapłanem, masz przed sobą 6 lat studiów w Seminarium. Jako przyszły kapłan odbędziesz również praktykę w parafii. Bracia nie będący klerykami również studiują wybrane przedmioty, a także uczą się zawodu lub podejmują studia wyższe.

   Czy wiesz, że w ciągu ponad 50 lat Seminarium w Panewnikach wydało aż 360 kapłanów?

   JUNIORAT
   Juniorat rozpoczyna się od złożenia ślubów czasowych, aż do złożenia ślubów wieczystych. Dom Formacji Początkowej (DFP) jest w Katowicach Panewnikach. Formacja w DFP trwa 4 lata i jest przeznaczona dla braci, którzy nie będą przyjmowali święceń kapłańskich. Wypełniona jest ta formacja pogłębianiem znajomości Pisma Św., teologii i franciszkanizmu. Bracia przygotowują się do konkretnych posług w klasztorach jako:
   Formacja ta potrzebna jest braciom, aby mogli w przyszłości dobrze wykonać powierzone zadania i współtworzyć życie duchowe we wspólnocie.
   Po zakończeniu tego etapu formacji i złożeniu ślubów wieczystych, bracia udają się na wyznaczone placówki do klasztorów naszej prowincji.

 

 

Komentarze:
Dziękujemy za dodanie komentarza.
Komentarz czeka na akceptację moderatora.
Oczywiście - jeśli posiadają wykształcenie wyższe wymagane do nauczania katechezy w szkole.
Czy bracia laicy mogą katechizować w szkołach? Pozdrawiam +
Ja pragnę być bratem zakonnym :D w Zakonie Braci Mniejszych:)
Pozdrawiam Braci i Ojców - Franciszkanów

OFM

O-Oficjalni
F-Fajni
M-Mężycźni

Pokój i Dobro ! :D ;D ;) :) ;P :P

X
   21 lutego
   Św. Leon Karasuma
   męczennik z III Zakonu (+1597)

   Leon był pierwszym tercjarzem w Japonii. Początkowo był przeciwnikiem chrześcijan, prześladując ich na różne sposoby. Kiedy do Meako przybyli franciszkanie, podbił go ich sposób życia, ubóstwo i prostota z jaką głosili Ewangelię. Poprosił o chrzest i stał się towarzyszem braci św. Franciszka z Asyżu. Przykład jego życia pociągał innych Japończyków. Został aresztowany 31 XII 1596 r., a 5 II 1597 r. poniósł śmierć na krzyżu w Nagasaki.
   Błogosławiony papież Pius IX zaliczył go w poczet świętych 8 VI 1862 r.
   Boże, Ty w chwalebnym męczeństwie św. Leona dałeś nam znak Twojej miłosnej obecności w Kościele; udziel nam, abyśmy ufając jego wstawiennictwu, naśladowali go w wyznawaniu naszej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę