Juniorat i seminarium

Nie trwoń czasu!
   Pierwsze śluby zakonne, które złożysz po ukończeniu Nowicjatu, zwane są profesją czasową. Stajesz się teraz jednym z Braci Mniejszych (śluby te odnawia się co roku, aż do ostatecznych ślubów wieczystych).
   Rozpoczyna się kolejny etap Twojej franciszkańskiej drogi. Trafiasz do Domu Profesów Czasowych (Junioratu) w Katowicach Panewnikach.
   Tu również działa Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych.

   Adres:
     Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych
     ul. Panewnicka 76
     40-760 Katowice-Panewniki
     tel./fax: 032 / 252 68 05
     e-mail: rektorat@panewniki.pl
     web: www.panewniki.pl

     Dom Formacji Początkowej
     ul. Panewnicka 76
     40-760 Katowice-Panewniki
     tel.: 032 / 801 15 54
     e-mail: dfp@panewniki.pl

   Pozostaniesz tu aż do złożenia ślubów wieczystych. Czeka Cię teraz sporo nauki. Jeśli zechcesz być kapłanem, masz przed sobą 6 lat studiów w Seminarium. Jako przyszły kapłan odbędziesz również praktykę w parafii. Bracia nie będący klerykami również studiują wybrane przedmioty, a także uczą się zawodu lub podejmują studia wyższe.

   Czy wiesz, że w ciągu ponad 50 lat Seminarium w Panewnikach wydało aż 360 kapłanów?

   JUNIORAT
   Juniorat rozpoczyna się od złożenia ślubów czasowych, aż do złożenia ślubów wieczystych. Dom Formacji Początkowej (DFP) jest w Katowicach Panewnikach. Formacja w DFP trwa 4 lata i jest przeznaczona dla braci, którzy nie będą przyjmowali święceń kapłańskich. Wypełniona jest ta formacja pogłębianiem znajomości Pisma Św., teologii i franciszkanizmu. Bracia przygotowują się do konkretnych posług w klasztorach jako:
   Formacja ta potrzebna jest braciom, aby mogli w przyszłości dobrze wykonać powierzone zadania i współtworzyć życie duchowe we wspólnocie.
   Po zakończeniu tego etapu formacji i złożeniu ślubów wieczystych, bracia udają się na wyznaczone placówki do klasztorów naszej prowincji.

 

 

Komentarze:
Dziękujemy za dodanie komentarza.
Komentarz czeka na akceptację moderatora.
Oczywiście - jeśli posiadają wykształcenie wyższe wymagane do nauczania katechezy w szkole.
Czy bracia laicy mogą katechizować w szkołach? Pozdrawiam +
Ja pragnę być bratem zakonnym :D w Zakonie Braci Mniejszych:)
Pozdrawiam Braci i Ojców - Franciszkanów

OFM

O-Oficjalni
F-Fajni
M-Mężycźni

Pokój i Dobro ! :D ;D ;) :) ;P :P

X
   30 marca
   Św. Piotr Regalato
   kapłan z I Zakonu (1390-1456)

   Urodził się w 1390 r. w Valladolid (Hiszpania). Jako młodzieniec wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych, gdzie wyróżniał się pobożnością, umartwieniem, ubóstwem oraz umiłowaniem ciszy i samotności. W 1415 r. przyjął święcenia kapłańskie. Obdarzony został przez Boga różnymi charyzmatami. Zamarł 30 III 1456 r.
   Papież Benedykt XIV dnia 29 VI 1746 r. Piotra Regalato kanonizował.
   Boże, miłośniku pokornych, Ty wybrałeś kapłana św. Piotra Regalata, najmniejszego wśród braci, aby doprowadzić go do szczytów doskonałości serafickiej i ukazać go Twojemu ludowi jako wzór; spraw, abyśmy postępowali za jego przykładem i osiągnęli chwałę wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę