Juniorat i seminarium

Nie trwoń czasu!
   Pierwsze śluby zakonne, które złożysz po ukończeniu Nowicjatu, zwane są profesją czasową. Stajesz się teraz jednym z Braci Mniejszych (śluby te odnawia się co roku, aż do ostatecznych ślubów wieczystych).
   Rozpoczyna się kolejny etap Twojej franciszkańskiej drogi. Trafiasz do Domu Profesów Czasowych (Junioratu) w Katowicach Panewnikach.
   Tu również działa Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych.

   Adres:
     Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych
     ul. Panewnicka 76
     40-760 Katowice-Panewniki
     tel./fax: 032 / 252 68 05
     e-mail: rektorat@panewniki.pl
     web: www.panewniki.pl

     Dom Formacji Początkowej
     ul. Panewnicka 76
     40-760 Katowice-Panewniki
     tel.: 032 / 801 15 54
     e-mail: dfp@panewniki.pl

   Pozostaniesz tu aż do złożenia ślubów wieczystych. Czeka Cię teraz sporo nauki. Jeśli zechcesz być kapłanem, masz przed sobą 6 lat studiów w Seminarium. Jako przyszły kapłan odbędziesz również praktykę w parafii. Bracia nie będący klerykami również studiują wybrane przedmioty, a także uczą się zawodu lub podejmują studia wyższe.

   Czy wiesz, że w ciągu ponad 50 lat Seminarium w Panewnikach wydało aż 360 kapłanów?

   JUNIORAT
   Juniorat rozpoczyna się od złożenia ślubów czasowych, aż do złożenia ślubów wieczystych. Dom Formacji Początkowej (DFP) jest w Katowicach Panewnikach. Formacja w DFP trwa 4 lata i jest przeznaczona dla braci, którzy nie będą przyjmowali święceń kapłańskich. Wypełniona jest ta formacja pogłębianiem znajomości Pisma Św., teologii i franciszkanizmu. Bracia przygotowują się do konkretnych posług w klasztorach jako:
   Formacja ta potrzebna jest braciom, aby mogli w przyszłości dobrze wykonać powierzone zadania i współtworzyć życie duchowe we wspólnocie.
   Po zakończeniu tego etapu formacji i złożeniu ślubów wieczystych, bracia udają się na wyznaczone placówki do klasztorów naszej prowincji.

 

 

Komentarze:
Dziękujemy za dodanie komentarza.
Komentarz czeka na akceptację moderatora.
Oczywiście - jeśli posiadają wykształcenie wyższe wymagane do nauczania katechezy w szkole.
Czy bracia laicy mogą katechizować w szkołach? Pozdrawiam +
Ja pragnę być bratem zakonnym :D w Zakonie Braci Mniejszych:)
Pozdrawiam Braci i Ojców - Franciszkanów

OFM

O-Oficjalni
F-Fajni
M-Mężycźni

Pokój i Dobro ! :D ;D ;) :) ;P :P

X

   21 września
   Bł. Piotr z Avili
   kapłan i męczennik z I Zakonu (ok. 1592-1622)

   Urodził się około 1592 r. w Palornero koło Avili (Hiszpania). Od młodości odznaczał się inteligencją i dobrocią. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w prowincji św. Józefa, gdzie bracia żyli według norm i dyrektyw św. Piotra z Alkantary. Ojciec Piotr oddał się akcjom apostolskim, kierownictwu duchowemu, dziełom miłości oraz duchowej formacji dusz.
   Często zastanawiał się nad słowami Chrystusa: "Idźcie na cały świat głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, lecz kto nie uwierzy będzie potępiony". A także nad słowami św. Franciszka: "Teraz, bracia moi, rozejdźcie się po całym świecie i głoście Ewangelię dobra i pokoju". Ojciec Ludwik Sotelo przekonał o. Piotra, aby udał się z nim na misje. W 1617 r. trzydziestu franciszkanów opuściło Hiszpanię i udało się na Filipiny. Dwa lata przebywali tam, oddając się różnym formom apostolstwa wśród filipińskich chrześcijan.
   W 1619 r. z innymi udał się do Japonii. Tam wraz z bratem Wincentym od św. Józefa nauczał, katechizował i utwierdzał bojących się. Dzięki roztropności i przebiegłości udawało mu się uniknąć oddziałów, które ich poszukiwały. Jednak 17 IX 1620 r. zostali wydani przez chrześcijanina apostatę. Piotr został stracony 10 IX 1622 r. na Wzgórzu Męczenników w Nagasaki, śpiewając: Łaudate Dorniriurn omries gentes.
   Błogosławiony papież Pius IX beatyfikował go 7 VII 1867 r.
   Panie, utwierdź w nas nieustraszoną wiarę, dla której bł. Piotr z Avili, kapłan i męczennik, przylgnął do Chrystusa, Twojego Syna i dla Niego przelał krew; spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się sakramentem zbawienia dla wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

zamknij
Wyślij kartkę