Pomoc Powołaniom

   Franciszkańskie Duszpasterstwo Powołań oraz Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe TRZEJ TOWARZYSZE w Chorzowie proponują włączenie się we wspólnotę modlitewną, która przede wszystkim troszczy się o nowe powołania oraz wspiera już Powołanych.
   Przedsięwzięcie POMOC POWOŁANIOM polega na stworzeniu łańcucha solidarności wyrażającej się przede wszystkim w modlitwie indywidualnej jak i wspólnotowej.
   Propozycja ta jest skierowana do każdego, komu bliska jest odpowiedzialność o nowe powołania. Do tej wspólnoty modlitewnej może się włączyć każdy, kto pragnie dzielić się darem modlitwy i w ten sposób przyczyniać się do krzewienia kultury powołań.

   Duchową opieką chcemy ogarnąć wszystkich kapłanów, braci zakonnych, seminarzystów, juniorystów, nowicjuszy i postulantów Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Katowicach Panewnikach oraz Braci zaangażowanych w duszpasterstwo młodzieżowo-powołaniowe naszej Prowincji.

   Zachęcamy do czynnego udziału w Ofierze Eucharystycznej. Włączamy wszystkich zaangażowanych w POMOC POWOŁANIOM podczas celebracji Mszy św. pierwszoczwartkowej do wspólnej modlitwy.

   Inicjatywa ta nie wyklucza możliwości pomocy materialnej. Można przesłać dobrowolną ofiarę na rzecz Kurii Prowincjalnej Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanów) w Katowicach Panewnikach (ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice), konto: PKOBP Oddział 1 w Katowicach, nr 64 1020 2313 0000 3102 0126 0660 z dopiskiem "Pomoc Powołaniom".

   Niech "Pan żniwa" obdarza swym błogosławieństwem wszystkich włączających się w dzieło "Pomoc Powołaniom", zwłaszcza chorych i cierpiących. Niech umacnia powołanych w dawaniu świadectwa życia franciszkańskiego.

   Jeśli pragniesz włączyć się osobiście w POMOC POWOŁANIOM, prosimy o kontakt listowny:

   POMOC POWOŁANIOM
   FCMP "Trzej Towarzysze"
   ul. Franciszkańska 1
   41-506 Chorzów

   Zgłoszenie możesz także przesłać, drogą elektroniczną. Adres e-mail: centrum@trzejtowarzysze.pl


DO CIEBIE, PANIE, ZWRACAMY SIĘ Z UFNOŚCIĄ!

Jan Paweł II

Synu Boży!
Posłany przez Ojca do Ludzi wszystkich czasów
i do każdego zakątka ziemi!
Prosimy Cię przez pośrednictwo Maryi,
Matki Twojej i Matki naszej:
zwłaszcza tych, do specjalnej służby na rzecz Twego Królestwa
Jezu jedyny Zbawicielu człowieka!
Prosimy Cię w intencji naszych braci i sióstr,
którzy odpowiedzieli "tak" na Twoje powołanie
do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej.
Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia
i aby stawali się żywą Ewangelią.
Panie miłosierny i święty!
Posyłaj nadal nowych robotników
na żniwo Twojego Królestwa!
Wspieraj tych, których powołujesz
do naśladowania Ciebie w naszym czasie:
spraw, aby kontemplując Twoje oblicze,
odpowiedzieli z radością na zdumiewającą misję,
którą im powierzyłeś
dla dobra Twojego Ludu i wszystkich ludzi.
Ty, który jesteś Bogiem
i który żyjesz i królujesz
z Ojcem i Duchem Świętym
przez wszystkie wieki wieków.
Amen

 

Komentarze:
Dziękujemy za dodanie komentarza.
Komentarz czeka na akceptację moderatora.
Pax et Bonum
Jako obecny koordynator PP gorąco wszystkich zachęcam do włączenia się w dzieło Pomocy Powołaniom. We wspólnocie PP jest obecnie 103 "Aniołów opiekunów" naszych Braci, a Braci jest ponad trzystu. Zatem odwagi i zapraszam do modlitwy :)
pozdrawiam

X
   23 lipca
   Bł. Krystyn Gondek
   kapłan i męczennik z I Zakonu (1909-1942)

   Bł. Krystyn czyli Wojciech Stanisław Gondek urodił się 6 IV 1909 r. we wsi Słona w parafii Zakliczyn nad Dunajcem jako syn Jana i Julii z domu Cicha. Związany z franciszkanami z Zakliczyna, po szkole podstawowej podjął dalszą naukę w kolegium serafickim przy klasztorze Braci Mniejszych we Lwowie. Po szóstej klasie wstąpił do zakonu; został przyjęty do prowincji Matki Bożej Anielskiej i otrzymał imię Krystyn. Do nowicjatu w Wieliczce przybył 15 VIII 1928 r. Śluby czasowe złożył 26 VIII 1929 r., a wieczyste - 18 IV 1933 r. w Przemyślu i tam odbył również studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym. 21 VI 1936 r. został wyświęcony na kapłana w katedrze przemyskiej przez biskupa Franciszka Bardę. Został skierowany do pracy w Chełmie Lubelskim, a następnie do Włocławka, gdzie pełnił funkcję wikariusza parafialnego przy kościele franciszkanów.
   W czasie masowych aresztowań wśród duchowieństwa, w listopadzie 1939 r., w tym także bł. biskupa Michała Kozala oraz zamknięcia katedry i kościołów parafialnych we Włocławku, franciszkanów pozostawiono na razie w spokoju. W tej sytuacji zorganizowano duszpasterstwo parafialne, powierzając je trzem będącym na wolności franciszkanom; jednym z nich był o. Krystyn Gondek. Jednak 26 VIII 1940 r. wkroczyło do klasztoru gestapo i oznajmiono zakonnikom, że mają się udać do Niemiec na naukę języka, ponieważ Włocławek (Leslau) jest miastem niemieckim i obowiązuje tu język niemiecki. Miał zostać tu tylko przełożony o. Narcyz Turchan. Po przybyciu na gestapo zastali już tam ponad stu kapłanów diecezjalnych zwiezionych z diecezji włocławskiej i częściowo płockiej; wszyscy zostali aresztowani i wywiezieni do obozu przejściowego w Szczeglinie koło Poznania, a trzy dni później dużym transportem, liczącym prawie 500 duchownych, do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen koło Berlina. Stąd 12 XII 1940 r. wszyscy duchowni zostali przetransportowani do Dachau. Ojciec Krystyn otrzymał numer 22779. Wycieńczony dostał się na rewir. Przed pójściem do obozowego szpitala pożegnał się słowami: "Do zobaczenia w niebie!". Według kartoteki obozowej zmarł 23 VII 1942 r.
   Beatyfikował go w grupie 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej dnia 13 VI 1999 r. w Warszawie papież Jan Paweł II.
   Boże bogaty w miłosierdzie, wspominamy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Krystyna, kapłana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach; otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę