Pomoc Powołaniom

   Franciszkańskie Duszpasterstwo Powołań oraz Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe TRZEJ TOWARZYSZE w Chorzowie proponują włączenie się we wspólnotę modlitewną, która przede wszystkim troszczy się o nowe powołania oraz wspiera już Powołanych.
   Przedsięwzięcie POMOC POWOŁANIOM polega na stworzeniu łańcucha solidarności wyrażającej się przede wszystkim w modlitwie indywidualnej jak i wspólnotowej.
   Propozycja ta jest skierowana do każdego, komu bliska jest odpowiedzialność o nowe powołania. Do tej wspólnoty modlitewnej może się włączyć każdy, kto pragnie dzielić się darem modlitwy i w ten sposób przyczyniać się do krzewienia kultury powołań.

   Duchową opieką chcemy ogarnąć wszystkich kapłanów, braci zakonnych, seminarzystów, juniorystów, nowicjuszy i postulantów Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Katowicach Panewnikach oraz Braci zaangażowanych w duszpasterstwo młodzieżowo-powołaniowe naszej Prowincji.

   Zachęcamy do czynnego udziału w Ofierze Eucharystycznej. Włączamy wszystkich zaangażowanych w POMOC POWOŁANIOM podczas celebracji Mszy św. pierwszoczwartkowej do wspólnej modlitwy.

   Inicjatywa ta nie wyklucza możliwości pomocy materialnej. Można przesłać dobrowolną ofiarę na rzecz Kurii Prowincjalnej Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanów) w Katowicach Panewnikach (ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice), konto: PKOBP Oddział 1 w Katowicach, nr 64 1020 2313 0000 3102 0126 0660 z dopiskiem "Pomoc Powołaniom".

   Niech "Pan żniwa" obdarza swym błogosławieństwem wszystkich włączających się w dzieło "Pomoc Powołaniom", zwłaszcza chorych i cierpiących. Niech umacnia powołanych w dawaniu świadectwa życia franciszkańskiego.

   Jeśli pragniesz włączyć się osobiście w POMOC POWOŁANIOM, prosimy o kontakt listowny:

   POMOC POWOŁANIOM
   FCMP "Trzej Towarzysze"
   ul. Franciszkańska 1
   41-506 Chorzów

   Zgłoszenie możesz także przesłać, drogą elektroniczną. Adres e-mail: centrum@trzejtowarzysze.pl


DO CIEBIE, PANIE, ZWRACAMY SIĘ Z UFNOŚCIĄ!

Jan Paweł II

Synu Boży!
Posłany przez Ojca do Ludzi wszystkich czasów
i do każdego zakątka ziemi!
Prosimy Cię przez pośrednictwo Maryi,
Matki Twojej i Matki naszej:
zwłaszcza tych, do specjalnej służby na rzecz Twego Królestwa
Jezu jedyny Zbawicielu człowieka!
Prosimy Cię w intencji naszych braci i sióstr,
którzy odpowiedzieli "tak" na Twoje powołanie
do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej.
Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia
i aby stawali się żywą Ewangelią.
Panie miłosierny i święty!
Posyłaj nadal nowych robotników
na żniwo Twojego Królestwa!
Wspieraj tych, których powołujesz
do naśladowania Ciebie w naszym czasie:
spraw, aby kontemplując Twoje oblicze,
odpowiedzieli z radością na zdumiewającą misję,
którą im powierzyłeś
dla dobra Twojego Ludu i wszystkich ludzi.
Ty, który jesteś Bogiem
i który żyjesz i królujesz
z Ojcem i Duchem Świętym
przez wszystkie wieki wieków.
Amen

 

Komentarze:
Dziękujemy za dodanie komentarza.
Komentarz czeka na akceptację moderatora.
Pax et Bonum
Jako obecny koordynator PP gorąco wszystkich zachęcam do włączenia się w dzieło Pomocy Powołaniom. We wspólnocie PP jest obecnie 103 "Aniołów opiekunów" naszych Braci, a Braci jest ponad trzystu. Zatem odwagi i zapraszam do modlitwy :)
pozdrawiam

X
   30 marca
   Św. Piotr Regalato
   kapłan z I Zakonu (1390-1456)

   Urodził się w 1390 r. w Valladolid (Hiszpania). Jako młodzieniec wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych, gdzie wyróżniał się pobożnością, umartwieniem, ubóstwem oraz umiłowaniem ciszy i samotności. W 1415 r. przyjął święcenia kapłańskie. Obdarzony został przez Boga różnymi charyzmatami. Zamarł 30 III 1456 r.
   Papież Benedykt XIV dnia 29 VI 1746 r. Piotra Regalato kanonizował.
   Boże, miłośniku pokornych, Ty wybrałeś kapłana św. Piotra Regalata, najmniejszego wśród braci, aby doprowadzić go do szczytów doskonałości serafickiej i ukazać go Twojemu ludowi jako wzór; spraw, abyśmy postępowali za jego przykładem i osiągnęli chwałę wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę