Pomoc Powołaniom

   Franciszkańskie Duszpasterstwo Powołań oraz Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe TRZEJ TOWARZYSZE w Chorzowie proponują włączenie się we wspólnotę modlitewną, która przede wszystkim troszczy się o nowe powołania oraz wspiera już Powołanych.
   Przedsięwzięcie POMOC POWOŁANIOM polega na stworzeniu łańcucha solidarności wyrażającej się przede wszystkim w modlitwie indywidualnej jak i wspólnotowej.
   Propozycja ta jest skierowana do każdego, komu bliska jest odpowiedzialność o nowe powołania. Do tej wspólnoty modlitewnej może się włączyć każdy, kto pragnie dzielić się darem modlitwy i w ten sposób przyczyniać się do krzewienia kultury powołań.

   Duchową opieką chcemy ogarnąć wszystkich kapłanów, braci zakonnych, seminarzystów, juniorystów, nowicjuszy i postulantów Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Katowicach Panewnikach oraz Braci zaangażowanych w duszpasterstwo młodzieżowo-powołaniowe naszej Prowincji.

   Zachęcamy do czynnego udziału w Ofierze Eucharystycznej. Włączamy wszystkich zaangażowanych w POMOC POWOŁANIOM podczas celebracji Mszy św. pierwszoczwartkowej do wspólnej modlitwy.

   Inicjatywa ta nie wyklucza możliwości pomocy materialnej. Można przesłać dobrowolną ofiarę na rzecz Kurii Prowincjalnej Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanów) w Katowicach Panewnikach (ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice), konto: PKOBP Oddział 1 w Katowicach, nr 64 1020 2313 0000 3102 0126 0660 z dopiskiem "Pomoc Powołaniom".

   Niech "Pan żniwa" obdarza swym błogosławieństwem wszystkich włączających się w dzieło "Pomoc Powołaniom", zwłaszcza chorych i cierpiących. Niech umacnia powołanych w dawaniu świadectwa życia franciszkańskiego.

   Jeśli pragniesz włączyć się osobiście w POMOC POWOŁANIOM, prosimy o kontakt listowny:

   POMOC POWOŁANIOM
   FCMP "Trzej Towarzysze"
   ul. Franciszkańska 1
   41-506 Chorzów

   Zgłoszenie możesz także przesłać, drogą elektroniczną. Adres e-mail: centrum@trzejtowarzysze.pl


DO CIEBIE, PANIE, ZWRACAMY SIĘ Z UFNOŚCIĄ!

Jan Paweł II

Synu Boży!
Posłany przez Ojca do Ludzi wszystkich czasów
i do każdego zakątka ziemi!
Prosimy Cię przez pośrednictwo Maryi,
Matki Twojej i Matki naszej:
zwłaszcza tych, do specjalnej służby na rzecz Twego Królestwa
Jezu jedyny Zbawicielu człowieka!
Prosimy Cię w intencji naszych braci i sióstr,
którzy odpowiedzieli "tak" na Twoje powołanie
do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej.
Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia
i aby stawali się żywą Ewangelią.
Panie miłosierny i święty!
Posyłaj nadal nowych robotników
na żniwo Twojego Królestwa!
Wspieraj tych, których powołujesz
do naśladowania Ciebie w naszym czasie:
spraw, aby kontemplując Twoje oblicze,
odpowiedzieli z radością na zdumiewającą misję,
którą im powierzyłeś
dla dobra Twojego Ludu i wszystkich ludzi.
Ty, który jesteś Bogiem
i który żyjesz i królujesz
z Ojcem i Duchem Świętym
przez wszystkie wieki wieków.
Amen

 

Komentarze:
Dziękujemy za dodanie komentarza.
Komentarz czeka na akceptację moderatora.
Pax et Bonum
Jako obecny koordynator PP gorąco wszystkich zachęcam do włączenia się w dzieło Pomocy Powołaniom. We wspólnocie PP jest obecnie 103 "Aniołów opiekunów" naszych Braci, a Braci jest ponad trzystu. Zatem odwagi i zapraszam do modlitwy :)
pozdrawiam

X

   21 września
   Bł. Piotr z Avili
   kapłan i męczennik z I Zakonu (ok. 1592-1622)

   Urodził się około 1592 r. w Palornero koło Avili (Hiszpania). Od młodości odznaczał się inteligencją i dobrocią. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w prowincji św. Józefa, gdzie bracia żyli według norm i dyrektyw św. Piotra z Alkantary. Ojciec Piotr oddał się akcjom apostolskim, kierownictwu duchowemu, dziełom miłości oraz duchowej formacji dusz.
   Często zastanawiał się nad słowami Chrystusa: "Idźcie na cały świat głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, lecz kto nie uwierzy będzie potępiony". A także nad słowami św. Franciszka: "Teraz, bracia moi, rozejdźcie się po całym świecie i głoście Ewangelię dobra i pokoju". Ojciec Ludwik Sotelo przekonał o. Piotra, aby udał się z nim na misje. W 1617 r. trzydziestu franciszkanów opuściło Hiszpanię i udało się na Filipiny. Dwa lata przebywali tam, oddając się różnym formom apostolstwa wśród filipińskich chrześcijan.
   W 1619 r. z innymi udał się do Japonii. Tam wraz z bratem Wincentym od św. Józefa nauczał, katechizował i utwierdzał bojących się. Dzięki roztropności i przebiegłości udawało mu się uniknąć oddziałów, które ich poszukiwały. Jednak 17 IX 1620 r. zostali wydani przez chrześcijanina apostatę. Piotr został stracony 10 IX 1622 r. na Wzgórzu Męczenników w Nagasaki, śpiewając: Łaudate Dorniriurn omries gentes.
   Błogosławiony papież Pius IX beatyfikował go 7 VII 1867 r.
   Panie, utwierdź w nas nieustraszoną wiarę, dla której bł. Piotr z Avili, kapłan i męczennik, przylgnął do Chrystusa, Twojego Syna i dla Niego przelał krew; spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się sakramentem zbawienia dla wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

zamknij
Wyślij kartkę