1209-2009 :: Jubileusz 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych

Logo Jubileuszu 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych

   JUBILEUSZ 800-LECIA ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH

   Wiosną 1209 roku święty  Franciszek z Asyżu poprosił w Rzymie o zatwierdzenie napisanej przez siebie Reguły. Papież Innocenty III, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami miał odmówić i wręczyć św. Franciszkowi napomnienie, ale, jak mówią podania, pod wpływem snu z poprzedniej nocy postanowił zatwierdzić Regułę. W śnie tym papież Innocenty widział walące się mury bazyliki św. Jana na Lateranie  oraz  młodzieńca, który w jego oczach urósł do olbrzyma i ocalił Lateran. W św. Franciszku Innocenty rozpoznał młodzieńca ze swego snu i zatwierdził franciszkański sposób życia, polecając braciom mniejszym głoszenie nawrócenia i pokuty.
   Do dzisiaj na pamiatkę tego wydarzenia można ogladać pod Bazyliką św. Jana na Lateranie  piękny monument Biedaczyny z Asyżu, który razem ze swoimi towarzyszami otrzymał Regułę i błogosławieństwo dla siebie i swoich braci.
   Cieszymy się z daru św. Franciszka dla calego Kościoła i z radością obchodzimy Jubileusz 800-lecia  założenia Zakonu Braci Mniejszych i pragniemy się dzielić charyzmatem franciszkańskim we współczesnym świecie.

   /AS/

   REGUŁA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

   Święty Franciszek z Asyżu, założyciel Zakonu Braci Mniejszych pod naciskiem swoich braci proszących dla całego Zakonu o ostateczną regułę, która by normowała całe życie braci mniejszych. Franciszek postanawia udać się zimą 1222 r. do pustelni w Fonte Colombo, gdzie podczas modlitwy i postu pisze ostateczny tekst Reguły.
   Reguła nie stanowi dzieła samego Franciszka, ale jest to owoc pracy zespołowej. Biedaczyna pisał z br. Leonem, który był jego sekretarzem i br. Bonizzo, który był biegły w prawie kościelnym.
   Reguła dzieli się na dwanaście rozdziałów, które stanowią program życia i apostolstwa braci mniejszych. Już pierwszy rozdział określa ideę Zakonu: Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości (2Reg. 1).
   Następne 5 rozdziałów są rozwinięciem pierwszego i ukazują one, że we wspólnocie jesteśmy braćmi, żyjącymi w ubóstwie, utrzymującym się z pracy fizycznej czy umysłowej, a kiedy to nie wystarcza możemy udać się po jałmużnę. Kolejne rozdziały reguły, aż do dwunastego stanowią przepisy dotyczące nakładania pokuty za grzechy, wyboru przełożonego całego zakonu, oraz także kaznodziejstwo i misji między niewiernymi.
   Poprzez sformułowania prawne przebija się przez całą regułę duch franciszkański, który odzwierciedla Ewangelię w taki sposób jak przyjmował i przeżywał św. Franciszek. Reguła w ostatecznej formie została zatwierdzona przez papieża Honoriusz III 29 listopada 1223 r. bullą Solet annuere.
   Reguła napisana przez św. Franciszka z Asyżu nie stanowi tekstu obowiązującego tylko Zakon Braci Mniejszych, ale jest fundamentem dla wszystkich gałęzi życia franciszkańskiego. Do dnia dzisiejszego zachował się oryginał bulli zatwierdzający Regułę wraz z jej tekstem i jest przechowywany jako relikwia w Sacro Convento w Asyżu.

   /AG/

Fonte Colombo
Miejsce gdzie w 1223 r. św. Franciszek ułożył Regułę Zatwierdzoną
© OFM

 

   ZAKON BRACI MNIEJSZYCH W LICZBACH

  Zakon Braci Mniejszych  (Ordo Fratrum Minorum - OFM), liczy obecnie 15 030 braci na całym świecie.
  W tej aktualnej liczbie zakonników, ponad 2 tys. to bracia w trakcie formacji. Poza tym Zakon liczy ponad 10 tys. kapłanów i ponad 2 tys. braci zakonnych. Z Zakonu Braci Mniejszych pochodzi 6 kardynałów i ponad 101 arcybiskupów i biskupów.
   Bracia Mniejsi są obecni w 110 krajach, na pięciu kontynentach: Afryka i Bliski Wschód - 1088 braci, Ameryka Łacińska - 3609, Ameryka Północna - 1616, Azja-Oceania - 1301, Europa - 7416.
   Na cały Zakon składa się 103 prowincji, 7 kustodii autonomicznych, 13 kustodii zależnych, 1 federacja, 19 fundacji.
   Obecnie następcą św. Franciszka z Asyżu, czyli najwyższym przełożonym Zakonu, jest minister generalny o. José Rodriguez Carballo OFM, pochodzący z Prowincji św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii.
   W Polsce znajduje się pięć prowincji Zakonu Braci Mniejszych: Niepokalanego Poczęcia, Matki Bożej Anielskiej, św. Jadwigi, św. Franciszka z Asyżu oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

 

   PROWINCJA WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W POLSCE

   Prowincja Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polsce jest jedną z najliczniejszych Prowincji w Zakonie Braci Mniejszych. Obecnie liczy 298 braci w tym 40 profesów czasowych, 14 nowicjuszy i 7 postulantów.
   Prowincja istnieje już ponad 150 lat i chociaż jej dzieje są bardzo zawiłe; nie brakowało bowiem w historii momentów całkowitego jej upadku, to jednak jej odradzanie się zawsze było znakiem Bożej Opatrzności jak i żywotności charyzmatu franciszkańskiego. Powstała  w 1855 r. w Prusach  i w Wielkim Księstwie Poznańskim Prowincja doznała ze strony zaborcy wielkiego upokorzenia poprzez kasaty i wypędzenie zakonników. Ten trudny okres przeżyło zaledwie sześciu braci. Jednak po pierwszej wojnie światowej, w obliczu nowego ładu politycznego odrodziła się  i rozwinęła na jeszcze większym obszarze niż przedtem i choć kolejna wojna światowa, zmiany granic oraz powojenne lata komunizmu nadal hamowały jej rozwój to jednak pod koniec XX stulecia jawiła się jako jedna z największych prowincji zakonnych na świecie, by dać w końcu życie jeszcze jednej nowej prowincji na ziemiach polskich jak i nowym fundacjom poza jej granicami.
   Pod względem służby Kościołowi Prowincja rozciąga dzisiaj swoją działalność na 19 diecezji w tym 7 na terenie Polski. Są to diecezje: Katowicka, Gliwicka, Bielsko-Żywiecka, Częstochowska, Kaliska, Opolska, Poznańska. Prowincja posiada 38 klasztorów.
   Formacja braci, tak jak w całym Zakonie, rozpoczyna się od postulatu i nowicjatu. Kandydaci do Zakonu jeszcze przedtem mają możność rozeznania swego powołania w naszym centrum młodzieżowo powołaniowym „Trzej Towarzysze", by później odbywać tradycyjne etapy formacji w postulacie, nowicjacie i w domu profesów czasowych. Bracia, zarówno zmierzający do święceń i jak i bracia niekapłani, przygotowują się do swoich posług w czasie kilkuletniej formacji duchowej i intelektualnej. Wielkim wydarzeniem naszej wspólnoty są zawsze śluby zakonne czy święcenia gromadzące wielu braci jak i wiernych.
   Życie Prowincji toczy się wokół tych samych zasad, które wytyczył św. Franciszek,  odczytywanych ciągle na nowo w zmieniającym się świecie. Nasza społeczność pragnie nieustannie odkrywać najgłębsze korzenie swej duchowej tożsamości.  W tym też nurcie od kilku lat funkcjonuje franciszkańska pustelna oparta na Regule świętego Franciszka dla pustelni, otwarta na wszystkich, którzy pragną zaczerpnąć tam z duchowego dziedzictwa Zakonu.
   Święty Franciszek powołał swój Zakon jako wspólnotę braci toteż nasze życie toczy się w mniejszych lub większych społecznościach. W Zakonie naszym wspólnotowy charakter posiada zarówno praca jak modlitwa oraz wypoczynek czyli tzw. zakonna rekreacja. Wspólnota w końcu towarzyszy nam w chwili śmierci.
   Jedną z bardziej charakterystycznych cech Prowincji jest zaangażowanie apostolskie podejmowane na różnych obszarach. Najczęściej podejmowaną posługą przez naszą Prowincję jest duszpasterstwo parafialne. Obecnie powierzono nam około 50 parafii, w tym 14 na terenie Polski. Wielu spośród nas podejmuje pracę w katechezie, w duszpasterstwie szpitalnym, akademickim czy więziennym. Tradycją towarzyszącą nam od dawna jest duszpasterstwo rekolekcyjno misyjne w parafiach na terenie całej Polski. Chętnie w końcu podejmowana jest każda inna posługa o którą zwracają się wierni czy duszpasterze.
   Prowincja chętnie odpowiadając na potrzeby Kościoła i Zakonu od wielu już lat wychodzi naprzeciw potrzebom innych jednostek Zakonu. W związku z tym niektórzy bracia podejmują pracę w innych krajach, zwłaszcza takich jak: Austria, Niemcy, Włochy, Ukraina, Czechy, Białoruś, Rosja, Estonia.
   Szczególnym wyzwaniem jest jednak nasz udział od 1971 r. w misjach pozaeuropejskich: w Boliwii, w Chinach, w Republice Środkowoafrykańskiej, Tanzanii i w Ziemi Świętej.
   Mając zaś na uwadze przyszły rozwój Zakonu na nowych terenach Prowincja założyła dwie Fundacje czyli zalążki nowych prowincji: na Białorusi oraz na Ukrainie w obrębie obrządku bizantyjskiego.
   Niektórzy spośród braci pielęgnują wielowiekową tradycję Zakonu poświęcając się pracy naukowej w różnych ośrodkach akademickich. Głównym ośrodkiem integrującym te wysiłki jest Wyższe Seminarium Duchowne Prowincji w Katowicach Panewnikach, posiadające także bibliotekę, jedną z największych bibliotek kościelnych w Polsce.
   Bracia starają się wszelako nieustannie odkrywać nowe obszary ewangelizacji dotychczas nie uprawiane.

   o. Ezdrasz Biesok OFM
   Minister Prowincjalny

DZIĘKUJEMY

Dziękujemy
za naszego założyciela św. Franciszka z Asyżu
za pierwszych polskich Braci Mniejszych
za rozwój  Zakonu w naszej Ojczyźnie
za obecność Braci w Polsce
za wierność Braci
za wszystkie nasze dzieła apostolskie
za misjonarzy franciszkańskich
za ewangelizację za granicami Polski
za wszystkie siostry Klaryski
za wszystkich  Franciszkanów  świeckich
za dar powołań franciszkańskich

*   *   *

   MODLITWA JUBILEUSZOWA

   Tobie Maryjo, Matko Jezusa i nas wszystkich,
   Oddajemy w opiekę cały Zakon Braci Mniejszych, naśladowców św. Franciszka.
   Przyjmij nas do Twego kochającego serca, abyśmy wytrwali w powołaniu franciszkańskim i mogli zawsze i w coraz większym stopniu "posiąść Ducha Pańskiego i Jego święte działanie".

   Tobie Maryjo, Matko Jezusa i nas wszystkich,
   Zawierzamy wszystkich naszych misjonarzy, by dzięki męczeństwu wielu naszych poprzedników, mogli głosić Dobrą Nowinę całemu światu.

   Tobie Maryjo, Matko Jezusa i nas wszystkich,
   Polecamy wszystkich naszych braci starszych i cierpiących.
   Obejmij ich swoim matczynym uczuciem i wlej w nich odwagę do naśladowania Chrystusa ukrzyżowanego.

   Tobie Maryjo, Matko Jezusa i nas wszystkich,
   Oddajemy pod Twe przemożne wstawiennictwo wszystkich naszych braci, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca.
   Jesteśmy im wdzięczni za ich życie franciszkańskie oraz ich wkład w budowanie Królestwa Bożego.

   Tobie Maryjo, Matko Jezusa i nas wszystkich,
   Powierzamy nasze niewierności popełnione w życiu "według świętej Ewangelii" i prosimy o siłę do bycia wiernymi "formie życia" przekazanej nam przez "człowieka nieskończenie małego".

   Tobie Maryjo, Matko Jezusa i nas wszystkich,
   Składamy prośbę o wstawiennictwo i opiekę, gdyż odpowiedzialność bycia Bratem Mniejszym wymaga Twojego matczynego wsparcia.
   Pomóż nam być skromnymi i niosącymi pokój,
   Być zwiastunami sprawiedliwości i miłości,
   Być wiarygodnymi w odczytywaniu znaków czasu,
   Być nowymi i radosnymi,
   Być prawdziwymi świadkami Ewangelii, otwartymi na współczesnego człowieka.
   Amen.

   Tobie Maryjo, Dziewico Niepokalana składamy w darze te róże jako znak naszej miłości i zaufania, które mamy wobec Ciebie. W Twoje ręce powierzamy przyszłość Zakonu Braci Mniejszych.

   /tekst: o. Sergiusz M. Bałdyga OFM/

   MODLITWA ZA ZAKON
   (oparta na Regule i Liście do Zakonu)

   Prosimy Cię, Panie, za nasz Zakon
      • Abyśmy kochali i strzegli dusz naszych i dusz naszych braci.
      • Abyśmy zawsze i wszędzie okazywali się między sobą rodziną, objawiając jedne drugiemu z ufnością nasze potrzeby.
      • Abyśmy wędrowali razem w prawości naszego życia, nie według ciała, lecz według ducha, i wspierali się i poprawiali wzajemnie z pokorą i dyskrecją.
      • Abyśmy wystrzegali się wzburzenia i gniewu z powodu grzechu czy zła jakiegoś brata, lecz wspomagali się duchowo jak najlepiej potrafimy.
      • Abyśmy nie mieli żadnej władzy i nie panowali nad nikim, zwłaszcza nad współbraćmi, i byśmy postępowali tak jak Pan mówił i czynił.
      • Abyśmy źle nie mówili ani nie czynili bratu, lecz przeciwnie, byśmy przez miłość Ducha chętnie sobie wzajemnie służyli i byli posłuszni.
      • Abyśmy nie odstępowali od Bożych przykazań, błądząc z dala od posłuszeństwa, lecz wytrwali w przykazaniach Pana, jak przyrzekliśmy, zachowując świętą Ewangelię i nasz sposób życia.
      • Abyśmy słowami i czynami umieli głosić całemu światu, że nie ma innego wszechmocnego oprócz samego Boga.
      • Abyśmy umieli ewangelizować unikając kłótni i sporów, będąc gotowi służyć wszystkim i przyznając się do wiary chrześcijańskiej, a kiedy będziemy widzieli, że tak się Panu podoba, byśmy umieli głosić otwarcie Jego słowo.
      • Maryjo Niepokalana, Orędowniczko ubogich i Królowo Zakonu Serafickiego, przyczyniaj się za nami u Twego najświętszego Syna, naszego Pana i Mistrza.
   Amen

*   *   *

MODLITWA BRATA MNIEJSZEGO
(z modlitwy Ministra Generalnego do Ukrzyżowanego z San Damiano)

Najwyższy, wszechmocny, dobry Panie,
Stajemy przed Tobą wszyscy, my Braci Mniejsi.
Ci, którzy z radością przeżywają
swoje powołanie franciszkańskie, abyś ich umocnił  na rozpoczętej drodze;
ci, którzy są kuszeni, by oglądać się wstecz, aby odczuwali Twoją bliskość.
Starsi wiekiem, aby nie ustała ich wiara, ich nadzieja i miłość do Ciebie;
Młodzi, aby składali swój umysł, duszę i serce w Tobie,
który jesteś najwyższym pięknem i wystarczającym bogactwem.
Zdrowi, aby nigdy nie zapomnieli, że siła pochodzi od Ciebie;
chorzy, aby w Tobie znajdowali swoją pociechę.
Panie, rozjaśnij drogę naszego Zakonu:
Spraw, byśmy odkrywali piękno naszego powołania
i mogli wyśpiewywać z sercem wolnym i czystym Twoje wielkie czyny.
Panie, pozostań z nami teraz i na zawsze!
Amen

*   *   *

Komentarze:
Dziękujemy za dodanie komentarza.
Komentarz czeka na akceptację moderatora.
Szczęść Boże
Piękny tekst ...
A ja Ojcowie i Bracia życzę Wam, słowami Pisma Świętego: "Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i niech Was obdarzy pokojem..."
A man is known by the company he keeps.

X

   21 września
   Bł. Piotr z Avili
   kapłan i męczennik z I Zakonu (ok. 1592-1622)

   Urodził się około 1592 r. w Palornero koło Avili (Hiszpania). Od młodości odznaczał się inteligencją i dobrocią. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w prowincji św. Józefa, gdzie bracia żyli według norm i dyrektyw św. Piotra z Alkantary. Ojciec Piotr oddał się akcjom apostolskim, kierownictwu duchowemu, dziełom miłości oraz duchowej formacji dusz.
   Często zastanawiał się nad słowami Chrystusa: "Idźcie na cały świat głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, lecz kto nie uwierzy będzie potępiony". A także nad słowami św. Franciszka: "Teraz, bracia moi, rozejdźcie się po całym świecie i głoście Ewangelię dobra i pokoju". Ojciec Ludwik Sotelo przekonał o. Piotra, aby udał się z nim na misje. W 1617 r. trzydziestu franciszkanów opuściło Hiszpanię i udało się na Filipiny. Dwa lata przebywali tam, oddając się różnym formom apostolstwa wśród filipińskich chrześcijan.
   W 1619 r. z innymi udał się do Japonii. Tam wraz z bratem Wincentym od św. Józefa nauczał, katechizował i utwierdzał bojących się. Dzięki roztropności i przebiegłości udawało mu się uniknąć oddziałów, które ich poszukiwały. Jednak 17 IX 1620 r. zostali wydani przez chrześcijanina apostatę. Piotr został stracony 10 IX 1622 r. na Wzgórzu Męczenników w Nagasaki, śpiewając: Łaudate Dorniriurn omries gentes.
   Błogosławiony papież Pius IX beatyfikował go 7 VII 1867 r.
   Panie, utwierdź w nas nieustraszoną wiarę, dla której bł. Piotr z Avili, kapłan i męczennik, przylgnął do Chrystusa, Twojego Syna i dla Niego przelał krew; spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się sakramentem zbawienia dla wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

zamknij
Wyślij kartkę