Niedzielne spotkanie "20+" (g. 19.00)

2017-10-11

Pokój i Dobro!

Wszystkich zainteresowanych pogłębianiem swojej wiary, duchowości oraz prgnących spędziić niedzielny wieczór w miłym towarzystwie, zapraszamy w roku akademickim na niedzielne spotkania wspólnoty "20+". Spotkania są przeznaczone dla młodzieży studiującej i pracującej. Mają charkter otwarty. Możesz przyjść kiedy chcesz, i przychodzisz kiedy możesz.

 

Spotkania rozpoczynają się w kaplicy św. Antoniego przy naszym franciszkańskim kościele w Chorzowie o godz. 19.00 według podanego niżej planu (wejście od ul. Franciszkańskiej). Spotkania prowadzi o. Idzi.

 

A oto schemat spotkań i tematów (możesz także zaproponować tematykę):

 

22 października

- Nieszpory niedzielne

- konferencja: "Jak rozmawiać o wierze i Bogu (ze Świadkami Jehowy i innymi) - znajomość własnej wiary" cz. 2

 

29 października

- konferencja: "Jak rozmawiać o wierze i Bogu (ze Świadkami Jehowy i innymi) - apologetyka, polemika czy dialog" cz. 3

- kompleta czyli modlitwa na zakończenie dnia

 

5 listopada

- Msza święta

 

ZAPRASZAMY!


X

   17 października
   Bł. Baltazar z Chiavari
   kapłan z I Zakonu (1420-1492)

   Urodził się w 1420 r. w Chiavari (Włochy) w rodzinie hrabiowskiej. Rodzice jego byli pobożni i religijni. Jako chłopiec wstąpił do braci mniejszych. Potem studiował, doktoryzował się w teologii i przyjął święcenia kapłańskie.
   Odważny i aktywny, najpierw był gwardianem, a potem ministrem prowincjalnym w Genui, nadto gorliwym i dobrym kaznodzieją. Zdawało się, że przed nim wspaniała kariera, tymczasem poważnie zaatakował go gościec stawowy, doprowadzając do paraliżu. Przybity do łoża boleści, ćwiczył się i wzrastał duchowo. W klasztorze w Binasco koło Mediolanu wnosili go na rękach do kościoła i tam przebywał całymi godzinami, modląc się i rozmyślając. Zanoszono go również do lasu, gdzie spowiadał wiernych, udzielał porad i pocieszał. Pewnego dnia złapała go w lesie śnieżyca. Wszyscy zapomnieli o nim, ale - jak mówi biograf - sam śnieg oszczędził go, nie padając nań.
   Każdego dnia bracia wnosili go do chóru na odmawianie brewiarza oraz by mógł uczestniczyć we Mszy św. i spowiadać wiernych. Ojciec Baltazar łączył swoje cierpienia fizyczne i moralne z cierpieniami miłosiernego i pokornego Jezusa w intencji nawrócenia grzeszników. Z doliny padańskiej spieszyli do niego wierni, przynosząc ze sobą swoich chorych, z których wielu uzdrowił. Matki przyprowadzały dzieci, aby je błogosławił.
   Przez wiele lat cierpliwie, z poddaniem się woli Bożej i pogodnie znosił swoje w chorobie męczeństwo. Umarł 17 X 1492 r.
   Papież Pius XI potwierdził jego kult 8 I 1930 r.
   Boże, który rządzisz i kierujesz losami człowieka, Ty pobudziłeś bł. Baltazara, kapłana, i uczyniłeś go rozdawcą skarbów Twojego przebaczenia jako szafarza Sakramentu Pokuty; spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ściśle zjednoczeni z tajemnicą Kościoła wielkodusznie poświęcili się dla dobra braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

zamknij
Wyślij kartkę