Franciszkański Dzień Skupienia 20+

2017-09-15

#ZEJDZzKANAPY - Idź i głoś!


Zapraszamy młodzież studiującą i pracującą do udziału w Franciszkańskich Dniach Skupienia.

W obecnym roku łączymy dwa tematy.
Pierwszy, który pozostawił nam papież Franciszek podczas ŚDM w Krakowie: #ZEJDZzKANAPY; drugi: "Idźcie i głoście", temat programu duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce.
Połączenie tych tematów oraz duchowość św. Franciszka z Asyżu stają się dla nas inspiracją do pracy nad samym sobą.

Podczas Dnia Skupienia 20 +; pragniemy wraz ze św. Franciszkiem wybrać się w podróż, by poszukać i odnaleźć #Życie.
Jeśli „chcesz żyć a nie wegetować”/br. Pier Giorgio Frassati/ to zapisz się, przyjedź i znów żyj. Nie zapomnij Słowa Życia – Pisma Św. Niezbędny będziesz również śpiwór, buty zmienne, a mile widziane dary stołu.

 

Zapisy - 16 października od godz.: 20:00 przyjmuje br. Bazyli pod numerem tel.: /539429794/


X

   17 października
   Bł. Baltazar z Chiavari
   kapłan z I Zakonu (1420-1492)

   Urodził się w 1420 r. w Chiavari (Włochy) w rodzinie hrabiowskiej. Rodzice jego byli pobożni i religijni. Jako chłopiec wstąpił do braci mniejszych. Potem studiował, doktoryzował się w teologii i przyjął święcenia kapłańskie.
   Odważny i aktywny, najpierw był gwardianem, a potem ministrem prowincjalnym w Genui, nadto gorliwym i dobrym kaznodzieją. Zdawało się, że przed nim wspaniała kariera, tymczasem poważnie zaatakował go gościec stawowy, doprowadzając do paraliżu. Przybity do łoża boleści, ćwiczył się i wzrastał duchowo. W klasztorze w Binasco koło Mediolanu wnosili go na rękach do kościoła i tam przebywał całymi godzinami, modląc się i rozmyślając. Zanoszono go również do lasu, gdzie spowiadał wiernych, udzielał porad i pocieszał. Pewnego dnia złapała go w lesie śnieżyca. Wszyscy zapomnieli o nim, ale - jak mówi biograf - sam śnieg oszczędził go, nie padając nań.
   Każdego dnia bracia wnosili go do chóru na odmawianie brewiarza oraz by mógł uczestniczyć we Mszy św. i spowiadać wiernych. Ojciec Baltazar łączył swoje cierpienia fizyczne i moralne z cierpieniami miłosiernego i pokornego Jezusa w intencji nawrócenia grzeszników. Z doliny padańskiej spieszyli do niego wierni, przynosząc ze sobą swoich chorych, z których wielu uzdrowił. Matki przyprowadzały dzieci, aby je błogosławił.
   Przez wiele lat cierpliwie, z poddaniem się woli Bożej i pogodnie znosił swoje w chorobie męczeństwo. Umarł 17 X 1492 r.
   Papież Pius XI potwierdził jego kult 8 I 1930 r.
   Boże, który rządzisz i kierujesz losami człowieka, Ty pobudziłeś bł. Baltazara, kapłana, i uczyniłeś go rozdawcą skarbów Twojego przebaczenia jako szafarza Sakramentu Pokuty; spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ściśle zjednoczeni z tajemnicą Kościoła wielkodusznie poświęcili się dla dobra braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

zamknij
Wyślij kartkę