Strona główna

Kronika
14-19 lipca 2014 r. - Spotkanie Młodych w Wołczynie
2014-07-21

W dniach 14-19 VII 2014, odbyło się XXI Spotkanie Młodych w Wołczynie, zorganizowane przez Braci Mniejszych Kapucynów. Temat, który nam towarzyszył brzmiał „Żyj Nadzieją”. 

więcej→
7-13 lipca 2014 r. - Rekolekcje dla ministrantów (młodsi) - II stopień - Cieszyn
2014-07-13

W dniach od 7 do 13 lipca w naszym klasztorze w Cieszynie odbyły się rekolekcje dla młodszych ministrantów, ForMi Two – „święty Franciszek – wezwanie z Asyżu”. Postać świętego Biedaczyny z Asyżu towarzyszyła nam każdego dnia, zarówno podczas Mszy Świętej, konferencji, jak i w czasie zabaw i wypraw poza klasztor.

więcej→
1-6 lipca 2014 r. - Rekolekcje dla ministrantów (starsi) - II stopień - Zakopane
2014-07-06

Ośmiu ministrantów uczestniczyło w rekolekcjach odbywających się w Zakopanem w dniach 1 – 6 lipca. Temat przewodnim były słowa: „Liturgia jest służbą”. Centralnym punktem każdego dnia była Eucharystia – celebrowana przez o. Euzebiusza w rożnych miejscach m.in. u Sióstr Albertynek, Braci Albertynów, a także w plenerze w Dolinie Pięciu Stawów.

więcej→
20-22 czerwca 2014 r. - Archidiecezjalne Święto Młodych w Piekarach Śląskich
2014-06-23

W dniach 20 - 22 czerwca 2014 r. odbyło się w Piekarach Śląskich pierwsze Archidiecezjalne Święto Młodych. Tematami przewodnimi tego spotkania były:

  1. „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3).
  2. Patroni młodzieży: bł. Karolina, bł. Pier Giorgio Frassati.
  3. „Patrz, czytaj Błogosławieństwa, to ci dobrze zrobi!”
więcej→
20-22 czerwca 2014 r. - Weekend powołaniowy w duchu św. Franciszka
2014-06-22

W weekend po uroczystości Bożego Ciała siedmioro panów spotkało się w naszym Centrum na rekolekcjach powołaniowych, które prowadził o. Idzi. Głównym tematem tego spotkania były zagadnienia związane z pojęciem i tworzeniem wspólnoty braterskiej w duchowości św. Franciszka.

więcej→

Polecamy
blog e-kartki Medytacje franciszkańskie


X
   23 lipca
   Bł. Krystyn Gondek
   kapłan i męczennik z I Zakonu (1909-1942)

   Bł. Krystyn czyli Wojciech Stanisław Gondek urodił się 6 IV 1909 r. we wsi Słona w parafii Zakliczyn nad Dunajcem jako syn Jana i Julii z domu Cicha. Związany z franciszkanami z Zakliczyna, po szkole podstawowej podjął dalszą naukę w kolegium serafickim przy klasztorze Braci Mniejszych we Lwowie. Po szóstej klasie wstąpił do zakonu; został przyjęty do prowincji Matki Bożej Anielskiej i otrzymał imię Krystyn. Do nowicjatu w Wieliczce przybył 15 VIII 1928 r. Śluby czasowe złożył 26 VIII 1929 r., a wieczyste - 18 IV 1933 r. w Przemyślu i tam odbył również studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym. 21 VI 1936 r. został wyświęcony na kapłana w katedrze przemyskiej przez biskupa Franciszka Bardę. Został skierowany do pracy w Chełmie Lubelskim, a następnie do Włocławka, gdzie pełnił funkcję wikariusza parafialnego przy kościele franciszkanów.
   W czasie masowych aresztowań wśród duchowieństwa, w listopadzie 1939 r., w tym także bł. biskupa Michała Kozala oraz zamknięcia katedry i kościołów parafialnych we Włocławku, franciszkanów pozostawiono na razie w spokoju. W tej sytuacji zorganizowano duszpasterstwo parafialne, powierzając je trzem będącym na wolności franciszkanom; jednym z nich był o. Krystyn Gondek. Jednak 26 VIII 1940 r. wkroczyło do klasztoru gestapo i oznajmiono zakonnikom, że mają się udać do Niemiec na naukę języka, ponieważ Włocławek (Leslau) jest miastem niemieckim i obowiązuje tu język niemiecki. Miał zostać tu tylko przełożony o. Narcyz Turchan. Po przybyciu na gestapo zastali już tam ponad stu kapłanów diecezjalnych zwiezionych z diecezji włocławskiej i częściowo płockiej; wszyscy zostali aresztowani i wywiezieni do obozu przejściowego w Szczeglinie koło Poznania, a trzy dni później dużym transportem, liczącym prawie 500 duchownych, do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen koło Berlina. Stąd 12 XII 1940 r. wszyscy duchowni zostali przetransportowani do Dachau. Ojciec Krystyn otrzymał numer 22779. Wycieńczony dostał się na rewir. Przed pójściem do obozowego szpitala pożegnał się słowami: "Do zobaczenia w niebie!". Według kartoteki obozowej zmarł 23 VII 1942 r.
   Beatyfikował go w grupie 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej dnia 13 VI 1999 r. w Warszawie papież Jan Paweł II.
   Boże bogaty w miłosierdzie, wspominamy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Krystyna, kapłana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach; otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę