Strona główna

Kronika
17-19 października 2014 r. - Franciszkański Dzień Skupienia 20+
2014-10-19

Franciszkański Dzień Skupienia 20+ pod hasłem „Maryja w życiu świętego Franciszka” zgromadził blisko pięćdziesiąt młodych ludzi. Gościem specjalnym naszego radosnego spotkania był Ojciec Paschalis, który zechciał podzielić się swoim dwuletnim doświadczeniem pracy misyjnej w Boliwii.

 

więcej→
10-12 października 2014 r. - Franciszkański Dzień Skupienia
2014-10-13

W dniach od 10 do 12 października Roku Pańskiego 2014 odbyły się dni skupienia "Porcjunkula". Tematem przewodnim było hasło: "Wspólnota wezwana do ewangelizacji". W czasie tych dni gościliśmy ponad trzydzieści osób. Gościem specjalnym był misjonarz z Boliwii o. Paschalis Jędrzejas OFM, który w piątkowy wieczór opowiedział nam o swojej pracy misyjnej, a także podzielił się z nami swoimi przeżyciami. 

więcej→
4 października 2014 r. – Śluby wieczyste w Panewnikach
2014-10-04

Podczas uroczystej Eucharystii w Bazylice Panewnickiej, której przewodniczył Minister Prowincjalny o. Antonin Brząkalik OFM, 8 naszych braci kleryków na Jego ręce złożyło swoją profesję wieczystą w Zakonie Braci Mniejszych. Uroczystość odbyła się przy licznym udziale braci z różnych klasztorów i różnych części Europy. Jednym z głównych koncelebransów był nasz współbrat o. Nil – biskup pomocniczy eparchii (diecezji) mukaczewskiej Kościoła Grekokatolickiego na Ukrainie. Eucharystię koncelebrowali również kapłani z rodzinnych parafii neoprofesów.

więcej→
4 października 2014 r. – Uroczystość Świętego Ojca Naszego Franciszka z Asyżu
2014-10-04

Wszystkim Współbraciom, duchowym synom i córkom św. Franciszka całej Rodziny Franciszkańskiej, a także Młodzieży życzymy...

więcej→
22 września 2014 r. - Rozpoczęcie postulatu w Kobylinie
2014-09-23

W klasztorze w Kobylinie 22 września 2014 r. kolejny rocznik rozpoczął formację postulancką w naszej prowincji zakonnej. W uroczystości wzieli udział o. Idzi i o. Euzebiusz, którzy przyjechali razem z nowymi postulantami. Kandydatów serdecznie przywitał o. Walenty - magister postulatu.

więcej→

Powołanie franciszkańskie - nowa wersja!
Polecamy
blog e-kartki Medytacje franciszkańskie


X
   26 października
   Bł. Bonawentura z Potenzy
   kapłan z I Zakonu (1651-1711)

   Urodził się 4 I 1651 r. w Potenzy (Włochy) z rodziców ubogich, lecz pobożnych: Lelii Lavagni i Katarzyny z domu Pica. Już w wieku 15 lat wstąpił do braci mniejszych konwentualnych w Nocerze. Po nowicjacie oraz ukończeniu studiów humanistycznych i teologicznych w Aversie, Maddaloni, Benewencie i w Amalfi otrzymał święcenia kapłańskie. Wyróżniał się posłuszeństwem i pokorą.
   W październiku 1703 r. został mianowany mistrzem nowicjuszy w Nocerze; posługę tę pełnił przez 4 lata. W czerwcu 1707 r. z klasztoru p.w. Ducha Świętego w Neapolu, gdzie przebywał z powodów zdrowotnych, pospieszył z pomocą dotkniętym epidemią cholery, która wybuchła w Vomero. 4 I 1710 r. został przeznaczony do klasztoru w Ravello, gdzie pełnił posługę kierownika duchowego w klasztorach św. Klary i św. Katolda.
   Bonawentura usiłował wiernie naśladować św. Franciszka w surowości życia, wyrzeczeniu się, ubóstwie oraz w szerzeniu czci do Najświętszego Sakramentu i gorącej miłości do Matki Bożej. Pan Bóg obdarzył go wieloma charyzmatami, jak darem proroctwa, łaską zachwycenia i darem leczenia chorób. W piątki biczował się do krwi na pamiątkę cierpień i męki Chrystusa. Żywił głębokie współczucie dla biednych, chorych, strapionych i penitentów. Był dobrym kaznodzieją i niestrudzonym spowiednikiem. Z natury wybuchowy, porywczy i złośliwy, bardzo z tym walczył i usiłował się temperować. Maryję czcił jako Niepokalaną i w tę prawdę nigdy nie wątpił. Nie podjął żadnej inicjatywy bez wcześniejszego zwrócenia się do Niej o pomoc.
   Po 8 dniach choroby z imieniem Maryi na ustach zmarł w Ravello dnia 26 X 1711 r.
   Papież Pius VI zaliczył go do grona błogosławionych 26 XI 1775 r.
   Boże, Ty wsławiłeś bł. Bonawenturę cnotą posłuszeństwa i miłością bliźniego; spraw za jego wstawiennictwem i przykładem, abyśmy wiernie wypełniali Twoje przykazania i postępowali z radością ducha na drodze doskonałości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę