Strona główna

Kronika
20-26 sierpnia 2015 r. - Franciszkański Obóz Wędrowny
2015-08-26

W dniach 20 do 26 sierpnia przeżywaliśmy Franciszkański Obóz Wędrowny w Tatrach.

Nutą przewodnią było; „Poznawanie Boga, poznawanie siebie we wspólnocie”. Dziękując Bogu za przeżyty czas postaram się przybliżyć historię tego wyjazdu.

więcej→
10-16 sierpnia 2015 r. - Młodzieżowa Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę
2015-08-16

Od 10 do 16 sierpnia br. odbyła się V Franciszkańska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę, która już na stałe wpisała się w propozycje wakacyjne naszego FCMP Trzej Towarzysze. W pielgrzymce wzięło udział 16 osób z różnych miejsc i w różnym wieku.

więcej→
1-7 sierpnia 2015 r. - Międzynarodowe Spotkanie Ministrantów w Rzymie
2015-08-08

W dniach 1-7 sierpnia 47 osób uczestniczyło w Międzynarodowym Spotkaniu Ministrantów w Rzymie, którego organizatorem jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Ministrantów (Coetus Internationalis Ministrantium - CIM). Cieszymy się, że jako Polacy  mogliśmy godnie reprezentować śląską wspólnotę ministrantów.

więcej→
29 lipca - 2 sierpnia 2015 r. - 70 Jubileuszowa Piesza Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę
2015-08-02

29 lipca już po raz kolejny bracia Euzebiusz i Bazyli ruszyli na szlak pielgrzymi z Grupą Franciszkańską w pieszej pielgrzymce do Matki Bożej na Jasnej Górze. Tegoroczna pielgrzymka była jubileuszową ponieważ to już 70 raz z Rybnika, a 10 raz jako pielgrzymka archidiecezjalna, o czym na uroczystej Eucharystii, u Tronu Królowej Polski, wspomniał Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc. Nasza Grupa Franciszkańska w Roku Życia Konsekrowanego miała szczególny wymiar.

więcej→
20-25 lipca 2015 r. - Święto Młodzieży na Górze św. Anny
2015-07-25

XIX Święto Młodzieży zgromadziło na Górze św. Anny około 1000 młodych ludzi. Wśród nich wraz z braćmi z FCMP z Chorzowa przybyła 5 osobowa grupa młodzieży. Te wyjątkowe rekolekcje pełne były ducha, modlitwy, radości, mądrości oraz Bożego miłosierdzia. Nie zabrakło też muzycznego wątku (koncerty) oraz dobrej zabawy (kabaret). Czekamy już na następne Jubileuszowe XX Święto Młodzieży.

więcej→

Nasze Blogi
Żyć Słowem Bożym Medytacje franciszkańskie Postulat w Kobylinie Nowicjat w Miejskiej Górce

FRANCISZKANIE. Powołanie bez granic.
Wakacje z ChrystusemX
   29 sierpnia
   Błogosławieni Jan z Perugii, kapłan i Piotr z Sassoferrato, brat
   męczennicy z I Zakonu (+1231)

   Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpili przed 1221 r. i należeli do gorliwych uczniów św Franciszka. Około 1221 r. św Franciszek wysłał grupę swych uczniów - misjonarzy do Maurów w Hiszpanii. Wśród nich byli także o. Jan z Perugii i brat Piotr z Sassoferrato. Po przybyciu do Hiszpanii odłączyli się od grupy i udali do Teruel w Aragonii. Wnet pozyskali ludzi, których pociągał autentyczny duch ewangeliczny serafickiego Biedaczyny. Wybudowano im klasztorek z 2 celami obok maleńkiego kościoła Grobu Bożego. Przebywali tam 10 lat i byli zbudowaniem dla biednych.
   Potem udali się do Walencji, by mahometanom głosić Chrystusa. W sercu nosili nadzieję ich nawrócenia i zdobycia palmy męczeństwa. Święty Antonin, arcybiskup Florencji, opisał ostatni etap ich męczeńskiej śmierci. W Walencji Jan i Piotr głosili Ewangelię wśród niewolników chrześcijańskich. Pewnego dnia publicznie piętnowali błędy islamu. Zostali uwięzieni i ścięci na rozkaz króla 29 VIII 1231 r. Ciała ich złożono w katedrze w Teruel, gdzie czczeni są jako patroni miasta.
   Święty Antonin, arcybiskup Florencji, pozostawił nam opis misji i męczeństwa bł. Jana z Perugii, kapłana, i bł. Piotra z Sassoferrato, brata zakonnego:
   "Około roku pańskiego 1230 miasto Walencja było zamieszkane przez Saracenów i poddane Maurom. We wspomnianym mieście panował król, który nazywał się Azot, największy prześladowca chrześcijan. Wspomniani bracia, zapaleni gorliwością wiary i pragnieniem męczeństwa, weszli do Walencji, aby głosić Słowo Boże i zbijać zarzuty mahometan. Gdy wieść ta dotarła do uszu króla Azota, rozkazał obu franciszkanów aresztować i zamknąć w więzieniu. Tysiącami obietnic kusił ich, aby wyrzekli się wiary katolickiej i przyjęli naukę proroka Mahometa. Lecz oni stanowczo sprzeciwili się. Wówczas kazano ich wyprowadzić z więzienia i przyprowadzić na plac publiczny, gdzie zostali ścięci.
   Gdy pogrzebano ich ciała, zaczęły dziać się cuda. Jakub, chrześcijański król Aragonii, w tym czasie prowadził wojnę z królem Azotem. Od dnia, w którym polecił ściąć obu męczenników, Azot zaczął przegrywać. Król Maurów widząc to, zaczął pertraktować z królem Jakubem na temat przyjęcia wiary katolickiej, gotów oddać miasto i królestwo pod warunkiem, że będzie miał zagwarantowany godny żywot. Król Jakub przyjął te warunki.
   W wigilię św. Michała Archanioła, 28 IX 1238 r., król Aragonii wszedł do Walencji i zajął miasto. Król Azot zgodnie z obietnicą przyjął chrzest św. i przekazał Jakubowi całe królestwo. Również król Jakub spełnił obietnicę, dając Azotowi pałac i zapewniając spokojne życie. W jakiś czas potem król Azot przekazał braciom mniejszym pałac, aby zamienili go na klasztor celem naprawienia wielkiego zła dokonanego na bł. Janie z Perugii, bł. Piotrze z Sassoferrato i na wielu innych męczennikach".
   Papież Klemens XI potwierdził ich kult 31 I 1705 r.
   Boże, podporo i mocy ufających Tobie, Ty dałeś swojemu Kościołowi błogłsławionych Jana i Piotra, męczenników; za ich przyczyną uczyń nas silnymi i stałymi w wierze, byśmy usilnie dążyli do jedności Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
zamknij
Wyślij kartkę